สตม.เชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ประชาสัมพันธ์โครงการมอบตัว ลดช่องโหว่ควบคุมโรค

จากสถานการณ์การระบาดของโรควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.)มีความวิตกต่อแรงงานข้ามชาติหลบหนี ที่อาจกลายเป็นช่องโหว่ของการควบคุมโรคได้  เพื่อลดจำนวนชาวต่างชาติที่พำนักเกินกำหนดเวลา  นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นมา ได้มีการประชาสัมพันธ์ ดำเนินการขยาย “โครงการมอบตัวด้วยตนเอง” เพื่อสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติที่หลบหนีขาดการติดต่อเข้ามอบตัวด้วยตนเอง  นอกจากนี้สตม.หน่วยบริการกรุงไทเป ยังได้เชิญบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ร่วมประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคด้วย

สตม.หน่วยบริการกรุงไทเป เชิญบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ร่วมประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคด้วย (ภาพ / สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทย)

“โครงการมอบตัวด้วยตนเอง” มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนศกนี้  โดยในระยะเวลาดังกล่าวสำหรับแรงงานข้ามชาติที่หลบหนีขาดการติดต่อ และชาวต่างชาติซึ่งพำนักเกินกำหนดเวลาที่เข้ามอบตัวด้วยตนเอง  จะใช้มาตรการ “ ไม่กักกันตัว  ไม่ควบคุมการเข้าประเทศ  ปรับในอัตราต่ำ ” เพียงเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดในอัตราต่ำที่สุดคือ 2000 เหรียญไต้หวัน  อีกทั้งไม่ต้องถูกกักกันตัวในสถานกักกัน  สตม.ยังจะดำเนินการช่วยเหลือการเดินทางกลับประเทศด้วย  เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์โครงการ  สตม.หน่วยบริการกรุงไทเปได้เชิญบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ลูกครึ่งเวียดนามสวีหุ้ยเจิน(許卉真) และลี่เจียหลิง(利佳玲) ลูกครึ่งอินโดนีเซีย ร่วมกันเป็นฑูตประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค  โดยสวมใส่ชุดประจำชาติของมารดาช่วยกันแจกจ่ายสบู่ล้างมือและถุงหอมในที่ทำการสตม.หน่วยบริการกรุงไทเป  สร้างความรู้สึกประทับใจให้กับประชาชนที่มาติดต่องานเป็นอย่างมาก

สตม.หน่วยบริการกรุงไทเปเพื่อเสริมการป้องกันโรค  จะทำการวัดอุณหภูมิ  ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตรงบริเวณทางเข้าสำหรับผู้ที่มาติดต่องานทุกคน  และภายในบริเวณที่ทำการ ก็มีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคหลายภาษาติดอยู่ให้เห็นโดยรอบด้วย

สตม.หน่วยบริการกรุงไทเป ภายในบริเวณที่ทำการมีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคหลายภาษาติดอยู่ให้เห็นโดยรอบด้วย (ภาพถ่ายจากเฟสบุ๊ก)
Tags

Related Articles

Back to top button
Close