ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / นักเรียนม.ปลายบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2 ใช้เทคโนโลยี AI ประสานอาหารบ้านเกิดรสเลิศของมารดา

เฉินหลิง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นบุตรรุ่นที่ 2 ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ซึ่งมารดามาจากประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ได้รับเลือกมีแผนงานดีเด่นจากการจัดแถลงข่าวตาม “โครงการพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรในต่างประเทศปี 2020”ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) รุ่นปิดภาคเรียนฤดูหนาว โดยในบรรดาแผนงานส่งเข้าแข่งขันได้รับเลือกเป็นแผนงานโดดเด่น ปัจจุบันเฉินหลิงเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมจิ่งเหม่ย  เธอใช้เทคโนโลยี AI(Artificial Intelligence,เขียนย่อ AI)ปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการแยกแยะ พร้อมทั้งสร้างสรรค์ปรับปรุงอาหารบ้านเกิดของมารดารูปแบบใหม่ สร้างความประทับใจให้กับบรรดากรรมการผู้ตัดสิน กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มรางวัลแผนงานโดดเด่น 5 กลุ่มที่ได้รับเลือก  โดยมีซูหุ้ยเหวินหัวหน้าหน่วยบริการกรุงไทเปเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลคูปองมูลค่า 5000เหรียญไต้หวันเพื่อเป็นกำลังใจ

เฉินหลิง(ซ้าย) ผู้ได้รับรางวัลแผนงานดีเด่นตามโครงการพัฒนาในต่างประเทศของสตม. มีซูหุ้ยเหวิน(ขวา)หัวหน้าหน่วยบริการกรุงไทเปเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลคูปองมูลค่า 5000เหรียญไต้หวันเพื่อเป็นกำลังใจ (ภาพ / โดยสตม.)

ใช้เทคโนโลยีการ AI ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแยกแยะอาหารพิเศษของรัฐกลันตัน

การเดินทางสืบเสาะในต่างประเทศครั้งนี้ของเฉินหลิง มีจุดเด่นที่สุดคือการใช้เทคโนโลยี AI แยกแยะอาหารที่มีความคล้ายคลึงกับอาหารรสชาติดั้งเดิม ข้าวยำเป็นอาหารพื้นบ้านพิเศษของรัฐกลันตัน   โดยใช้พืชผักกลิ่นหอมผสมกับผักสดอีก 5-6 ชนิด รวมกันทำเป็นข้าวยาสมุนไพร รสชาติให้ความสดชื่นและมีผลทางการบำบัดรักษา อีกทั้งยังมีการปรับส่วนผสมตามฤดูกาล หน้าร้อนใช้ผักเย็นลดร้อน หน้าหนาวใช้ผักที่บำรุงร่างกาย ข้าวยำดูเหมือนมีขั้นตอนการทำที่ง่าย แต่ความจริงยุ่งยากซับซ้อน  เพราะต้องใช้พืชผักสมุนไพรกว่า 50 ชนิด ผู้ทำต้องมีประสบการณ์มากในการปรุงอาหารและมีความรู้ จึงจะสามารถแยกแยะส่วนประกอบที่ใช้ในการทำ

เฉินหลิง(ซ้าย) ใช้ซอฟท์แวร์ Yolo แยกแยะอาหารรสชาติพื้นบ้านในบ้านเกิดของมารดา โดยมีบิดา(ซ้าย)คอยช่วยเหลือแนะนำอยู่ข้างๆ (ภาพ / โดยสตม.)
ตามรายงานของเฉินหลิงระบุว่า Yolo คือเทคนิคการตรวจสอบแยกแยะวัตถุระบบคอมพิวเตอร์โครงข่ายประสาทเทียม เป็นซอฟท์แวร์ที่สามารถแยกแยะชนิดของวัตถุได้ในทันที ใช้ทำเป็นคลังเก็บข้อมูลอาหารบ้านเกิดของมารดาเพื่อใช้เปรียบเทียบ ( ภาพ / โดยสตม.)
เพื่อให้แผนงานเสร็จสมบูรณ์ เฉินหลิง(ซ้าย) ถ่ายภาพผักป่าและอาหารบ้านเกิดของมารดาหลายชนิดกว่า 600 ภาพ ( ภาพ / โดยสตม.)

เฉินหลิงใช้ซอฟท์แวร์ Yolo ( You only look once,เรียกย่อ Yolo เทคนิคการตรวจสอบแยกแยะวัตถุระบบคอมพิวเตอร์โครงข่ายประสาทเทียม เป็นซอฟท์แวร์ที่สามารถแยกแยะชนิดของวัตถุได้ในทันที ) สร้างข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่นเธอเปลี่ยนการถ่ายวีดีโอข้าวผักป่ากับข้าวยำเปลี่ยนเป็นรูปภาพ พร้อมซูมระยะใกล้ กลางและไกลรวม 600 กว่าภาพ ระบุความคล้ายคลึงกันของอาหารทั้งสองชนิด เพื่อปฏิบัติการแยกแยะในพื้นที่กำหนด พร้อมทำเป็นข้อมูลการแยกแยะ และใช้คอมพิวเตอร์วิ่งเพื่อการแยกแยะภาพอื่น หลังการฝึกเปรียบเทียบของคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน สามารถแยกแยะได้อย่างถูกต้อง 80%ถึง100%

หลอมรวมจุดเด่นไต้หวัน สร้างสรรค์รสชาติแบบใหม่

หลังเฉินกลับถึงไต้หวัน คิดว่าสามารถทำข้าวยำสูตรพิเศษของไต้หวันได้ เพื่อส่งเสริมอาหารบ้านเกิดของมารดา แม้ว่า AI สามารถควบคุมสูตรลับของส่วนประกอบ แต่จะปรุงอาหารรสชาติแบบเดียวกันในไต้หวันนั้นทำได้ยากมาก  เพราะไต้หวันไม่มีพืชผักสมุนไพรท้องถิ่นของกลันตัน อาศัยการท่องเที่ยวค้นหาในครั้งนี้  เฉินหลิงจุดประกายความคิด น่าจะลองผสมผสานพืชผักท้องถิ่นของไต้หวันเป็นวัตถุดิบอาหารเพื่อใช้หุงข้าว กลายเป็นข้าวยำรสชาติพิเศษตำรับไต้หวัน สรรสร้างการทานอาหารในรูปแบบใหม่ วิธีการของแนวคิดในการยืมใช้วัฒนธรรมที่แตกต่าง  นำมาปรับปรุงสร้างสรรค์ นับเป็นสปิริตที่หาได้ยากและน่าชื่นชม

เฉินหลิงเสาะหาผักป่าและถ่ายภาพในตลาดบ้านเกิดของมารดา ( ภาพ / โดยสตม.)
เฉินหลิงใช้ซอฟท์แวร์ Yolo ติดตั้งการอ่านข้อมูลแยกอาหาร หลังการฝึกเปรียบเทียบของคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน สามารถแยกแยะได้อย่างถูกต้อง 80%ถึง100% (ภาพ / โดยสตม.)

โครงการพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรในต่างประเทศ ได้บ่มเพาะผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่สองซึ่งมีพื้นเพด้าน    พหุวัฒนธรรมจำนวนไม่น้อย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่สอง ให้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนและฤดูหนาว เดินทางกลับไปยังมาตุภูมิของบิดาหรือมารดา เพื่อเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม โครงการพัฒนาช่วงปิดภาคเรียนฤดูหนาว ได้ทำการอัปโหลดวีดีโอผลงานไว้บนเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เว็บไซต์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่(http://ifi.www.immigration.gov.tw) และเฟซบุ๊กแฟนเพจของโครงการแล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าไปรับชมวีดีโอของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และรุ่นที่สองซึ่งกลับมาตุภูมิเหล่านี้ ที่รับรู้ความรู้สึกในดินแดนบ้านเกิดกับแบบใด ในการเรียนรู้ประสบการณ์พหุวัฒนธรรม เพื่ออุทิศแก่สังคมไต้หวันในอนาคต

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close