น่าชื่นชม! บุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่น 2 การเรียนดีเด่นได้รับคัดเลือกเรียนในมหาลัยดังไต้หวัน

การคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของไต้หวันจากผลการสอบรอบแรกประกาศผลแล้ว  โดยมีข่าวดีอย่างต่อเนื่อง จางอวี่เสียนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมจวินอี้ในเขตเหมียวลี่ ครอบครัวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านซานวาน ซึ่งเป็นเขตชนบทห่างไกลความเจริญ ฐานะทางครอบครัวยากจน  มารดาเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาจากอินโดนีเซีย บิดาทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว จางอวี่เสียนตั้งใจเรียนแต่เด็ก ผลคะแนนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรอบแรกดีเด่น ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนคณะวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกงตามโครงการนักเรียนดีเด่น  ส่วนจวงเจียอิ่งนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปลายจื้อผิงในนครเถาหยวน  มารดาเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียนอย่างมาก ผลการเรียนและคะแนนการสอบดีเด่น จนสามารถผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติหยางหมิง

จวงเจียอิ่งนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปลายจื้อผิงในนครเถาหยวน(ที่2จากขวา) มารดาเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียน จนสามารถผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติหยางหมิง

จางอวี่เสียนบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่น 2 อาศัยความเพียรพยายามด้วยตนเอง สามารถเข้าเรียนคณะเด่นในความไฝ่ฝันของมหาวิทยาลัยเฉิงกงได้สำเร็จ

มารดาของจวงเจียอิ่งซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ทำงานด้านเสริมสวยบริการในครัวเรือน จวงเจียอิ่งต้องช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในครอบครัวแต่เด็ก ทั้งทำงานบ้านและดูแลน้องสาว จนเมื่อเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มารดาป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองเอสแอลอีหรือลูปัส  ความลำบากของครอบครัวทำให้ตนเองตั้งเป้าหมายทำงานเป็นแพทย์ในอนาคต  อาศัยการเรียนหนังสือพยายามอย่างหนัก จนขณะนี้สามารถผ่านการคัดเลือกรอบแรกของคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติหยางหมิง  สำหรับการแข่งขันเข้าเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ที่แสนยากนี้ สามารถผ่านการคัดเลือกรอบแรก จึงนับเป็นเรื่องไม่ง่ายและมีความสามารถที่โดดเด่นมาก

Tags

Related Articles

Back to top button
Close