รง.ข้ามชาติกว่า 2500 รายรอคิวยาว ไม่มีเตียงกักโรค กระทรวงแรงงานชี้ เข้าพักตามลำดับวีซ่า

เมื่อวันที่ 12 ....หลินอี้ฮวา (คนที่ 2จากขวา) แถลงข่าวที่สภานิติบัญญัติชี้ว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกำหนดการกักโรคของ รง.ข้ามชาติ เรียกร้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาขาดแคลนเตียงกักโรคของ รง.ข้ามชาติในภาคสวัสดิการสังคม ป้องกันปัญหาระหว่าง รง.ข้ามชาติและนายจ้าง (ภาพสำนักข่าว CNA)

(เรื่อง/สำนักข่าว CNA)  หลายครอบครัวที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติในภาคสวัสดิการสังคม ได้ร้องเรียนปัญหาของเตียงกักโรคไม่เพียงพอ แรงงานข้ามชาติลำบาก นายจ้างเดือดร้อน หลินอี้ฮวา(林奕華) ส.ส.จากพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT)เรียกร้องให้มีการประชุมระหว่างรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้ว่า จะรวบรวมเตียงเพิ่ม และใช้ลำดับการได้รับวีซ่าของแรงงานเป็นเกณฑ์ในการให้คิวเตียงกักโรค

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.หลินอี้ฮวาจัดงานแถลงข่าวร่วมกับครอบครัวที่ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคม โดยเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐแก้ปัญหาขาดแคลนเตียงกักโรคของแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคม  ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดหรือจัดหาโรงแรมกักโรคจากภาคเอกชนเพื่อเพิ่มจำนวนเตียง

หลินอี้ฮวากล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการและโรงงานนำเข้าแรงงานข้ามชาติภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก ซึ่งศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อไต้หวัน ได้เปิดให้นายจ้างสามารถจัดหาสถานกักโรคให้แรงงานกักโรคที่บ้านได้ แต่แรงงานภาคสวัสดิการสังคมส่วนใหญ่นำเข้าโดยบริษัทจัดหางาน นายจ้างว่าจ้างแรงงานตามต้องการส่วนบุคคล ศูนย์บัญชาการฯยังคงขอให้กักตัวในสถานกักโรครวม เพื่อป้องกันการหลบหนีของแรงงาน

หลินฯชี้ว่า หลายครอบครัวที่ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติในภาคสวัสดิการสังคม ได้ร้องเรียนว่านโยบายกักตัวในสถานกักโรครวมของแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคมในปัจจุบัน มีข้อบกพร่องหลักสามประการ ประการแรก ขาดแคลนเตียงอย่างหนัก ปัจจุบันในแต่ละวันมีแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคม 200 ถึง 300 คนที่ยื่นขอ แต่สถานกักโรคจะมีเตียงว่างเพียงวันละ 100 เตียง ทำให้แรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคมต้องรอคิวเพื่อกักโรคเป็นคิวยาว

ประการที่สอง เนื่องจากปัญหาขาดแคลนเตียงของแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงานจึงใช้วิธีจับฉลาก แต่วิธีการจับฉลากไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงลำดับความต้องการของแต่ละครอบครัว ครอบครัวที่มีผู้ป่วยหนักและครอบครัวผู้ป่วยธรรมดาต้องรอคิวร่วมกัน ทำให้เกิดโศกนาฏกรรม ขณะเดียวกันก็เกิดเหตุการณ์ว่าจ้างแรงงานภาคสวัสดิการแบบผิดกฎหมาย

ประการสุดท้าย รัฐบาลกังวลว่าจะเกิดเตียงว่าง จึงได้กำหนดให้แรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคมที่จับฉลากได้ ต้องเดินทางเข้าไต้หวันภายใน 4 วัน แต่สายการบินของหลายประเทศไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ ทำให้หลายคนที่จับฉลากได้คิวเตียงกักโรคต้องสละสิทธิ์เนื่องจากไม่มีเที่ยวบิน

ครอบครัวผู้ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคมหลายครอบครัวได้เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยอธิบายถึงปัญหาความยากลำบากที่พวกเขาเผชิญ ซึ่งรวมถึงปัญหาด้านแรงงานต้องรอคิวเตียงกักโรค และไม่สามารถเข้าไต้หวันได้ ทำให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้านไม่มีคนดูแล สมาชิกในบ้านต้องออกจากงานเพื่อมาดูแล ไม่เพียงเป็นการเพิ่มภาระการเงินในครอบครัว ยังก่อให้เกิดปัญหาใหม่ๆตามมาอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาวรายหนึ่งชี้ว่า ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาวแห่งหนึ่งมีผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลประมาณ 10-20 ราย แต่ก็ต้องรอการจับฉลากเช่นเดียวกัน จึงกลายเป็นปัญหาของครอบครัวและศูนย์

หูซินแหย่ (胡欣野) คณะกรรมการกระทรวงแรงงาน ที่ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้กล่าวว่า กระทรวงแรงงานรับรู้ถึงปัญหาขาดแคลนเตียงของแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคม ตั้งแต่สัปดาห์หน้าจะใช้ลำดับการได้วีซ่าของแรงงาน เป็นเกณฑ์ในการได้คิวเตียงกักโรค

หลินซานฉี(林三齊) รองประธานหน่วยงานด้านสถาบันการแพทย์และสวัสดิการสังคม ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการชี้ว่า เนื่องจากแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคมเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ จึงต้องมีมาตรการกักตัวในระดับที่สูงขึ้น เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้ที่ได้รับการดูแล สำหรับปัญหาการขาดแคลนเตียงกักตัว หลินซานฉีชี้ว่า สัปดาห์หน้า ทางศูนย์บัญชาการฯจะเพิ่มจำนวนเตียงอีก 100 เตียง

หลินอี้ฮวา(林奕華) เรียกร้องให้มีการประชุมระหว่างรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือปัญหาขาดแคลนเตียงสำหรับแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคมโดยเร็วที่สุด หากศูนย์บัญชาการฯยังคงยืนยันให้แรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคมกักตัวที่สถานกักโรครวม ควรจัดเตียงให้เพียงพอต่อความต้องการด้วย

Related Articles

Back to top button
Close