จีนอาจแซงหน้าไทย ส่งออกสินค้า 4 ชาติอาเซียนมากที่สุด

จากรายงานการวิจัยของศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่า สินค้าจากประเทศจีนมีการส่งออกจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ไปยังประเทศซึ่งมิใช่ประเทศสมาชิกผู้ริเริ่มก่อตั้งอาเซียน หรือ “อาเซียนใหม่ 4 ประเทศ” ได้แก่กัมพูชา ลาว เวียดนามและเมียนมา จีนจะกลายเป็นประเทศการค้าการส่งออกมากสุดแทนที่ประเทศไทย

การส่งออกไปยังอาเซียนใหม่ 4 ประเทศของจีน ในปีที่แล้วมีจำนวนมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปแล้ว ปริมาณการค้าของจีนกับประเทศทั้ง 4 เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ส่งผลกระทบเช่นทำให้ค่าเงินบาทแข็งตัวเป็นต้น ในอนาคตสถานการณ์การค้าของอาเซียนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นลำดับ

โดยรายงานมีการเปรียบเทียบตัวเลขในปีพ.ศ. 2547 กับปี 2561 ปริมาณการค้าในตลาดอาเซียนด้วยกันลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 24.8  เป็นร้อยละ 24.1 ส่วนสินค้าส่งออกจากอาเซียนไปยังจีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4.1 เท่า(194,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ด้านสินค้าที่นำเข้าจากจีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 7.5 เท่า( 277,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ส่วนการส่งออกไปยังอาเซียนใหม่ 4 ประเทศของจีน ในปีที่แล้วมีจำนวนมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปแล้ว ปริมาณการค้าของจีนกับประเทศทั้ง 4 ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ส่งผลกระทบเช่นทำให้ค่าเงินบาทแข็งตัวเป็นต้น คาดว่าในอนาคตสถานการณ์การค้าของอาเซียนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับ

Tags

Related Articles

Back to top button
Close