คุณแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เรียนไร้กังวล นิวไทเปอุดหนุน 60 โรงเรียนดันบริการดูแลเด็กเล็กชั่วคราวฟรี

กองการศึกษานครนิวไทเปร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดสรรงบประมาณจำนวน 6 ล้านเหรียญไต้หวัน อุดหนุน 60 โรงเรียนเสนอบริการดูแลเด็กเล็กชั่วคราว ช่วยเหลือลดภาระคุณแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในนิวไทเป 300 ราย ให้พวกเธอได้เรียนอบรมแบบไร้กังวล ( ภาพ / กองการศึกษานครนิวไทเป )

กองการศึกษานครนิวไทเปร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดสรรงบประมาณจำนวน 6 ล้านเหรียญไต้หวัน อุดหนุน 60 โรงเรียนเสนอบริการดูแลเด็กเล็กชั่วคราว ช่วยเหลือลดภาระคุณแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในนิวไทเป 300 ราย ให้พวกเธอได้เรียนอบรมแบบไร้กังวล

เดือนกุมภาพันธ์ ศกนี้ เทศบาลนครนิวไทเปจัดทำ “แพลทฟอร์มผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รักเรียนรู้”ขึ้น เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ค้นหาข่าวสารของหลักสูตรการเรียน กองการศึกษาระบุว่า ปัจจุบันมีคุณแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ราว 2000 รายทำการศึกษาเรียนรู้ อาทิหลักสูตรศึกษาผู้ใหญ่ระดับต่างๆในโรงเรียน หน่วยเรียนเพิ่มเติมหรือชั้นเรียนสำหรับผู้ใหญ่ ในจำนวนนี้มีผู้ยื่นขอรับบริการดูแลเด็กเล็ก 300ราย

หลินอวี่ถิง หัวหน้าแผนกงานการศึกษานครนิวไทเประบุว่า ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวนมากคาดหวังสามารถเข้าสู่ตลาดงาน ดังนั้นจึงทำการศึกษาเรียนรู้จากช่องทางโรงเรียนระดับต่างๆอย่างกระตือรือร้น เพิ่มอความสามารถด้านการแข่งขันและประกอบอาชีพ พิจารณาจากคุณแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวนมากมีภาระในการเลี้ยงดูลูก ยากที่จะดูแลเด็กและเรียนด้วยพร้อมกันได้ ดังนั้นนครนิวไทเปจึงเปิดให้โรงเรียนที่มีความต้องการยื่นขอบริการดูแลเด็กชั่วคราว ปีนี้มีการขัดสรรใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6 ล้าน 7 แสน 6 หมื่นเหรียญ ว่าจ้างผู้ทำงานดูแลเด็กจำนวน 88 คน อุดหนุน 60 โรงเรียนเสนอบริการดูแลเด็กชั่วคราวฟรี ประสบความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือคุณแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 300 รายดูแลเด็กเป็นจำนวนกว่า 400 คน

จางหมิงเหวิน ผู้อำนวยการกองการศึกษานครนิวไทเประบุว่า ในแต่ละปีนครนิวไทเปและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกันอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดูแลเด็ก ว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการดูแลเด็ก เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่พาเด็กมาโรงเรียนเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมกิจกรรมดูแลเด็กตามอายุเช่นหนังสือภาพ นิทานภาพ ตัวต่อ เรียนรู้ฝึกคำเป็นต้น สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เรียนรู้ได้อย่างวางใจ

Related Articles

Back to top button
Close