สนง.ตรวจคนเข้าเมืองฉลองวันขอบคุณพระเจ้า ผลักดันมาตรการป้องกันโรคระบาด ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ : ได้ฉลองเทศกาล ต้องขอบคุณความสำเร็จในการป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน

วันที่ 29.. หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงไทเป ได้จัดกิจกรรมครอบครัวเนื่องในเทศกาลเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้าของชาวตะวันตกให้กับกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ อีกทั้งถือโอกาสนี้รณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าสู่สถานที่ราชการ เพื่อช่วยส่งเสริมนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวของรัฐบาล  (ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

วันที่  29 พ.ย. หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงไทเป ได้จัดกิจกรรมครอบครัวเนื่องในเทศกาลเฉลิมฉลองวัน thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้าของชาวตะวันตกให้กับกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ อีกทั้งถือโอกาสนี้  ส่งเสริมให้ทุกคน “สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าสู่สถานที่ราชการ” เพื่อผลักดันมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวของรัฐบาล  ขณะทำกิจกรรมของประดับตกแต่งที่เป็นรูปไก่งวง กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานได้กล่าวขอบคุณความสำเร็จในการป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมงานฉลองวันขอบคุณพระเจ้าได้อย่างสบายใจ

หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงไทเปมักจะจัดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ขึ้นทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในไต้หวัน กฎหมายที่ควรรู้ การดูแลสุขภาพร่างกาย รวมไปถึงให้คำปรึกษาด้านการหางานเป็นต้น ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตเพื่อเข้าสู่สังคมไต้หวันได้ ขณะเดียวกันยังได้ส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว  ซูห้วยเหวิน (蘇慧雯)  ผู้อำนวยการหน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงไทเป ได้มอบหน้ากากให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่คนละหนึ่งแผ่น พร้อมกล่าวเตือนว่าอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าสู่สถานที่ปิดมิดชิด 8 ประเภท ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มาร่วมงานยังได้กล่าวว่า ไต้หวันประสบความสำเร็จในการป้องกันโรคโควิด-19 จึงทำให้พวกเขาสามารถฉลองวันขอบคุณพระเจ้าในปีนี้ และร่วมแบ่งบันความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันได้

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้เชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากหลากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ฮังการี เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหราชอาณาจักรเป็นต้น ให้เข้าร่วมกิจกรรมทำของประดับตกแต่งรูปไก่งวง และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะ ทั้งนี้ยังได้ให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของการพำนักในไต้หวันรวมไปถึงความรู้ทางกฎหมายที่สำคัญแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เพิ่งมาอยู่ไต้หวันด้วย

นาย Richard Odierno ตัวแทนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวอเมริกันพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เขาพาภรรยาและลูก ๆ ของเขามาร่วมงานพร้อมแบ่งปันประเพณีการเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกาแก่ทุกคนที่อยู่ในงาน นาย Richard ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้า ย้อนไปถึงช่วงปี ค.ศ. 1620 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวอังกฤษอพยพเข้าสู่สหรัฐอเมริกา ชนเผ่าอินเดียนได้ช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นฤดูหนาว พอถึงฤดูใบไม้ผลิก็ได้สอนให้พวกเขาเพาะปลูกข้าวโพด เมื่อฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายน พวกเขาจึงจัดงานเลี้ยงฉลองและขอบคุณน้ำใจของชาวอินเดียน  ประเพณีนี้มีประวัติยาวนานกว่า 400 ปีแล้ว ถือเป็นวันที่ทุกคนร่วมแสดงความขอบคุณและยินดีกับคนรอบข้างที่พบเจอสิ่งดีๆและประสบความสำเร็จในชีวิต

Richard Odierno ตัวแทนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวอเมริกัน มาอยู่ไต้หวันเป็นเวลา 8 ปี แต่งงานมา 3 ปี แบ่งปันความทรงจำดีๆของชีวิตการเลี้ยงลูกในไต้หวัน (ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

นาย Richard กล่าวว่า เขามาอยู่ไต้หวันได้ 8 ปี ซึ่งแต่ละปีมักจะเตรียมอาหารเพื่อฉลองวันขอบคุณพระเจ้าร่วมกับเพื่อนๆในไต้หวัน อาหารสำหรับวันขอบคุณสามารถเริ่มทานได้ตั้งแต่บ่าย 3 ไปจนถึงค่ำ เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เขาจะแบ่งปันความทรงจำดีๆในไต้หวันร่วมกับเพื่อนๆ

คุณต๋งชาวไต้หวันและคู่สมรสชาวต่างชาติ เป็นคู่รักเพศเดียวกันคู่แรกที่เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวที่จัดขึ้นโดยหน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงไทเป หลังจากรู้จักกันมาหลายปี พวกเขาตัดสินใจสร้างครอบครัวในไต้หวันซึ่งเป็นดินแดนที่อิสระและเป็นมิตร นับเป็นการเพิ่มสีสันครอบครัวแห่งความสุขที่มีความหลากหลายให้กับกิจกรรมในครั้งนี้ได้มากทีเดียว

ผู้อำนวยการหน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงไทเป ซูห้วยเหวิน (蘇慧雯)  กล่าวว่า หลักสูตรการศึกษาสำหรับครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เพิ่งมาไต้หวันสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ในไต้หวันได้เร็วขึ้น อีกทั้งเพื่อให้พวกเขารับทราบถึงข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่ตนพึงได้รับในการใช้ชีวิตในไต้หวัน ซูห้วยเหวิน (蘇慧雯)  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้รับใบถิ่นที่อยู่แบบแต่งงานมาอยู่อาศัย อย่าลืมตรวจเช็ควันหมดอายุของใบถิ่นที่อยู่ด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับโทษจากการพำนักเกินซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบอื่นๆได้

Related Articles

Back to top button
Close