แบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 7 ภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สามารถใช้ออนไลน์ฟรี

เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาสาธารณรัฐจีน108 ของนักเรียนระดับมัธยมปลายลงมา ซึ่งขยายเวลาเปิดเรียนเป็นวันที่ 25 กุมภาพันธุ์ เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนต้องหยุดเรียนจากการระบาดของโรคติดต่อ กระทรวงศึกษาธิการได้ทำการอัพโหลดไฟล์แบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไว้ที่เว็บไซต์ แบบเรียน 7 ภาษาปีการศึกษาสาธารณรัฐจีน 108  เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนฟรีได้ด้วยตนเองที่บ้าน

(ภาพถ่ายจากเว็บไซต์การศึกษาบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่)

กระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า แบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ประกอบด้วยภาษาเวียดนาม อินโดนีเซีย  ไทย พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์และมาเลเซียรวม 7 ภาษา เนื้อหาแบบเรียนมีเสียงภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และภาษาจีนควบคู่ด้วย  พร้อมทั้งออกแบบให้มีบทสนทนา  ถามตอบอย่างง่ายและเพลงเด็ก  อีกทั้งมีฟังก์ชั่นการอ่านแบบหลากหลายจอภาพ อ่านผ่านได้ทั้งจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ สร้างความสนุกสนานน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้นในเวลาเรียน

Tags

Related Articles

Back to top button
Close