รองประธานาธิบดีเฉินชี้ แรงงานข้ามชาติเป็นส่วนหนึ่งของไต้หวัน ร่วมพิธีมิสซาสนับสนุนผู้อาศัยใหม่

วันที่ 15 ธ.ค. ที่ผ่านมา รองประธานาธิบดีฉินเจี้ยนเหริน(陳建仁) แห่งสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)  ได้เดินทางไปร่วมพิธีมิสซากับแรงงานข้ามชาติฟิลิปปินส์ ยังโบสถ์คาทอลิกเซนต์โจเซฟเขตหนานจื่อนครเกาสง ทั้งได้กล่าวปราศรัยแสดงความขอบคุณต่อแรงงานต่างชาติที่ได้อุทิศตนด้วยความอุตสาหะเพื่อไต้หวัน โดยได้ใช้ภาษาอังกฤษกล่าวโดยตลอดว่า “ไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติหรือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของไต้หวัน ในอนาคตรัฐบาลจะมอบหลักประกันให้กับแรงงานข้ามชาติมากยิ่งขึ้น”

วันที่ 15 ธ.ค ที่ผ่านมา รองประธานาธิบดีฉินเจี้ยนเหริน(陳建仁) แห่งสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) เดินทางไปร่วมพิธีมิสซากับแรงงานข้ามชาติฟิลิปปินส์ ยังโบสถ์คาทอลิกเซนต์โจเซฟเขตหนานจื่อนครเกาสง ทั้งได้กล่าวปราศรัยแสดงความขอบคุณต่อแรงงานต่างชาติที่ได้อุทิศตนด้วยความอุตสาหะเพื่อไต้หวัน (ภาพ / ภาพถ่ายจากหวังสูเฟินนักข่าวสำนักข่าวกลางไต้หวัน) 

ทั้งนี้รองประธานาธิบดีเฉินเดินทางไปยังโบถส์คาทอลิกเซนต์โจเซฟ โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า(ดีพีพี)หลายคนเช่นหลิวซื่อฟัง(劉世芳)เป็นต้นร่วมด้วย โดยได้ระบุว่าไต้หวันมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ เป็นประเทศประชาธิปไตยใหม่ที่มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  ซึ่งตนเข้าใจดีว่าแรงงานข้ามชาติเดินทางมาทำงานในไต้หวัน เพื่อแสวงหาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในอนาคตจะมอบหลักประกันให้กับแรงงานข้ามชาติมากยิ่งขึ้น โดยหวังว่าแรงงานข้ามชาติจะสามารถทำงานในไต้หวันได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากความกังวลใจ

Tags

Related Articles

Back to top button
Close