เก็บค่าบริการต้องเป็นไปตาม “3 เงื่อนไข” ก.แรงงานย้ำเอเย่นต์ละเมิดฎหมายหนักสุดหยุดกิจการ 1 ปี

เนื่องด้วยความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และการทำงานของแรงงานข้ามชาติในไต้หวันต้องอาศัยเอเย่นต์เป็นผู้จัดการวางแผน ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้มีประกาศเตือนบริษัทเอเย่นต์เมื่อเรียกเก็บ “ค่าบริการ” ต้องถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 3 ประการคือ “มีการลงนามสัญญา”  “บริการจริง”และ      “ห้ามเก็บล่วงหน้า” บริษัทเอเย่นต์หากละเมิดข้อกำหนด นอกจากถูกปรับเงินแล้ว หนักที่สุดสามารถลงโทษหยุดกิจการ 1 ปีได้

กระทรวงแรงงานระบุว่า ตามหลักการผู้ใช้เป็นผู้จ่าย แรงงานข้ามชาติมีความต้องการมอบหมายให้บริการโดยบริษัทเอเย่นต์ และบริษัทเอเย่นต์ให้บริการโดยมีการทำสัญญาสองฝ่าย ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้จ่ายตามข้อตกลงของสัญญา อ้างอิงตามมาตรฐานรายการเก็บค่าใช้จ่ายขององค์กรบริการจัดหางานเอกชน บริษัทเอเย่นต์ตามกฎหมายสามารถเก็บ “ค่าบริการ”จากแรงงานข้ามชาติได้เป็นรายเดือนเท่านั้น ปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 แต่ละเดือนแบ่งเป็นเก็บค่าบริการได้ไม่เกิน 1800 , 1700 และ 1500เหรียญไต้หวัน

ส่วนแรงงานข้ามชาติเมื่อทำงานในไต้หวันครบ 3 ปี นายจ้างเดิมยินยอมต่อสัญญาจ้างหรือนายจ้างเดิมไม่ต่อสัญญาจ้างและมีนายจ้างใหม่รับช่วงจ้างต่อ บริษัทเอเย่นต์ที่ได้รับมอบหมายจัดการต่อสัญญาจ้างหรือโอนย้ายการจ้างงาน สามารถเรียกเก็บค่าลงทะเบียนและค่าแนะนำงาน(โดยทั่วไปเรียกค่าแนะนำงาน) จากนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ได้ เป็นจำนวนเงินไม่เกินค่าแรงเดือนแรกของแรงงานข้ามชาติ ในส่วนของแรงงานข้ามชาติไม่ให้เก็บค่าแนะนำงานอีก สามารถเก็บได้เฉพาะค่าบริการ โดยหลังปีที่ 3 ไปแล้วแต่ละเดือนเรียกเก็บได้ไม่เกิน 1500 เหรียญไต้หวัน

กระทรวงแรงงานย้ำว่า บริษัทเอเย่นต์หากช่วยจัดการหานายจ้างใหม่ให้กับแรงงานข้ามชาติแล้วเรียกเก็บค่าแนะนำงานถือว่าผิดกฎหมาย กระทรวงแรงงานกระตือรือร้นร่วมกับเทศบาลท้องถิ่นทำการตรวจสอบการเก็บค่าใช้จ่ายของบริษัทเอเย่นต์อย่างต่อเนื่อง หากตรวจพบละเมิดกฎเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนด จะทำการลงโทษโดยปรับเป็นเงิน 10 ถึง 20 เท่า สั่งหยุดกิจการหรือไม่อนุญาตต่ออายุใบประกอบการเป็นต้น

แรงงานข้ามชาติหากถูกบริษัทเอเย่นต์เก็บค่าใช้จ่ายเกินกำหนด สามารถเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องร้องเรียนไปยังกระทรวงแรงงาน เทศบาลท้องที่หรือโทรสายตรง 1955ได้ หากตรวจพบเป็นความจริงจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย นายจ้างและแรงงานข้ามชาติหากมีข้อสงสัยต่อการเก็บค่าใช้จ่ายของบริษัทเอเย่นต์ สามารถใช้บริการโทรศัพท์กระทรวงแรงงาน( โทรศัพท์ 02-89956000) หรือ สายตรง1955 สอบถามได้

Tags

Related Articles

Back to top button
Close