มาตรการใหม่นิวไทเป แรงงานข้ามชาติสามารถใช้โทรศัพท์ตรวจสอบก่อนออกนอกประเทศได้

การระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยังคงร้อนแรง เพื่อให้มาตรการป้องกันโรคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สัปดาห์ที่ผ่านมากองแรงงานนครนิวไทเป ได้เพิ่มช่องทางการใช้โทรศัพท์เพื่อสอบถามยืนยันให้กับนายจ้างและแรงงานข้ามชาติ สำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบก่อนเดินทางออกนอกประเทศ สามารถใช้วิธีการแบบทางไกลได้ ลดโอกาสเสี่ยงในการติดต่อโรค

สัปดาห์ที่ผ่านมาเทศบาลนครนิวไทเปได้เพิ่มช่องทางการใช้โทรศัพท์เพื่อสอบถามยืนยันให้กับนายจ้างและแรงงานข้ามชาติ สำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบก่อนเดินทางออกนอกประเทศ สามารถใช้วิธีการแบบทางไกลได้ ลดโอกาสเสี่ยงในการติดต่อโรค(ภาพ/สำนักข่าวกลาง)

การตรวจสอบก่อนเดินทางออกประเทศ โดยทั่วไปเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่นายจ้างและแรงงานข้ามชาติต้องทำ เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญาจ้างงานก่อนครบกำหนด  ที่ผ่านมาฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างต้องไปทำเรื่องด้วยตนเองพร้อมกันที่เคาน์เตอร์ของกองแรงงาน  เนื่องด้วยกองแรงงานพิจารณาจากสถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรง จึงจัดให้มีการใช้วิธีดำเนินการที่ไม่ต้องสัมผัสกับฝูงชนขึ้น

เฉินหรุ่ยจา ผู้อำนวยการกองแรงงานนครนิวไทเประบุว่า ผู้ที่ต้องการใช้วิธีโทรศัพท์เพื่อสอบถามยืนยัน ต้องส่งหนังสือคำร้องยุติสัญญาจ้างล่วงหน้าทางไปรษณีย์ไปยังกองแรงงานก่อนเป็นเวลา 14 วัน เมื่อทางกองแรงงานได้รับแจ้งเรื่อง จะทำการโทรศัพท์เพื่อสอบถามสาเหตุการยุติสัญญาจ้างงานและความยินยอมของทั้งสองฝ่าย  หากไม่มีความขัดแย้งใด ก็จะทำการส่งหนังสือรับรองให้กับนายจ้างต่อไป

ผู้อำนวยการกองแรงงานยังได้กล่าวเตือนแรงงานข้ามชาติ  ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปยังโรงพยาบาลหรือสถานที่ฝูงชนแออัด พร้อมทั้งล้างมือเป็นประจำ  นายจ้างหากพบว่าแรงงานข้ามชาติเป็นไข้ หรือมีอาการไม่สบาย ควรรีบส่งตัวพบแพทย์ทันที  และโทรศัพท์แจ้งเรื่องไปยังสายด่วน 1922 ด้วย

Tags

Related Articles

Back to top button
Close