收移工服務費須符合「三條件」勞動部:違法仲介最重停業1年 |เก็บค่าบริการต้องเป็นไปตาม “3 เงื่อนไข” ก.แรงงานย้ำเอเย่นต์ละเมิดฎหมายหนักสุดหยุดกิจการ 1 ปี

因語言、文化的不同,移工工作及生活上多由仲介公司協助及安排。勞動部日前公告提醒,仲介公司向移工收取「服務費」,必須符合「有簽約」、「有服務事實」、「不得預先收取」等三項條件,仲介公司若違反規定,除罰鍰外,最重可停業1年。

เนื่องด้วยความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และการทำงานของแรงงานข้ามชาติในไต้หวันต้องอาศัยเอเย่นต์เป็นผู้จัดการวางแผน ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้มีประกาศเตือนบริษัทเอเย่นต์เมื่อเรียกเก็บ “ค่าบริการ” ต้องถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 3 ประการคือ “มีการลงนามสัญญา”  “บริการจริง”และ      “ห้ามเก็บล่วงหน้า” บริษัทเอเย่นต์หากละเมิดข้อกำหนด นอกจากถูกปรับเงินแล้ว หนักที่สุดสามารถลงโทษหยุดกิจการ 1 ปีได้

勞動部指出,基於使用者付費原則,移工有委託仲介公司服務的需求,且經仲介公司依雙方簽訂的服務契約提供服務,即應依約定付服務費。依據私立就業服務機構收費項目及金額標準,仲介公司依法僅能按月向移工收取「服務費」,第1年、第2年、第3年每月收取服務費分別不得超過新臺幣1,800元、1,700元、1,500元。

กระทรวงแรงงานระบุว่า ตามหลักการผู้ใช้เป็นผู้จ่าย แรงงานข้ามชาติมีความต้องการมอบหมายให้บริการโดยบริษัทเอเย่นต์ และบริษัทเอเย่นต์ให้บริการโดยมีการทำสัญญาสองฝ่าย ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้จ่ายตามข้อตกลงของสัญญา อ้างอิงตามมาตรฐานรายการเก็บค่าใช้จ่ายขององค์กรบริการจัดหางานเอกชน บริษัทเอเย่นต์ตามกฎหมายสามารถเก็บ “ค่าบริการ”จากแรงงานข้ามชาติได้เป็นรายเดือนเท่านั้น ปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 แต่ละเดือนแบ่งเป็นเก็บค่าบริการได้ไม่เกิน 1800 , 1700 และ 1500เหรียญไต้หวัน

至於移工在臺工作3年期滿後,原雇主願意續聘或原雇主未續聘由新雇主接續聘僱,受委託辦理期滿續聘或轉聘作業的仲介公司,得向雇主或新雇主收取登記費及介紹費(通常合稱仲介費),金額合計不得超過移工第1個月薪資;對於移工則不得再收取仲介費,只能收取服務費,金額在第3年以後每個月不得超過新臺幣1,500元。

ส่วนแรงงานข้ามชาติเมื่อทำงานในไต้หวันครบ 3 ปี นายจ้างเดิมยินยอมต่อสัญญาจ้างหรือนายจ้างเดิมไม่ต่อสัญญาจ้างและมีนายจ้างใหม่รับช่วงจ้างต่อ บริษัทเอเย่นต์ที่ได้รับมอบหมายจัดการต่อสัญญาจ้างหรือโอนย้ายการจ้างงาน สามารถเรียกเก็บค่าลงทะเบียนและค่าแนะนำงาน(โดยทั่วไปเรียกค่าแนะนำงาน) จากนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ได้ เป็นจำนวนเงินไม่เกินค่าแรงเดือนแรกของแรงงานข้ามชาติ ในส่วนของแรงงานข้ามชาติไม่ให้เก็บค่าแนะนำงานอีก สามารถเก็บได้เฉพาะค่าบริการ โดยหลังปีที่ 3 ไปแล้วแต่ละเดือนเรียกเก็บได้ไม่เกิน 1500 เหรียญไต้หวัน

勞動部強調,仲介公司若以協助移工期滿媒合新雇主的名義向移工收取仲介費已屬違法,勞動部持續協同各地方政府積極查處仲介公司收費情形,如查有違規收取規定以外費用,將依法處10倍至20倍的罰鍰、停業或不予換證等處分。

กระทรวงแรงงานย้ำว่า บริษัทเอเย่นต์หากช่วยจัดการหานายจ้างใหม่ให้กับแรงงานข้ามชาติแล้วเรียกเก็บค่าแนะนำงานถือว่าผิดกฎหมาย กระทรวงแรงงานกระตือรือร้นร่วมกับเทศบาลท้องถิ่นทำการตรวจสอบการเก็บค่าใช้จ่ายของบริษัทเอเย่นต์อย่างต่อเนื่อง หากตรวจพบละเมิดกฎเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนด จะทำการลงโทษโดยปรับเป็นเงิน 10 ถึง 20 เท่า สั่งหยุดกิจการหรือไม่อนุญาตต่ออายุใบประกอบการเป็นต้น

移工若有遭仲介公司超收費用情事,可保留相關事證向勞動部、地方政府或撥1955提出檢舉,經查證屬實後將依法處罰。雇主或移工對仲介公司收費內容如有任何疑義,可多加利用勞動部電話客服中心(電話:02-89956000)或1955專線詢問。

แรงงานข้ามชาติหากถูกบริษัทเอเย่นต์เก็บค่าใช้จ่ายเกินกำหนด สามารถเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องร้องเรียนไปยังกระทรวงแรงงาน เทศบาลท้องที่หรือโทรสายตรง 1955ได้ หากตรวจพบเป็นความจริงจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย นายจ้างและแรงงานข้ามชาติหากมีข้อสงสัยต่อการเก็บค่าใช้จ่ายของบริษัทเอเย่นต์ สามารถใช้บริการโทรศัพท์กระทรวงแรงงาน( โทรศัพท์ 02-89956000) หรือ สายตรง1955 สอบถามได้

 

Related Articles

Back to top button
Close