เวียดนามปิดประเทศ ผู้ต้องหาแรงงานขาดการติดต่อล้นสถานกักกันสตม.ส่งกลับไม่ได้

รัฐบาลเวียดนามนอกจากการส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำรับประชาชนเวียดนามที่ตกค้างในไต้หวัน 300 กว่าคนและผู้ร้ายข้ามแดน 11 คน กลับประเทศเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการวางแผนรับตัวแรงงานข้ามชาติขาดการติดต่อกลับประเทศแต่อย่างใด (ภาพประกอบเรื่อง/สำนักข่าวกลาง)

หลังมีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รัฐบาลเวียดนามก็ดำเนินมาตรการการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด นับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมา เริ่มใช้ภาวะควบคุมพรมแดนปิดประเทศ ยกเลิกเที่ยวบินเดินทางเข้าออกเวียดนามทั้งหมด ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติหลบหนีชาวเวียดนามที่ถูกจับได้ในไต้หวัน ไม่สามารถถูกส่งตัวกลับประเทศตกค้างอยู่ในสถานกักกันผู้ต้องหาของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.)เป็นจำนวนมาก  มีจำนวนมากกว่า 1000 คนแล้ว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ต้องหาในสถานกักกันของสตม.ทั่วไต้หวัน จากกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ชาวต่างชาติถูกักกันตัวในสถานกักกันได้สูงสุดเพียง 100 วัน เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ตามกฎหมายไม่สามารถกักกันตัวต่อได้  หากรัฐบาลไต้หวันยังคงห้ามการบินต่อเนื่อง ผลที่สุดสตม.ก็ต้องถูกบังคับให้มีการปล่อยตัว จากนั้นค่อยดำเนินการจับกุมใหม่อีกครั้ง

สตม.มีสถานกักกันตัวผู้ต้องหาที่ไทเป อี๋หลาน หนานโถว และเกาสงร่วมทั้งหมด 4 แห่ง รับจำนวนคนได้สูงสุด 1300 กว่าคน หลังเวียดนามประกาศปิดประเทศตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมา  สตม.และตำรวจตรวจจับแรงงานข้ามชาติหลบหนีชาวเวียดนามได้ราววันละ 300 กว่าราย แต่กลับไม่สามารถส่งตัวกลับประเทศได้ ส่งผลให้จำนวนคนในสถานกักกันผู้ต้องหาเพิ่มขึ้นอย่างมาก และก็ส่งผลด้านความกังวลต่อการควบคุมโรคจากการ “ชุมนุมเป็นกลุ่ม “ ด้วย  สตม.ระบุว่า ขณะนี้ผู้ต้องหาที่ถูกกันกันตัวสัญชาติอื่น ล้วนสามารถวางแผนเที่ยวบินหรือเครื่องบินเช่าเหมาลำดำเนินการส่งกลับได้ มีเพียงเวียดนามเท่านั้น รัฐบาลไม่เปิดให้มีเที่ยวบิน นอกจากการส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำรับประชาชนเวียดนามที่ตกค้างในไต้หวัน 300 กว่าคนและผู้ร้ายข้ามแดน 11 คน กลับประเทศเมื่อเดือนปลายพฤษภาคมแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการวางแผนรับตัวแรงงานข้ามชาติขาดการติดต่อกลับประเทศแต่อย่างใด ส่งผลให้ผู้ต้องหาสัญชาติเวียดนามในสถานกักกันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ตามข้อกำหนดกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง การกักกันตัวผู้ต้องหาแบ่งออกเป็นการกักกันตัวชั่วคราว กักกันตัวต่อและขยายเวลาการกักกันตัว เวลาในแต่ละช่วงของการกักกันตัวคือ 15 วัน 45วันและ 40 วันตามลำดับ รวมเวลาในการกักกันตัวคือ 100 วัน  กักกันตัวเกิน 100 วันต้องทำการปล่อยตัว โดยสตม.ระบุว่า จะทำการหารือกับรัฐบาลเวียดนาม เพื่อวางแผนเที่ยวบินดำเนินการส่งตัวกลับประเทศอย่างต่อเนื่อง

Tags

Related Articles

Back to top button
Close