ห้ามผลักภาระค่าใช้จ่ายช่วงกักตัวให้ รง.ข้ามชาติ ! ก.แรงงานย้ำ มีโทษปรับไม่เกิน 3 แสนเหรียญไต้หวัน

การดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติถือเป็นความรับผิดชอบของนายจ้าง และนายจ้างควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค หากแรงงานข้ามชาติถูกนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค สามารถร้องเรียนหรือโทรแจ้งที่ 1955 กระทรวงแรงงานจะดำเนินการลงโทษปรับตามกฎหมาย (รูปภาพไม่ใช่บุคคลจริง)

เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เมื่อแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคม แรงงานที่ลาพักร้อนกลับประเทศ รวมถึงแรงงานข้ามชาติชาวฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เดินทางเข้าไต้หวัน ต้องเข้ารับการกักตัวรวมในศูนย์กักกันโรคของรัฐ สำหรับแรงงานภาคอุตสาหกรรม สามารถยื่นขอกักตัวที่บ้าน โดยนายจ้างและบริษัทจัดหางานจะต้องหเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาสถานที่กักตัวให้

อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาฝีมือกำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไต้หวันระบุว่า ช่วงที่ผ่านมาได้รับการสอบถามจากแรงงานข้ามชาติจำนวนมากเกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยเหลือป้องกันโรคของแรงงานข้ามชาติ นายจ้างหรือบริษัทจัดหางานสามารถผลักภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันโรคให้แก่แรงงานข้ามชาติได้หรือไม่ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือกำลังแรงงานกล่าวย้ำอีกครั้งว่า นายจ้างมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ และนายจ้างควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค หากแรงงานข้ามชาติถูกนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค สามารถร้องเรียนหรือโทรแจ้งที่ 1955 กระทรวงแรงงานจะดำเนินการลงโทษปรับตามกฎหมาย

กรมพัฒนาฝีมือกำลังแรงงานได้ชี้แจงว่า ระเบียบตามกฎหมายการว่าจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติ นายจ้างต้องปฏิบัติตาม “แผนบริหารและดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติ” เมื่อแรงงานข้ามชาติเดินทางเข้ามาไต้หวัน นายจ้างมีหน้าที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา โดยรับผิดชอบจัดการที่พักอาศัยรวมถึงจัดหาสถานที่กักโรค ซึ่งนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการกักโรคด้วยเช่นกัน หากนายจ้างขอเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับแรงงานข้ามชาติ ถือเป็นการละเมิดการจ่ายค่าแรงไม่ครบตามจำนวน หลังตรวจสอบจะมีโทษปรับตามกฎหมายตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 เหรียญไต้หวัน และถูกยกเลิกใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานข้ามชาติด้วย ส่วนบริษัทจัดหางานจะถูกลงโทษสูงสุดปรับ 20 เท่าของค่าบริการจัดหางาน และสั่งงดการให้บริการเป็นเวลา 1 ปี

นอกจากนี้ ประเด็นเกี่ยวกับค่าแรงในช่วงการกักตัว 14 วัน หากมีการเจรจาตกลงว่าจะไม่มีการจ่ายเงินเดือน ในกรณีที่แรงงานข้ามชาติไม่ได้กระทำผิดกฎหมายการกักตัวหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และไม่เคยได้รับเงินชดเชยอื่นๆ มีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเงินชดเชยที่จ่ายให้แรงงาน ไม่ใช่เงินช่วยเหลือที่จ่ายให้นายจ้างแต่อย่างใด หากแรงงานข้ามชาติถูกนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันโรค ให้เก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องและร้องเรียนไปยังกระทรวงแรงงาน เทศบาลท้องถิ่น หรือโทรแจ้งที่ 1955 ได้

Related Articles

Back to top button
Close