แห่งแรก! ผิงตงจัดทำโปสเตอร์การใช้รถจักรยานไฟฟ้า 4 ภาษา ห่วงใยผู้อาศัยใหม่

จากกฎหมายการใช้รถจักรยานไฟฟ้าฉบับใหม่ประกาศเริ่มใช้ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการถูกลงทาปรับ  เทศบาลมณฑลผิงตง ปีนี้ได้มีการจัดทำโปสเตอร์เรื่องกฎระเบียบและการลงโทษเมื่อฝ่าฝืนเกี่ยวกับการใช้จักรยานไฟฟ้า  โดยมีการจัดพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ 4 ภาษาได้แก่อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์และไทย  พร้อมทั้งติดโปสเตอร์ไว้ตามบริเวณที่แรงงานข้ามชาตินิยมรวมตัวกันหรือสถานที่เพื่อการนันทนาการต่างๆด้วย คาดหวังว่าแรงงานข้ามชาติจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใหม่ได้อย่างทั่วถึง

เทศบาลมณฑลผิงตง ปีนี้ได้มีการจัดทำโปสเตอร์เรื่องกฎระเบียบและการลงโทษเมื่อฝ่าฝืนเกี่ยวกับการใช้จักรยานไฟฟ้าขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ 4 ภาษาได้แก่อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์และไทย พร้อมทั้งติดโปสเตอร์ไว้ตามบริเวณที่แรงงานข้ามชาตินิยมรวมตัวกันหรือสถานที่เพื่อการนันทนาการต่างๆด้วย คาดหวังว่าแรงงานข้ามชาติจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใหม่ได้อย่างทั่วถึง (ภาพ /เทศบาลมณฑลผิงตง)

กองแรงงานเทศบาลมณฑลผิงตงระบุว่า ปัจจุบันแรงงานข้ามชาติในไต้หวันมีจำนวนมากกว่า 7.1 แสนคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในผิงตง 1.6 หมื่นกว่าคน คิดเป็น 2.2 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด  โดยแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่จะทำงานในภาคอุตสาหกรรม 3 K ( มาจากภาษาญี่ปุ่นหมายถึงงานที่ สกปรก  ยากลำบาก  อันตราย) และงานผู้อนุบาลดูแลคนป่วยเป็นต้น เพื่อแสดงถึงความห่วงใยต่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติ พันม่งอัน(潘孟安)ผู้ว่าการมณฑลผิงตง จึงได้สั่งการให้เสริมการประชาสัมพันธ์

ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเทศบาลมณฑลผิงตงได้ขยายการจัดกิจกรรมวันตรุษอิดิ้ลฟิตรีหรือวันออกบวช(วันสิ้นสุดการถือศีลอดของชาวมุสลิม) สนับสนุนให้แรงงานอินโดนีเซียจัดฉลองเทศกาลอีดิ้ลอัฎฮาหรือ กุรบ่านและวันชาติอินโดนีเซีย อีกทั้งจัดกิจกรรมเพื่อแรงงานประมงข้ามชาติเช่น การตัดผมฟรี การแข่งขันตกกุ้ง การแข่งขันโบว์ลิ่ง การสังสรรค์ร่วมย่างเนื้อในเทศกาลไหว้พระจันทร์และการทานอาหารร่วมกันฉลองเทศกาลตรุษจีนเป็นต้น หวังช่วยผ่อนคลายความคิดถึงบ้านเกิดให้กับบรรดาแรงงานข้ามชาติได้ (ภาพ /จากเว็บไซต์เทศบาลมณฑลผิงตง)

นอกจากเสริมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายใหม่แล้ว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเทศบาลมณฑลผิงตงยังได้ขยายการจัดกิจกรรมวันตรุษอิดิ้ลฟิตรีหรือวันออกบวช(วันสิ้นสุดการถือศีลอด) สนับสนุนให้แรงงานอินโดนีเซียจัดฉลองเทศกาลอีดิ้ลอัฎฮาหรือกุรบ่านและวันชาติอินโดนีเซีย  อีกทั้งจัดกิจกรรมเพื่อแรงงานประมงข้ามชาติเช่น การตัดผมฟรี การแข่งขันตกกุ้ง การแข่งขันโบว์ลิ่ง การสังสรรค์ร่วมย่างเนื้อในเทศกาลไหว้พระจันทร์และการทานอาหารร่วมกันฉลองเทศกาลตรุษจีนเป็นต้น หวังช่วยผ่อนคลายความคิดถึงบ้านเกิดให้กับบรรดาแรงงานข้ามชาติได้

Tags

Related Articles

Back to top button
Close