ภรรยาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กับสามีสมองพิการ ช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เคียงข้างกัน เหมียวลี่มอบรางวัล”ต้นแบบครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่”

เพื่อต้อนรับวันผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสากลจะมาถึง วันที่ 7 .. เทศบาลเมืองเหมียวลี่ได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเพื่อเชิดชูครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 12 ครอบครัวที่ได้รับรางวัลครอบครัวสุขสันต์ (ภาพ / เทศบาลเมืองเหมียวลี่)

เพื่อต้อนรับวันผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสากลที่กำลังจะมาถึง วันที่ 7 พ.ย.  เทศบาลเมืองเหมียวลี่ได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเพื่อเชิดชูครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 12 ครอบครัวที่ได้รับรางวัลครอบครัวสุขสันต์ ภายในงานประกอบไปด้วยการแบ่งปันวัฒนธรรมบ้านเกิด การแสดงพิเศษ ชวนชิมอาหารนานาชาติ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย  นายสวีเย่าชาง (徐耀昌) ผู้ว่าการเมืองเหมียวลี่กล่าวว่า วาสนาที่ทำให้ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องเผชิญและปรับตัวกับความแตกต่างทางขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา ชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องอื่นๆ จึงขอแสดงความยินดีกับครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและได้รับรางวัลครอบครัวสุขสันต์ในครั้งนี้

วันที่ 18 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสากล ช่วงเช้าของวันที่ 7 พ.ย.  เทศบาลเมืองเหมียวลี่ได้จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเชิดชูผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ครอบครัวสุขสันต์ ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญและแสดงความห่วงใยต่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่จากบ้านเกิดมาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดน และเพื่อให้สังคมได้มองเห็นความยากลำบากของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่แต่งงานมาอยู่ไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงการปรับตัวกับคนในครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนยากที่จะจินตนาการได้ นายสวีเย่าชาง (徐耀昌) ผู้ว่าการเมืองเหมียวลี่กล่าวว่า ปัจจุบันเทศบาลเมืองเหมียวลี่มีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่แต่งงานมามากกว่า 16000 ราย อย่างไรก็ตาม หวังว่าผู้ที่เป็นสามี พ่อสามี แม่สามี จะให้ความรักและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ รักษาบุญวาสนาที่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน

เพื่อต้อนรับวันผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสากลจะมาถึง วันที่ 7 พ.ย. เทศบาลเมืองเหมียวลี่ได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเพื่อเชิดชูครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 12 ครอบครัวที่ได้รับรางวัลครอบครัวสุขสันต์ (ภาพ / เทศบาลเมืองเหมียวลี่)

หนึ่งในผู้ได้รับรางวัล มีน่าและสามีที่เป็นโรคสมองพิการ รู้จักกันทางอินเตอร์เน็ตผ่านคริสตจักรมอรมอนในปี 2011 สามีทำอาชีพขายหวยขูดหรือกวากวาเล่อ มีน่าเคยทำงานไกด์และเคยเป็นผู้จัดการร้านอาหาร  ปัจจุบันเป็นพนักงานทำความสะอาดที่ฝ่ายจัดการไฟสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเหมียวลี่ สามีภรรยาใช้ความเชื่อศาสนาที่เหมือนกันเอาชนะความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ถึงแม้จะเป็นครอบครัวผู้พิการ แต่พวกเขาต่างมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของคริสตจักร แม้ว่าทั้งสองไม่สามารถมีบุตรได้ แต่เธอได้สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆที่คณะจิ้วกว๋อถวน(China Youth National Salvation Corps) มาเป็นเวลานาน  น้ำใจเของเธอได้กลายเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ และได้รับคำชื่นชมมากมาย

ฝ่ายผู้จัดงานหวังว่างานในครั้งนี้ จะสามารถแสดงถึง “การเคารพและยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย” ครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ก้าวข้ามผ่านความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ร่วมกันสร้างครอบครัวสุขสันต์ เปลี่ยนมุมมองของสังคมที่มีต่อพวกเขา

เพื่อต้อนรับวันผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสากลจะมาถึง วันที่ 7 .. เทศบาลเมืองเหมียวลี่ได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเพื่อเชิดชูครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 12 ครอบครัวที่ได้รับรางวัลครอบครัวสุขสันต์ (ภาพ / เทศบาลเมืองเหมียวลี่)

Related Articles

Back to top button
Close