กลุ่มเอ็นจีโอแรงงานประท้วงเรียกร้องรัฐดูแล หลังพบนายจ้างอ้างควบคุมโรคกักบริเวณแรงงานข้ามชาติ

วันที่ 3 พฤษภาคม กลุ่มเอ็นจีโอแรงงานข้ามชาติหลายองค์กรร่วมกันเดินขบวนไปประท้วงหน้ากระทรวงแรงงาน โดยชูป้ายและจัดแถลงข่าว “รัฐบาลไม่รับผิดชอบ แรงงานข้ามชาติรับเคราะห์” ระบุว่านายจ้างรายหลายใช้การควบคุมโรคติดต่อเป็นข้ออ้างทำการกักบริเวณแรงงานข้ามชาติ พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานทำการตรวจสอบอย่างกระตือรือร้น (ภาพ /สำนักข่าวกลาง)

วันที่ 3 พฤษภาคม สหภาพแรงงานข้ามชาติไต้หวันและหลายองค์กรเอ็นจีโอเพื่อแรงงานข้ามชาติ  ได้ผนึกกำลังแรงงานข้ามชาติราว 40 คนเดินทางไปยังกระทรวงแรงงาน เพื่อชูป้ายประท้วงและจัดแถลงข่าว “รัฐบาลไม่รับผิดชอบ แรงงานข้ามชาติรับเคราะห์” ระบุว่านายจ้างหลายรายอ้างการควบคุมโรคติดต่อ ใช้อำนาจบาตรใหญ่  ทำการกักบริเวณแรงงานข้ามชาติ  ละเมิดสิทธิเสรีภาพทางกายของแรงงานข้ามชาติ  พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานทำการตรวจสอบอย่างกระตือรือร้น  นอกจากนี้ พวกเขายังได้วิพากษ์วิจารณ์การใช้ “โครงการมอบตัวด้วยตนเอง” ของรัฐบาลว่า ไม่สามารถแก้ปัญหาช่องโหว่การควบคุมโรคได้  เรียกร้องให้รัฐบาลควรใช้หลักการ “ไม่เนรเทศ  ไม่ลงโทษ”  และมอบสถานะแรงงานที่ถูกกฎหมายให้ใหม่ด้วย  ให้ความสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติ  ให้แรงงานข้ามชาติที่ขาดการติดต่อไม่ต้องวิตกกังวล  และพร้อมใจแสดงตนเพื่อร่วมป้องกันโรคพร้อมกัน

ในการแถลงข่าว“รัฐบาลไม่รับผิดชอบ แรงงานข้ามชาติรับเคราะห์”  นอกจากจะมีการกล่าวถึงนายจ้างรายหลายที่อ้างการควบคุมโรคติดต่อเพื่อใช้ควบคุมอิสรภาพของแรงงานข้ามชาติแล้ว  ยังได้มีการกล่าวถึงปัญหาการแยกที่พักออกจากโรงงาน  มาตรการแรงงานข้ามชาติทำงานนอกสถานที่  สำนักจัดหางานของรัฐไม่สามารถเสนองานให้แรงงานข้ามชาติได้เป็นต้นด้วย  สหภาพแรงงานข้ามชาติไต้หวันระบุว่า  แรงงานข้ามชาติทำงานในไต้หวันภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย  นายจ้างจำนวนมากจัดให้มีหอพักภายในโรงงาน  หอพักและโรงงานขาดแคลนระยะห่างด้านความปลอดภัย  เกิดกรณีการเสียชีวิตมาแล้วหลายครั้ง  แต่จนถึงขณะนี้รัฐบาลไม่ได้มีการลงโทษปรับอย่างแท้จริง  ละเลยต่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติ

ด้านมาตรการควบคุมโรคที่รัฐบาลใช้คือ “โครงการมอบตัวด้วยตนเอง” นั้น  หวังลี่ถิงตัวแทนสหภาพแรงงานข้ามชาติไต้หวันกล่าวว่า  หากต้องการเสริมการป้องกันโรคในส่วนของแรงงานข้ามชาติที่ขาดการติดต่อ  ก็ไม่ควรเรียกร้องให้เนรเทศหรือลงโทษ  อีกทั้งต้องมอบสถานะแรงงานที่ถูกกฎหมายให้ใหม่ด้วย จึงจะสามารถทำให้แรงงานขาดการติดต่อไม่ต้องวิตกกังวลและแสดงตนเพื่อร่วมกันป้องกันโรคติดต่อ  กลุ่มเอ็นจีโอแรงงานข้ามชาติเห็นว่า  จะป้องกันไม่ให้เกิดการหลบหนีของแรงงานข้ามชาติ  สมควรที่จะเสริมสมรรถนะงานบริการจัดหางาน  ไม่ให้โอกาสงานถูกผูกขาดโดยบริษัทจัดหางาน  พร้อมยกระดับการคุ้มครองให้กับแรงงานผู้อนุบาล  มอบเวลาทำงาน ค่าแรงที่เหมาะสมให้  เช่นนี้จึงจะสามารถปกป้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติที่เริ่มจากรากฐานได้  และยังสามารถแก้ปัญหาการหลบหนีของแรงงานข้ามชาติได้อีกด้วย

กลุ่มเอ็นจีโอแรงงานเรียกร้องให้รัฐบาลควรใช้หลักการ “ไม่เนรเทศ ไม่ลงโทษ” และมอบสถานะแรงงานที่ถูกกฎหมายให้ใหม่ด้วย ให้ความสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติ (ภาพ/สำนักข่าวกลาง)
Tags

Related Articles

Back to top button
Close