นิวไทเปเปิดตัวคู่มือการใช้ชีวิตผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ฉบับ 6 ภาษา ไขปัญหาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้กว่า 70 คำถาม

ศบาลนครนิวไทเปจัดเทศกาลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ปี 2020 ขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 ..ที่สนามกีฬาซินจวงขึ้น มีประชาชนกว่าหมื่นคนร่วมงาน (ภาพจาก / กองศึกษาธิการนครนิวไทเป)

เทศบาลนครนิวไทเปจัดเทศกาลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ปี 2020 ขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พ.ย. ที่สนามกีฬาซินจวง มีประชาชนกว่าหมื่นคนเข้าร่วม ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับประเทศของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ไม่ว่าเป็นอาหารนานาชาติ  กิจกรรมDIY  เกมสนุกๆสำหรับครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ การแสดงจากหลากหลายวัฒนธรรม ขณะกล่าวเปิดงาน นายโหวโหย่วอี๋ ผู้ว่าการนครนิวไทเปได้เปิดตัวคู่มือการใช้ชีวิตผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ฉบับ 6 ภาษา พร้อมกล่าวว่า จะทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในนครนิวไทเปมีชีวิตการงานที่ดี และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

นายโหวโหย่วอี๋ ผู้ว่าการนครนิวไทเปชี้ว่า นิวไทเปมีจำนวนประชากรที่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มากที่สุดในไต้หวัน ถือเป็นสมาชิกสำคัญของครอบครัวนิวไทเป และยังเป็นพลังที่จะทำให้นิวไทเปก้าวไปข้างหน้า เพื่อดำเนินการตามนโยบายการบริการดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เทศบาลนครนิวไปเปได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบครบวงจรขึ้น อีกทั้งปีนี้ยังได้เปิดตัวแพลตฟอร์มดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่  สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในนครนิวไทเปที่แต่งงานมาอยู่ไต้หวันไม่ถึง 6 เดือนและยังไม่ได้เข้าร่วมสมาชิกกองทุนประกันสุขภาพ จะได้รับความช่วยเหลือทันทีในกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ

เทศบาลนครนิวไทเปได้จัดทำ “คู่มือการใช้ชีวิตผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ฉบับ 6 ภาษา”ตามความต้องการของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ และได้จัดกิจกรรมเทศกาลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่พำนักอยู่ในนครนิวไทเปอุ่นกาย สบายใจทั้งทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ หลักประกันด้านอาชีพการงาน และมีความสุขในชีวิตครอบครัว

“คู่มือการใช้ชีวิตผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ฉบับ 6 ภาษา” ประกอบไปด้วยภาษาจีน อังกฤษ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย และเมียนมาร์ คู่มือเล่มนี้ได้ออกแบบคำถาม-ตอบปัญหาที่พบบ่อยเกือบ 70 คำถาม แบ่งเป็น 7 ประเภทหลัก ได้แก่ 1.การโอนสัญชาติและการบริการครบวงจร 2.การศึกษา 3.สิทธิแรงงาน 4.สวัสดิการสังคม 5.ประกันสุขภาพ 6.บริการขนส่งคมนาคม 7.ความปลอดภัยในชุมชน ทั้งนี้คำถามตอบและข้อมูลในคู่มือ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ของตน ตัวอย่างคำถามเช่น “ภาษาจีนไม่ดี แต่มีคำถามมากมาย สามารถติดต่อใครได้บ้าง” “สามารถทำงานในไต้หวันได้ไหม” “หากตั้งครรภ์ สามารถขอรับเงินช่วยเหลือประเภทไหนได้บ้าง ”  รวมไปถึงคำถาม “จะขอความช่วยเหลืออย่างไรเมื่อพบความรุนแรงในครอบครัว” เป็นต้น

“คู่มือการใช้ชีวิตผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ฉบับ 6 ภาษา” จะถูกแจกจ่ายไปยังเขตต่างๆในนครนิวไทเปและเคาน์เตอร์ให้บริการนานาชาติที่หลากหลายของเทศบาลนครนิวไทเปในเดือนธันวาคม จำนวน 6000 เล่ม ปัจจุบันเปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพียงแค่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและศึกษาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราได้อย่างง่ายดาย

ศบาลนครนิวไทเปจัดเทศกาลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ปี 2020 ขึ้นเมื่อวันที่ 7 -8 ..ที่สนามกีฬาซินจวงขึ้น มีประชาชนกว่าหมื่นคนร่วมงาน (ภาพจาก / กองศึกษาธิการนครนิวไทเป)

Related Articles

Back to top button
Close