移工居家檢疫新標準 勞工局增4大措施 | กองแรงงานเพิ่ม 4 มาตรการ มาตรฐานใหม่กักตัวควบคุมโรคแรงงานข้ามชาติ

新北市政府勞工局於11日公布「新北市產業類新引進移工入境居家檢疫場所設施措施標準」,增訂「檢疫處所須為獨棟建築」、「實施分流送餐」、「甲級廢棄物清運規劃」及「終期消毒」等4項措施,除了避免動線與一般民眾混雜,亦確保有落實清潔消毒作業,提高防疫規格,進而維護國人及移工的健康。

วันที่ 11 กันยายน กองแรงงานนครนิวไทเปประกาศ “มาตรฐานมาตรการอุปกรณ์ของสถานกักตัวควบคุมโรคสำหรับแรงงานข้ามชาติภาคอุตสาหกรรมที่นำเข้าใหม่นครนิวไทเป” เพิ่มกำหนด 4 มาตรการใหญ่ได้แก่ “สถานกักกันตรวจสอบโรคต้องเป็นอาคารเดี่ยว” “ดำเนินการส่งอาหารแบบแยกสาย” “การวางแผนการกำจัดและขนย้ายขยะทั่วไป” และ “การฆ่าเชื้อเวลาสิ้นสุด” นอกจากหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยุ่งปนเปกับประชาชนทั่วไปแล้ว ยังจัดการในส่วนการทำความสะอาดฆ่าเชื้อให้มีความเป็นรูปธรรมด้วย ยกระดับเงื่อนไขการป้องกันโรค ส่งผลให้เกิดการปกป้องสุขภาพประชาชนในประเทศและแรงงานย้ายถิ่นฐาน

自今年8月5日起,為了降低移工與旅客混居的感染風險,雇主及仲介公司不得以「非防疫旅館」的一般旅宿業,作為移工居家檢疫場所。

นับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคมเป็นต้นมา เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อโรคของแรงงานข้ามชาติกับนักท่องเที่ยวจากการพักอาศัยร่วมกัน ห้ามไม่ให้นายจ้างและบริษัทเอเย่นต์ใช้โรงแรมทั่วไปเป็น “โรงแรมกักตัวตรวจสอบโรค” เพื่อให้แรงงานข้ามชาติใช้เพื่อกักตัวตรวจสอบโรคในที่พัก

勞工局長陳瑞嘉表示,受疫情影響,產業類移工人數較以往下降,但國內產業還是有人力需求,許多雇主及仲介為引進移工,除防疫旅館之外,還會尋求符合規定的一般民宅來作為移工居家檢疫場所。

เฉินหรุ่ยจา ผู้อำนวยการกองแรงงานนครนิวไทเประบุว่า ผลกระทบจากโรคระบาด จำนวนแรงงานข้ามชาติภาคอุตสาหกรรมลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมในประเทศยังคงมีตวามต้องการแรงงาน นายจ้างและเอเย่นต์จำนวนมากเพื่อการนำเข้าแรงงานข้ามชาติ นอกจากโรงแรมกักตัวตรวจสอบโรคแล้ว ยังมีการเสาะหาที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่เหมาะสมตามเงื่อนไขกักตัวเพื่อตรวจสอบโรค ใช้เป็นสถานที่กักตัวของแรงงานข้ามชาติด้วย

為避免這類場所疏於管理導致防疫漏洞,勞工局依據勞動部訂定的產業移工居家檢疫規定,再參考中央及新北市防疫旅館相關規定,訂定更嚴謹的規範標準。

เพื่อหลีกเลี่ยงที่พักลักษณะนี้ก่อให้เกิดช่องโหว่เนื่องด้วยหละหลวมต่อการควบคุม กองแรงงานจึงได้อ้างอิงตามข้อกำหนดการกักตัวในที่พักเพื่อตรวจสอบโรคสำหรับแรงงานข้ามชาติภาคอุตสาหกรรมของกระทรวงแรงงาน และพิจารณาตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมกักตัวตรวจสอบโรคของส่วนกลางและนครนิวไทเป จัดทำเป็นข้อกำหนดที่มีมาตรฐานรัดกุมมากยิ่งขึ้น

相關措施標準及檢核申請,請上「新北勞動雲」參閱。

การยื่นขอกักตัวเพื่อตรวจสอบโรคและมาตรฐานมาตรการที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านได้ที่เว็บไซต์ “กองแรงงานนครนิวไทเป”

Related Articles

Back to top button
Close