สำนักงานตัวแทนอินโดนีเซียจัดที่พักให้แรงงานหลบหนีมอบตัว สตม.ชี้โครงการสิ้นสุดปลายมิ.ย.นี้

สำนักงานเศรษฐกิจการค้าอินโดนีเซียประจำไต้หวัน เพื่อรองรับโครงการมอบตัวด้วยตนเองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.)ไต้หวัน โดยในระหว่างระยะเวลาดำเนินโครงการ ได้ทำการเช่าทาวน์เฮาส์ในนครเถาหยวนและนครเกาสงที่ละ 1 แห่ง  เพื่อใช้เป็นสถานที่พักพิงกินอยู่ฟรี สนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติชาวอินโดนีเซียที่พำนักในไต้หวันเกินกำหนดเวลาออกมาทำการมอบตัว และมีที่พักอาศัยก่อนการเดินทางกลับประเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจการค้าอินโดนีเซียประจำไต้หวัน จัดที่พักกินอยู่ให้กับแรงงานมอบตัว (ภาพ/ โดยสตม.)

สำนักงานเศรษฐกิจการค้าอินโดนีเซียระบุว่า สถานที่ทั้ง 2 แห่ง คาดว่าจะสามารถรองรับจำนวนคนเข้าพักได้ 50 คน แบ่งเป็นเถาหยวน 30 คนและเกาสง 20 คน ขณะเลือกสถานที่เช่า ได้ติดต่อหารือกับเจ้าหน้าที่สตม.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวอินโดนีเซียที่พำนักเกินกำหนดเวลาในไต้หวัน เมื่อทำตามขั้นตอนมอบตัวกับสตม.เสร็จสิ้นแล้ว สามารถเข้าอยู่ในสถานที่พักพิงชั่วคราวได้อย่างสบายใจ ขณะเดียวกันก็ทำการลดขั้นตอนการออกเอกสารเดินทางให้น้อยลง ให้ความร่วมมือกับสตม.ช่วยเหลือชาวอินโดนีเซียที่เข้ามอบตัวด้วยตนเอง ในการดำเนินขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศ ให้พวกเขาได้เดินทางกลับบ้านพบกับคนในครอบครัวโดยเร็ว

ห้องนอนในสถานพักพิง ( ภาพ / โดยสตม.)
ห้องรับแขกในสถานพักพิง ( ภาพ / โดยสตม. )

ขณะนี้สถานพักพิงในนครเถาหยวน มีแรงงานมอบตัวเข้าพักแล้วเป็นจำนวน 6 คน พร้อมทั้งทยอยดำเนินขั้นตอนการกลับประเทศแล้วเสร็จ  ในจำนวนนี้ หนึ่งในแรงงานที่เข้ามอบตัว “อาตี้”อยู่ในไต้หวันเกินกำหนดเวลา 4 ปีกว่า เธอคิดถึงคนในครอบครัวมาก พอดีวันที่ 22 ถึง 25 พฤษภาคมตรงกับเทศกาลอีดิ้ลฟิตริของอินโดนีเซีย เปรียบได้กับเทศกาลตรุษจีนของไต้หวัน อาตี้และ “เพื่อนร่วมห้อง” ที่พักชั่วคราวด้วยกัน ต่างดีใจและรอคอย หวังว่าจะสามารถกลับบ้านได้ในเทศกาลอีดิ้ลฟิตรินี้ เพื่ออยู่พร้อมหน้ากับคนในครอบครัว ซึ่งสำนักงานฯก็ได้เรียกร้องให้ประชาชนของประเทศตน รีบทำการมอบตัวตามโครงการของสตม.ไต้หวัน นอกจากจะมีการลดโทษการปรับแล้ว ยังสามารถกลับบ้านอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ในช่วงเทศกาลสำคัญด้วย สำหรบผู้ที่มีความต้องการเข้าพักในสถานพักพิง  สามารถโทรศัพท์ติดต่อสายตรงของทางสำนกงานฯ “0901-132-000”ได้

ขณะนี้สถานพักพิงในนครเถาหยวน มีแรงงานมอบตัวเข้าพักแล้วเป็นจำนวน 6 คน พร้อมทั้งทยอยดำเนินขั้นตอนการกลับประเทศแล้วเสร็จ ในจำนวนนี้ หนึ่งในแรงงานที่เข้ามอบตัว “อาตี้”อยู่ในไต้หวันเกินกำหนดเวลา 4 ปีกว่า ( ภาพ / โดยสตม.)

สตม.ระบุว่า เนื่องด้วยขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการป้องกันโรค นอกจากการประชาสัมพันธ์มาตรการผ่านมางหน่วยงานตัวแทนที่ประจำในไต้หวัน ช่วยเหลือชาวต่างชาติที่พำพัก(อยู่)เกินกำหนดเวลาสามารถเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดโดยเร็วแล้ว ยังให้ความร่วมมือกับนโยบายของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อ ทำงานเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ชาวต่างชาติ ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วย  เนื่องด้วยการดำเนินโครงการมอบตัวด้วยตนเองจะสิ้นสุดลงในปลายเดือนมิถุนายนนี้  สตม.จึงขอเรียกร้องให้ชาวต่างชาติที่พำนักเกินกำหนดเวลาทั้งหมด รีบทำการมอบตัวในขณะดำเนินโครงการโดยเร็ว และหวังว่าประชาชนจะช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้กำลังใจคนรอบตัวที่รู้จัก ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่พำนักเกินกำหนดเวลาเข้ามอบตัว ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสามารถโทรศัพท์สายตรงฟรี สตม. “0800-024-881” หรือโทร “1955” สายตรงกระทรวงแรงงานทำการสอบถามได้

Tags

Related Articles

Back to top button
Close