ไม่พอใจผลักต้นทุนแรงงานข้ามชาติให้นายจ้าง อินโดระบุหากรับไม่ได้ก็เลือกไม่ว่าจ้างได้

( ข่าว / สำนักข่าวกลาง ) อินโดนีเซียเรียกร้องให้นายจ้างรับภาระบางส่วนการพักพิงของแรงงานข้ามชาติ เจ้าหน้าที่บริหารหน่วยงานรับผิดชอบอินโดนีเซียชี้ นโยบายปกป้องแรงงานข้ามชาติเป็นเรื่องเร่งด่วน อินโดนีเซียจะทำการหารือกับประเทศนำเข้า แต่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดยืน หากนายจ้างต่อต้าน ก็สามารถไม่ว่าจ้างได้ แรงงานข้ามชาติชาวอินโดนีเซียสามารถไปทำงานได้ในหลายประเทศ

Benny Rhamdani อธิบดีกรมการพักพิงและปกป้องแรงงานข้ามชาติในต่างประเทศของอินโดนีเซีย กลางเดือนกรกฎาคม ศกนี้ ได้ทำการลงนามยกเลิกภาระค่าใช้จ่ายการพักพิงของแรงงานข้ามชาติ ตามกฎหมายลำดับที่ 9 พ.ศ. 2563 โดยคาดการณ์เริ่มใช้หลังผ่านพ้นช่วงการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาครึ่งปี ข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรม ตามกฎหมายปกป้องแรงงานข้ามชาติลำดับที่ 9 พ.ศ. 2560 มาตรา 30 กำหนดชัดเจน แรงงานข้ามชาติไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายระหว่างการพักพิงก่อนเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ

วันที่ 31 สิงหาคม Benny กล่าวในการสัมภาษณ์พิเศษของผู้สื่อข่าวสำนักข่าวกลางระบุว่า แรงงานข้ามชาติต้องเป็นหนี้สินจากการถูกเรียกเก็บค่าพักพิงที่สูงลิบ ถูกเรียกค่าไถ่และแย่งชิงจากความฝันในการสร้างชีวิตที่ดี รัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อปกป้องแรงงานข้ามชาติ ดูแลสวัสดิการแรงงานข้ามชาติ จึงได้เสนอนโยบายดังกล่าว “ประเทศนำเข้าและนายจ้างจำเป็นต้องทราบว่า นี่เป็นการดำเนินตามกฎหมายของอินโดนีเซีย”

Bennyกล่าวว่า ค่าพักพิงควรอยู่ระหว่าง 14ล้าน ถึง 17 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (ราว 2.8หมื่นถึง3.4หมื่นเหรียญไต้หวัน) แต่แรงงานข้ามชาติไม่สามารถขอกู้จากธนาคารได้โดยตรง จำเป็นต้องอาศัยเอเย่นต์ ซึ่งเอเย่นต์จะเก็บดอกเบี้ยสูง มีแรงงานข้ามชาติต้องจ่ายสูง 60ล้าน ถึง 70ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (ราว 1.2 แสน ถึง 1.4แสนเหรียญไต้หวัน)

Benny Rhamdani อธิบดีกรมการพักพิงและปกป้องแรงงานข้ามชาติในต่างประเทศของอินโดนีเซีย ( ภาพ / สำนักข่าวกลาง )

จากสถิติของรัฐบาลอินโดนีเซีย แรงงานข้ามชาติก่อนเดินทางไปต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายของการพักพิงทั้งหมด 14 รายการ  จากข้อกำหนดนี้ กรมการพักพิงและปกป้องแรงงานข้ามชาติเรียกร้องให้นายจ้างรับภาระจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินในการเดินทางออกจากประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบินกลับประเทศ ค่าวีซ่า ค่าสัญญาการทำงาน ค่าบริการเอเย่นต์ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าหลักฐานจากทางตำรวจ ค่าตรวจสุขภาพในอินโดนีเซียของแรงงานข้ามชาติ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพจิตก่อนการเดินทางออกนอกประเทศ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพตามที่ประเทศนำเข้ากำหนด ค่าเดินทางจากที่พักในอินโดนีเซียไปยังสนามบินและค่าที่พัก รวมทั้งหมด 12 รายการ ส่วนค่าใช้จ่าย 2 รายการได้แก่การฝึกอบรมและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานก่อนการเดินทาง มีรัฐบาลท้องถิ่นอินโดนีเซียและหน่วยงานฝึกอบรมเป็นผู้รับภาระ

นโยนายดังกล่าวสร้างกระแสการต่อต้านในไต้หวันขึ้น วันที่ 27 สิงหาคม สมาคมผู้บาดเจ็บไขสันหลังสาธารณรัฐจีนได้เรียกระดมนายจ้างผู้ทุพพลภาพทางกายและจิตไปยื่นหนังสือแก่กระทรวงแรงงาน เรียกร้องกระทรวงแรงงานให้การช่วยเหลือ ด้านกระทรวงแรงงานระบุว่า ยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากอินโดนีเซีย แต่ได้อาศัยช่องทางการต่างประเทศเพื่อทำความเข้าใจแล้ว พร้อมระบุว่าอ้างอิงตามข้อสรุปการประชุมสองฝ่ายอินโดและไต้หวัน ประเด็นที่เกี่ยวข้องควรต้องทำการสื่อสารหารือระหว่างกัน

จากปฏิกิริยาสะท้อนดังกล่าว Bennyกล่าวว่า ค่าใช้จ่ายการพักพิงส่วนหนึ่งรับภาระโดยนายจ้าง ส่วนหนึ่งรับภาระโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย “นี่นับว่ายุติธรรมแล้ว และเป็นกำหนดตามกฎหมายของอินโดนีเซีย” ตนทราบว่าในไต้หวันมีนายจ้างต่อต้านนโยนาบดังกล่าว  พวกเขาสามารถที่จะไม่ว่าจ้างได้ “นอกจากไต้หวันแล้ว แรงงานข้ามชาติของเราสามารถจะไปยังประเทศอื่นๆได้หลายประเทศ”

เขากล่าวว่า แรงงานข้ามชาติไปทำงานในต่างประเทศถูกเรียกเก็บค่าพักพิงสูงมาก เท่ากับเงินเดือนของการทำงาน 10 เดือนแรก หากสัญญาจ้างงานมีเพียง 3-4 ปี “จะคาดหวังให้แรงงานข้ามชาติหาเงินมากพอ และส่งเงินกลับบ้านเกิดเพื่อใช้เป็นทุนทำกิจการได้อย่างไร นับว่าลำบากมาก” นี่ก็คือการที่ประเด็นนี้มีความเร่งด่วนนั่นเอง

ข้อกำหนดดังกล่าวใช้กับแรงงานข้ามชาติซึ่งทำงาน 10 ประเภทเช่นผู้อนุบาล พี่เลี้ยง ผู้ช่วยงานบ้านและแรงงานประมงเป็นต้น  ยังไม่ใช้กับแรงงานว่าจ้างทำงานในโรงงาน จากสถิติของกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐจีน แรงงานข้ามชาติอินโดนีเซียทำงานภาคสวัสดิการสังคมในไต้หวันมีอยู่ราว 1 แสน 9 หมื่นคน สถิติของรัฐบาลอินโดนีเซีย แรงงานประมงข้ามชาติว่าจ้างทำงานโดยเรือประมงไต้หวันมีอยู่ราว 5800 คน

Bennyกล่าวว่า การใช้กับแรงงานข้ามชาติ 10 ประเภทนี้ เพราะพวกเขาเป็นผู้ด้อยโอกาส ง่ายต่อการถูกใช้กำลังและถูกขูดรีด

Bennyกล่าวว่า มีแรงงานข้ามชาติในไต้หวันบางคนส่งข้อความให้กับตน พวกเขากล่าวว่า หากนายจ้างไต้หวันไม่ยินยอมรับภาระบางส่วนของค่าใช้จ่ายการพักพิง ก็ควรที่จะเพิ่มเงินเดือนให้แรงงานข้ามชาติ อินโดนีเซียจะอาศัยช่องทางการต่างประเทศหารือกับประเทศผู้นำเข้า ดำเนินการตามข้อกำหนดนี้หรือจากผลการหารือของทั้งสองฝ่าย แต่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของการที่นายจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายการพักพิง

แรงงานข้ามชาติชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ทำงานในประเทศมาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ ซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้ จากข้อมูลข่าวของกระทรวงแรงงานอินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบียได้ตกลงตามการหารือกับอินโดนีเซียต่อการปกป้องแรงงานข้ามชาติแล้ว รวมทั้งค่าใช้จ่ายการพักพิงแรงงานข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่(COVID-19) สิงคโปร์ยังไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด

Tags

Related Articles

Back to top button
Close