แรงงานข้ามชาติขาดการติดต่อเกิดลูกในไต้หวัน สตม.ชี้สิทธิของเด็กได้รับการคุ้มครอง

สื่อหนังสือพิมพ์รายงานว่าเด็กไร้สัญชาติที่เกิดจากแรงงานข้ามชาติขาดการติดต่อมีจำนวนเกือบ1000 คนในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) เปิดเผยว่า จำนวนสะสมจากเดือนมากราคม พ.ศ. 2550 จนถึงปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 จำนวนเด็กไร้สัญชาติไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งมีมารดาเป็นแรงงานข้ามชาติขาดการติดต่อหรือปลอมแปลงสถานะบุคคลมีจำนวน 941 คน ได้รับการช่วยเหลือจากสตม.ให้เดินทางกลับประเทศพร้อมมารดาผู้ให้กำเนิดจำนวน 622 คน รัฐบาลให้ความสำคัญกับหลักประกันด้านสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติและเด็ก หลังผ่านการขอรับงบช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความมั่นคงในการทำงานของแรงงานท้องถิ่นจากกระทรวงแรงงาน ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวในเขตภาคเหนือกลางและใต้ขึ้น 3แห่ง เพื่อให้พวกเขาได้มีที่อาศัยพักพิงชั่วคราว รอการส่งตัวกลับบ้านอย่างอุ่นใจ โดยสตม.จะให้การช่วยเหลือดำเนินการตามขั้นตอนการกลับประเทศของแม่และเด็กอย่างเร็วที่สุด

สำหรับเด็กไร้สัญชาติไม่มีสถานะทางทะเบียนที่มีบิดาไม่ชัดเจน และมารดาเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ทราบแหล่งที่อยู่ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งถึงมาตรฐานขั้นตอนการจัดการที่เกี่ยวข้องแล้วเมื่อปีพ.ศ.2560 โดยระหว่างการตามหาตัวมารดา ให้หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ทำหน้าที่ช่วยเหลือให้การพักพิง พร้อมทั้งให้สตม.ออกใบถิ่นที่อยู่ต่างด้าวให้ตามสัญชาติของมารดา เมื่อหาตัวมารดาแต่ไม่พบ และผ่านการตรวจสอบยืนยันเป็นบุคคลไร้สัญชาติจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว ก็สามารถดำเนินการรับบุตรบุญธรรมหรือแปลงสัญชาติได้ทันที สิทธิที่เกี่ยวข้องล้วนได้รับการคุ้มครองทั้งสิ้น

Tags

Related Articles

Back to top button
Close