社福移工不適用勞基法 基本薪資怎麼調都無感 |แรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคม ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน ปรับขึ้นค่าแรงหรือไม่ไร้ความรู้สึก

據國發會統計,台灣社福類移工截至2019年底達26.1萬人,工作性質包括看護工和家庭幫傭。(圖/Two Islands Digital)| จากสถิติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการแห่งชาติ จนถึงปลายปีพ.ศ. 2562 ไต้หวันมีแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคมถึง 2แสน 6 หมื่น 1 พันคน โดยเป็นการทำงานลักษณะผู้ทำงานบ้านและผู้อนุบาล ( ภาพ / Two Islands Digital )

勞動部於週二(18日)宣布將調整基本工資,將月薪提高兩百元,從原本的23,800元調至24,000元;而時薪則調高兩元,從158元調整為160元,預計將於明年1月1日開始實施。此次薪資微幅調整將對在台灣的移工有什麼影響?以下為你解析。

กระทรวงแรงงานประกาศในวันอังคาร ( 18 สิงหาคม) ว่าจะทำการปรับค่าแรงขั้นพื้นฐาน โดยค่าแรงรายเดือนปรับเพิ่ม 200 เหรียญไต้หวัน จากเดิม 23,800 เพิ่มเป็น 24,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนค่าแรงรายชั่วโมงปรับเพิ่ม 2 เหรียญไต้หวัน จากเดิม 158 เหรียญปรับเป็น 160 เหรียญไต้หวัน คาดว่าจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม ศกหน้า การปรับค่าแรงแบบเล็กน้อยในครั้งนี้ มีผลอย่างไรบ้างต่อแรงงานข้ามชาติในไต้หวัน

產業類移工—

根據國發會統計,截至2019年底,台灣產業移工已達45.6萬人,其中以製造業佔多數。由於產業移工適用勞動基準法,雇主需替移工保勞健保,薪資與加班費也依照基本工資規定而調漲。

แรงงานภาคอุตสาหกรรม

จากสถิติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการแห่งชาติ จนถึงปลายปีพ.ศ. 2562 ไต้หวันมีแรงงานข้ามชาติภาคอุตสาหกรรม 4 แสน 5 หมื่น 6 พันคน โดยมีอัตราส่วนอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด เนื่องจากแรงงานภาคอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน นายจ้างต้องแจ้งร่วมประกันภัยแรงงานให้กับแรงงานข้ามชาติ  เงินเดือนและค่าล่วงเวลาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานมีการปรับเพิ่มขึ้น

參考勞動部於2019年公布的移工薪資調查報告,產業類移工總薪資平均為29,029元,其中經常性薪資為23,514元,落在24,000元以下,因此估計新政將有許多產業移工受惠。考慮到製造業移工經常有加班情形,加班費提高也將使實領薪資總額提高。

อ้างอิงตามประกาศรายงานการสำรวจค่าแรงแรงงานข้ามชาติในปีพ.ศ. 2562 ของกระทรวงแรงงาน แรงงานข้ามชาติภาคอุตสาหกรรมมีเงินเดือนรวมโดยเฉลี่ย 29,029 เหรียญไต้หวัน โดยเป็นเงินเดือนทั่วไป 23,514 เหรียญไต้หวัน อยู่ที่ระดับน้อยกว่า 24,000เหรียญไต้หวัน ดังนั้นประเมินว่ามาตรการใหม่จะมีแรงงานข้ามชาติภาคอุตสาหกรรมจำนวนมากได้รับอานิสงค์ พิจารณาจากแรงงานข้ามชาติภาคอุตสาหกรรมการผลิตมักจะมีการทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานล่วงเวลาที่เพิ่มขึ้น ก็จะทำให้เงินเดือนรวมเพิ่มขึ้นด้วย

社福類移工—

據國發會統計,台灣社福類移工截至2019年底達26.1萬人,工作性質包括看護工和家庭幫傭。由於其工作性質特殊,需要極高彈性、難以區分上下班時間,所以不適用勞動基準法,工資與休假皆是依照勞雇雙方之約定辦理。

แรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคม

จากสถิติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการแห่งชาติ จนถึงปลายปีพ.ศ. 2562 ไต้หวันมีแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคมถึง 2แสน 6 หมื่น 1 พันคน โดยเป็นการทำงานลักษณะผู้ทำงานบ้านและผู้อนุบาล เนื่องจากเป็นการทำงานแบบพิเศษ จำเป็นต้องมีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นมาก ยากที่จะแบ่งเวลาทำงานปกติกับการทำงานล่วงเวลาได้ชัดเจน  ดังนั้นจึงไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน ค่าแรงและเวลาพักผ่อนล้วนดำเนินการตามการตกลงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างทั้งสองฝ่าย

根據勞動部規定,社福類移工的基本薪資為17,000元,不隨著基本薪資調漲而異動,加班費依規定也是以一天567元之固定額計算,因此社福移工對此次薪漲較無感。考慮到健保費隨基本工資月薪提高其自付額也提高,社福移工反而會出現實領薪資微幅下降的情況。

จากข้อกำหนดของกระทรวงแรงงาน ค่าแรงขั้นพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคมคือ 17,000เหรียญไต้หวัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามการปรับค่าแรงขั้นพื้นฐาน ค่าล่วงเวลาคำนวนการจ่ายตามกำหนดคือวันละ 567 เหรียญไต้หวัน  ดังนั้นต่อการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในครั้งนี้ แรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคมไม่มีความรู้สึกแต่อย่างใด พิจารณาจากเบี้ยประกันสุขภาพที่ต้องจ่ายเองเพิ่มขึ้นตามการปรับของค่าแรงขั้นพื้นฐานรายเดือน แรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคม กลับจะพบกับสภาพการณ์ของการรับเงินเดือนที่ลดลงเล็กน้อย

台灣基本薪資已經連續四年調漲,產業移工的薪資也跟著調高,反觀社福移工因與勞基法脫鉤而導致收入一直停滯不前,自2015年後就未有調整,使得產業移工與社福移工的薪資差距越拉越大。

ค่าแรงขั้นพื้นฐานของไต้หวันได้มีการปรับเพิ่มติดต่อกันมา 4 ปีแล้ว ค่าแรงของแรงงานข้ามชาติภาคอุตสาหกรรมก็มีการปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในทางกลับกันแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคม เนื่องด้วยไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน ส่งผลให้หยุดอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้า ไม่มีการปรับเพิ่มมานับตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 ทำให้ค่าแรงขั้นพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติภาคอุตสาหกรรมและสวัสดิการสังคมมีส่วนต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ

根據勞動部2019年釋出的薪資調查報告,社福移工總薪資平均為19,947元,經常性薪資則為17,550元。有民間勞團和學者建議,政府可以依照基本薪資調幅調整社福移工之薪資,讓社福移工收入隨台灣薪資水準推進,同時避免對雇主經濟衝擊過大。

อ้างอิงตามรายงานการสำรวจค่าแรงแรงงานข้ามชาติในปีพ.ศ. 2562 ของกระทรวงแรงงาน แรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคมมีเงินเดือนรวมโดยเฉลี่ย 19,947 เหรียญไต้หวัน โดยเป็นเงินเดือนทั่วไป 17,550 เหรียญไต้หวัน มีองค์กรแรงงานภาคเอกชนได้แนะนำว่า รัฐบาลสามารถปรับขึ้นค่าแรงของแรงงานภาคสวัสดิการสังคม ตามอัตราการปรับขึ้นของค่าแรงขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มาตรฐานค่าแรงของแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคม ได้มีความก้าวหน้าตามไปด้วย ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบมากเกินไปต่อภาวะเศรษฐกิจของนายจ้าง

Related Articles

Back to top button
Close