วีดีโอ/ ผอ.รพ.ของไต้หวันสร้าง “ท่าเต้นล้างมือ” ผลดีไม่แพ้ท่าเต้นของเวียดนาม

防範Covid19 any song: 一定要的⋯內⋯外⋯夾⋯弓⋯大⋯立⋯腕!大家一起來,義大大昌醫院挺你!#義大大昌醫院#義大大昌醫院張基昌#婦產科醫師#義大大昌醫院院長#張基昌醫師#婦產科權威#腹腔鏡微創手術❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️感謝大家的支持,我上新聞了https://udn.com/news/story/7266/4399853

張基昌醫師粉絲发布于 2020年3月6日周五

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐบาลและองค์กรเอกชนแต่ละประเทศต่างพากันสร้างสรรค์วีดีโอประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสีสีนลวดลายมากมาย  เช่น “ท่าเต้นโค้ดแดงอาการไอ”ของฝรั่งเศส และท่าเต้นป้องกันโรคของเน็ตไอดอลเวียดนามเป็นต้น  ในตอนนี้นายแพทย์จางจีชางสูตินารีแพทย์ชื่อดัง ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอี้ต้าต้าชางในนครเกาโสงขณะเดียวกัน  ได้ออกแบบท่าเต้นล้างมือ โดยใช้จังหวะเพลงดังเกาหลี Any Songเต้นท่าสูตรการล้างมือที่ถูกวิธีได้แก่ “ใน, นอก, ซอก, ปั้น, โป้ง, ปลาย, ข้อ”  สร้างผลในการล้างสมองให้จดจำได้เป็นอย่างดี

นายแพทย์จางจีชางสูตินารีแพทย์ชื่อดัง ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอี้ต้าต้าชางในนครเกาโสงขณะเดียวกัน ได้ออกแบบท่าเต้นล้างมือ โดยใช้จังหวะเพลงดังเกาหลี Any Songเต้นท่าสูตรการล้างมือที่ถูกวิธีได้แก่ “ใน, นอก, ซอก, ปั้น, โป้ง, ปลาย, ข้อ” สร้างผลในการล้างสมองให้จดจำได้เป็นอย่างดี (ภาพถ่ายจากวีดีโอ)

“ความตั้งใจจริงของผมคือต้องการเตือนเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลล้างมือให้ดี ป้องกันตนเอง” สังเกตท่าเต้นอย่างละเอียด จะพบการสอนประชาชนให้ล้างมือให้สะอาดหมดจดอย่างถูกวิธี โดยการล้างฝ่ามือ, หลังมือ, ซอกนิ้ว, ปลายนิ้ว, ง่ามมือและข้อมือ แม้ว่าทุกคนจะสามารถท่องสูตรการล้างมือได้ แต่ที่ปฏิบัติตามอย่างแท้จริงมีไม่มาก จึงหวังอาศัยท่าเต้นล้างมือเสริมให้ผู้คนจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น

Tags

Related Articles

Back to top button
Close