แรงงานข้ามชาติในไต้หวันครบกำหนดสัญญาต่อใบอนุญาตทำงานระยะสั้นได้อีกรอบที่ 2

(ข่าว/สำนักข่าวกลาง ) สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบทั่วโลกต่อเนื่อง พิจารณาจากแรงงานข้ามชาติครบสัญญาจ้างงานแต่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ กระทรวงแรงงานประกาศอีกรอบว่า หากสัญญาจ้างแรงงานข้ามชาติครบกำหนดในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน ถึง 17กันยายน นายจ้างสามารถยื่นขอการอนุญาตจ้างงานแรงงานข้ามชาติระยะสั้นได้

ผลกระทบจากการระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มีแรงงานข้ามชาติจำนวนมากที่ใบอนุญาตจ้างงานครบกำหนดเวลาแต่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ กระทรวงแรงงานได้มีการประกาศก่อนหน้านี้ หากแรงงานข้ามชาติครบสัญญาจ้างงานระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง 17 มิถุนายน นายจ้างสามารถยื่นขอใบอนุญาตการจ้างงานระยะสั้น 3เดือน ถึง 6 เดือนได้

จากสถิติของกระทรวงแรงงาน ระยะเวลานับตั้งแต่ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม เปิดให้มีการยื่นขอใบอนุญาตการจ้างงานระยะสั้นได้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม มีการยื่นขอประมาณ 806 ราย ในจำนวนนี้เป็นการยื่นขอต่ออายุนาน 6 เดือนมากที่สุด รวม 448 ราย ซึ่งรวมถึงแรงงานภาคอุตสาหกรรม 401 รายและแรงงานภาคสวัสดิการสังคม 47 ราย

เย่หมิงหรูข้าราชการอาวุโสหัวหน้าฝ่ายควบคุมแรงงานข้ามชาติ สำนักงานพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงานระบุว่า เนื่องด้วยการยื่นขอมีจำนวนมาก พิจารณาจากนายจ้างยังคงมีความต้องการในลักษณะนี้ ดังนั้นจึงได้มีการประกาศอีกรอบ แรงงานข้ามชาติที่ใบอนุญาตจ้างงานครบกำหนดระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน ถึง วันที่ 17 กันยายน และไม่ได้มีการต่ออายุจ้างงานหรือโอนย้ายเมื่อครบสัญญาจ้างงาน เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ตามกำหนดเวลา นายจ้างสามารถยื่นขอใบอนุญาตจ้างงานระยะสั้น 3 เดือนหรือ 6 เดือนได้

นอกจากนี้  เนื่องด้วยเกรงว่านายจ้างอาจจะลดสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติ ในระหว่างการอนุญาตจ้างงานระยะสั้น กระทรวงแรงงานก็ได้มีการกำหนดว่า เมื่อนายจ้างยื่นขออนุญาตจ้างงานระยะสั้น 3 เดือนหรือ 6 เดือน สิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติ ห้ามมิให้น้อยกว่ารายละเอียดในหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนฉบับก่อนหน้า

เย่หมิงหรูระบุว่า หากแรงงานข้ามชาติพบว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ล้วนสามารถโทรศัพท์ 1955 สายตรงสอบถามแรงงานข้ามชาติเพื่อสะท้อนปัญหาได้ กระทรวงแรงงานก็จะแจ้งให้กองแรงงานเทศบาลท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบด้วย

Tags

Related Articles

Back to top button
Close