องค์กรแรงงานประท้วง นิคมฯจางปิน ทดลองงานเหมาแรงงานข้ามชาติ เสี่ยงปัญหาอุบัติเหตุในงาน

องค์กรแรงงานข้ามชาติหลายแห่งร่วมกันจัดแถลงข่าวหน้ากระทรวงแรงงานในวันจันทร์( 30 มิถุนายน ) ประท้วงรัฐบาล เพื่อผ่อนปรนปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ยินยอมให้นิคมอุตสาหกรรมจางปิน ทดลองใช้ระบบงานเหมาแรงงานข้ามชาติ เปิดให้มีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติชั่วคราว จะส่งผลเกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุในการทำงานมากยิ่งขึ้น ( ภาพ /สำนักข่าวกลาง )

องค์กรแรงงานข้ามชาติหลายแห่งร่วมกันจัดแถลงข่าวหน้ากระทรวงแรงงานในวันจันทร์( 30 มิถุนายน ) ประท้วงรัฐบาล เพื่อผ่อนปรนปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ยินยอมให้นิคมอุตสาหกรรมจางปิน ทดลองใช้ระบบงานเหมาแรงงานข้ามชาติ  เปิดให้มีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติชั่วคราว  จะส่งผลเกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุในการทำงานของแรงงานข้ามชาติมากยิ่งขึ้น  เป็นการอ้างใช้ชื่อแผนงานเฉพาะเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับฝ่ายนายจ้าง

เดือนกุมภาพันธ์ กระทรวงเศรษฐการได้เสนอโครงการทดลอง “ระบบงานเหมาแรงงานข้ามชาติภาคอุตสาหกรรม” ต่อกระทรวงแรงงาน  โดยให้องค์กรไม่แสวงผลกำไรเป็นผู้นำเข้าแรงงานข้ามชาติ  เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอใช้ตามภาวะความต้องการแรงงานเร่งด่วนหรือฤดูกาลผลิตไฮซีซั่น  จากนั้นให้องค์กรเป็นส่งผู้แรงงานข้ามชาติเป็น “แรงงานชั่วคราว” ไปยังโรงงานขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเติมเต็มปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  ช่วงที่ผ่านมากระทรวงแรงงานจัดประชุมคณะที่ปรึกษาหารือแล้วมีมติเห็นด้วย ตกลงให้ทดลองโครงการนำร่องในเขตนิคมอุตสาหกรรมจางปิน  โดยระยะแรกจะมีการนำเข้าแรงงานข้ามชาติ 50 คน

องค์กรเพื่อสิทธิประโยชน์แรงงานข้ามชาติแสดงความไม่พอใจต่อนโยบายดังกล่าว  โดยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของรัฐบาลเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้กับฝ่ายนายจ้าง  ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในการทำงานของแรงงานข้ามชาติได้  จึงได้มีการรวมตัวกันจากหลายองค์กรก่อตั้ง “สมาพันธ์แรงงานข้ามชาติ” ขึ้น และร่วมกันจัดแถลงข่าวที่หน้ากระทรวงแรงงาน  ชูป้ายสโลแกน “งานชั่วคราวถูกฎหมาย  กลืนกินแรงงานท้องถิ่น , จางปินงานเหมา  แทะกินแรงงานข้ามชาติ ” แสดงออกถึงข้อเรียกร้องในการต่อต้าน

องค์กรสิทธิประโยชน์แรงงานข้ามชาติระบุว่า  ระบบงานเหมาแรงงานข้ามชาติจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของแรงงานข้ามชาติ  เพราะนั่นหมายถึงแรงงานข้ามชาติต้องทำการปรับตัวต่อการทำงานในสภาพแวดล้อมความเสี่ยงสูงทุก 3 ถึง 6 เดือน  อีกทั้งพวกเขาไม่มีประสบการณ์เลยต่อรายละเอียดของงานใหม่ที่ถูกส่งไปทำ  องค์กรแรงงานระบุว่า  การขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาเก่า เกิดจากเวลาทำงานสูงค่าแรงต่ำ เวลาทำงานที่ไม่มั่นคงแน่นอน  สภาพแวดล้อมการทำงานความเสี่ยงสูงเพิ่มการเกิดอุบัติเหตุในงาน ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา  สิ่งที่รัฐบาลควรพิจารณาคือ จะทำการปรับปรุงเงื่อนไขการทำงาน และเงื่อนไขการดำเนินชีวิตของแรงงานอย่างไร  ไม่ใช่การทำให้ฝ่ายนายจ้างสร้างผลกำไรอย่างมั่นคง ด้วยวิธีการใช้แรงงานแบบยืดหยุ่นและราคาถูกเพื่อแก้ปัญหา

Tags

Related Articles

Back to top button
Close