PTS สัมภาษณ์สี่ฝั่ง ประธานหวงฉวินเหรินเผย “เป็นเวทีปากเสียงสำหรับแรงงานข้ามชาติ”

ตลอดเวลาที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์สี่ฝั่งผ่านพ้นมรสุมลมฝนมาไม่น้อย แต่ก็ยังคงเป็นสื่อในการทำข่าวเพื่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานข้ามชาติ  คุณเคยสงสัยอยากรู้เกี่ยวกับบุคลากรที่ทำงานอยู่เบื้องหลังหรือไม่? ในครั้งนี้สถานีโทรทัศน์ PTS TAIWAN ช่องภาษาจีนหมิ่นหนานได้สัมภาษณ์คณะทำงานของหนังสือพิมพ์สี่ฝั่งเป็นพิเศษ วีดีโอชุดแรกที่ออกอากาศเป็นการสัมภาษณ์ คุณหวงฉวินเหรินประธานบริษัท NOWnews ที่บรรจุหนังสือพิมพ์สี่ฝั่งไว้ในเครือ โดยเล่าถึงอุดมการณ์และสปิริตในการรับช่วงบริหารต่อหนังสือพิมพ์สี่ฝั่ง

สถานีโทรทัศน์ PTS TAIWAN ช่องภาษาจีนหมิ่นหนานได้สัมภาษณ์คณะทำงานของหนังสือพิมพ์สี่ฝั่งเป็นพิเศษ วีดีโอชุดแรกที่ออกอากาศเป็นการสัมภาษณ์ คุณหวงฉวินเหรินประธานบริษัท NOWnews ที่บรรจุหนังสือพิมพ์สี่ฝั่งไว้ในเครือ โดยเล่าถึงอุดมการณ์และสปิริตในการรับช่วงบริหารต่อหนังสือพิมพ์สี่ฝั่ง(ภาพถ่ายจากวีดีโอ)

“หวังจะมอบเป็นเวทีปากเสียงให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการส่งบทความเข้าร่วมเพื่อตีพิมพ์ของแรงงานข้ามชาติด้วย” โดยสามารถพบกับการสัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยมได้ในรายการ รวมทั้งการทำงานประจำวันของหนังสือพิมพ์สี่ฝั่ง  หวังอาศัยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของหนังสือพิมพ์สี่ฝั่ง สร้างเป็นพื้นที่เพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ แรงงานข้ามชาติและประชาชนทั่วไป

นักข่าวภาษาเวียดนามหนังสือพิมพ์สี่ฝั่งทำการอัดวีดีโอ (ภาพถ่ายจากวีดีโอ)

จนถึงปัจจุบัน หนังสือพิมพ์สี่ฝั่งนอกจากจะทำการแปลข่าวสำคัญของไต้หวันเป็นภาษาอังกฤษ, ไทย, อินโดนีเซียและเวียดนามแล้ว ยังทำการรายงานเกี่ยวกับข่าวสารวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่เสมอ ที่สำคัญที่สุดก็คือยังได้มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานข้ามชาติ ให้รัฐบาลและองค์กรเอกชนได้รับทราบถึงเรื่องราวของกลุ่มคนผู้อาศัยใหม่ โดยหวังจะถ่ายทอดสู่ผู้คนมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสนใจต่อหัวข้อนี้ในสังคมซึ่งไม่อาจละเลยได้

แหล่งที่มาของวีดีโอ  สถานีโทรทัศน์ PTS TAIWAN ช่องภาษาจีนหมิ่นหนาน

Tags
Back to top button
Close