แรงงานข้ามชาติตรวจสุขภาพเลื่อนจากกำหนดได้ 3 เดือน

เพื่อลดการเข้าออกสถานพยาบาลเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19ของแรงงานข้ามชาติ  ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อส่วนกลางประกาศในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ การตรวจสุขภาพของแรงงานข้ามชาติสามารถเลื่อนเวลาออกไปได้ 3 เดือน ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบจัดการในเวลานี้  ให้ตรวจสุขภาพตามกำหนดเวลาที่ต้องตรวจเดิมเลื่อนออกไปอีก 3 เดือนได้  หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่สถานพยาบาลมีความเสี่ยงสูง  เพื่อให้แรงงานข้ามชาติได้มีเวลาเพิ่มเติมเพื่อการจัดการ

เพื่อลดการเข้าออกสถานพยาบาลเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19ของแรงงานข้ามชาติ ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อส่วนกลางประกาศในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ การตรวจสุขภาพของแรงงานข้ามชาติสามารถเลื่อนเวลาออกไปได้ 3 เดือน ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบจัดการในเวลานี้ ให้ตรวจสุขภาพตามกำหนดเวลาที่ต้องตรวจเดิมเลื่อนออกไปอีก 3 เดือนได้ หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่สถานพยาบาลมีความเสี่ยงสูง เพื่อให้แรงงานข้ามชาติได้มีเวลาเพิ่มเติมเพื่อจัดการ(ภาพ/ AP)

สำนักงานพัฒนาแรงงานกระทรวงแรงงานระบุว่า  หลังแรงงานข้ามชาติเดินทางเข้าประเทศภายใน 3 วัน  และทำงานครบ 6 เดือน, 18เดือนและ 30 เดือนก่อนหลังภายใน 30 วัน  นายจ้างต้องจัดการให้ไปทำการตรวจร่างกายยังสถานพยาบาลที่กำหนด  หากไม่ดำเนินการให้แรงงานข้ามชาติตรวจร่างกายตามกำหนดเวลา  จะถูกลงโทษตามกฎหมายการจ้างงาน ปรับเป็นเงิน 6 หมื่นเหรียญขึ้นไปและไม่เกิน 3 แสนเหรียญไต้หวัน  และเพิกถอนใบอนุญาตนำเข้าแรงงานและใบอนุญาตจ้างงานแรงงานข้ามชาติบางส่วนหรือทั้งหมด

แต่ทั้งนี้เพื่อรองรับตามมาตรการควบคุมโรคภายในประเทศ  จึงขยายเวลาการส่งบันทึกการตรวจสุขภาพออกไป 3 เดือน  อย่างไรก็ตามหากแรงงานต่างชาติเป็นผู้ที่เดินทางผ่านประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ พื้นที่ฮ่องกงและมาเก๊าเปลี่ยนเครื่องเข้าไต้หวัน  ต้องกักตัวเพื่อตรวจอาการโรคอยู่ในที่พัก 14 วัน หลังครบกำหนดในวันถัดไปภายใน 3 วันทำงาน  ต้องตรวจร่างกายตามกำหนดของการเดินทางเข้าประเทศภายใน 3 วันให้แล้วเสร็จ

Tags

Related Articles

Back to top button
Close