สนุกแบบไทย นิทรรศการจัดแสดงของเล่นวัยเด็ก สัมผัสงานศิลปะประทับใจ

ศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวน  เตรียมจัดนิทรรศการ “สนุกแบบไทย ท่องเที่ยวข้ามกาลเวลา-นิทรรศการของเล่นวัยเด็กผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม ถึง 26 เมษายน พ.ศ. 2563 ในวันงานจะมีสตรีพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในนครเถาหยวน 20 คนทำการนำชม เพื่อแนะนำถึงความทรงจำในวัยเด็กอันแสนอบอุ่นให้กับผู้ร่วมชมงาน

ก่อนการจัดนิทรรศการ  จะมีศิลปินจัดสตูดิโอเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เขียนบันทึกนิทานในวัยเด็ก  พร้อมทำเป็นผลงานตัดปะและจัดแสดงผลงานไว้ในนิทรรศการพร้อมกันด้วย  โดยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรอบ 2 จัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้

รายละเอียดข้อมูล:

เวลา

รอบที่ 1 : วันที่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 (วันอาทิตย์) เวลา 14.00-16.00 น.

รอบที่ 2 :วันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 (วันอาทิตย์) เวลา 14.00-16.00 น.

สถานที่ :ศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวน ห้องเรียน 302 ( ชั้น 3 เลขที่ 135 ถ.ฟู่ซิง เขตเถา

หยวน นครเถาหยวน)

ค่าใช้จ่าย :ฟรี (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(รวม) ต้องมีพ่อแม่ร่วมด้วย)

เว็บไซต์ลงชื่อสมัคร  https://forms.gle/pzT7CP5kR3FHx4ep6

 

Tags
Back to top button
Close