ดีจีสถานีวิทยุภาษาต่างประเทศชื่อดังร่วมเฮ! สนง.ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันเริ่มเปลี่ยนเลขบัตร ARC แบบใหม่

วันนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เริ่มใช้บัตรARC แบบใหม่ชุดแรก ภาพจากซ้ายไปขวา นายMark Crowdey ดีเจจากสถานีวิทยุ ICRT   นาย Tim Berge ผู้จัดการสถานีวิทยุ ICRT นายเหอเฟยอี๋(何飛逸) ประธานบริหารหอการค้ายุโรปประจำไต้หวัน (ECCT) และนาย Stevie G ดีเจจากสถานีวิทยุ ICRT ( เสื้อแดงคือซูหุ้ยเหวิน(蘇慧雯) ผอ.ศูนย์บริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงไทเป ) (ภาพ/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

ต้นเดือนที่ผ่านมาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน ได้เริ่มใช้บัตรถิ่นที่อยู่หรือบัตร ARCแบบใหม่ชุดแรก ดีเจจากวิทยุชุมชนนานาชาติไทเป (International Community Radio Taipei, ICRT) เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการเปลี่ยนบัตรARC เป็นแบบใหม่ชุดแรก ซึ่งนาย Tim Berge ผู้จัดการ ICRT  นาย Stevie และนาย Mark ดีเจจาก ICRT ต่างตะโกนอย่างมีความสุขว่าว่า “เจ๋ง! ในที่สุดก็ได้แล้ว!” บัตร ARC แบบใหม่นี้ ใช้ระบบเดียวกับเลขบัตรประชาชนของชาวไต้หวัน ทำให้ชาวต่างชาติเกิดความสะดวกในการจองตั๋วออนไลน์ ซื้อของออนไลน์ ทำให้การใช้ชีวิตในไต้หวันง่ายยิ่งขึ้น

นาย Tim Berge นอกจากเป็นผู้จัดการ ICRT แล้ว ยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการคุณภาพชีวิตของหอการค้ายุโรปประจำไต้หวัน (European Chamber of Commerce Taiwan , ECCT) ได้กล่าวว่า เขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวต่างชาติในไต้หวัน ปัจจุบันบัตรถิ่นที่อยู่ได้รับการแก้ไขเป็นแบบใหม่แล้ว สำหรับปี 2021นี้ ก็ขออวยพรให้ทุกท่าน  “HAPPY NEW YEAR!” และขอขอบคุณไต้หวัน ทำให้เขาได้รับ “HAPPY NEW ID”

นาย Tim Berge ผู้จัดการสถานีวิทยุ ICRT  รับบัตรARCแบบใหม่ (ภาพ/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

นาย Tim Bergeผู้ซึ่งหลงรักชีวิตในไต้หวัน ได้จัดงาน ICRT Bike Day ในไต้หวันเป็นเวลาหลายปี โดยมีดีเจชื่อดังของทางวิทยุเช่นนาย Stevie และนาย Mark เข้าร่วมเป็นประจำ ขณะเดียวกันวันนี้นายเหอเฟยอี๋(何飛逸) ประธานบริหารหอการค้ายุโรปประจำไต้หวัน (ECCT) ก็ได้มารับบัตรARCแบบใหม่เช่นกัน นอกจากพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ยังพูดภาษาไต้หวัน(台語) ได้ด้วย อีกทั้งมักจะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในไต้หวันเป็นประจำ ที่สำคัญเขายังชอบเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดของไต้หวัน ให้ความใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในไต้หวัน

นายเหอเฟยอี๋(何飛逸) ประธานบริหารหอการค้ายุโรปประจำไต้หวัน (ECCT) รับบัตรARCแบบใหม่ (ภาพ/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

พวกเขาอาศัยอยู่ในไต้หวันหลายปี ต่างมีความรักและมีความรู้สึกผูกพันต่อไต้หวัน ขณะเดียวกันก็รู้สึกห่วงใยการใช้ชีวิตในไต้หวันของชาวต่างชาติ ดังนั้นเมื่อพบว่าหมายเลขบัตรถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาติต่างจากหมายเลขบัตรประชาชนของชาวไต้หวัน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสำรองจองตั๋วออนไลน์ หรือการซื้อของออนไลน์ จึงมีข้อเสนอให้แก้ไขหมายเลขบนบัตรถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาติ

เลขบัตร ARC ของชาวต่างชาติแบบใหม่จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1 ตัวเหมือนกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของชาวไต้หวัน โดยตัวอังกฤษตัวแรกจะแบ่งตามเขตพื้นที่พำนักอาศัยขณะยื่นขอทำบัตร เช่น หากยื่นขอทำบัตรในกรุงไทเป ตัวอักษรตัวแรกก็จะขึ้นต้นด้วย A ส่วนตัวเลขอาราบิก 9 ตัว ตัวแรกเป็น 8 หรือ 9 ใช้สำหรับแบ่งแยกเพศของผู้ถือบัตร เลข 8 หมายถึงเพศชาย เลข 9 หมายถึงเพศหญิง บัตรARC แบบเก่าจะยกเลิกใช้งานในวันที่ 1 มกราคม ปีค.ศ.2031 ระหว่างปี 2021-2031 ถือเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่าน 10 ปีระหว่างนี้หากเปลี่ยนเป็นบัตรแบบใหม่ ให้ใช้หมายเลขใหม่ แต่หากยังไม่ได้เปลี่ยน ระหว่างนี้ยังคงสามารถใช้แบบเก่าต่อไปได้

นายเหอเฟยอี๋(何飛逸) ประธานบริหารหอการค้ายุโรปประจำไต้หวัน (ECCT) (ที่สี่จากขวา) และนาย Tim Berge ผู้จัดการ ICRT (ที่สามจากขวา) ร่วม “ HAPPY NEW YEAR! ” สวัสดีปีใหม่ 2021 และขอบคุณไต้หวันที่ทำให้พวกเขาได้รับ “HAPPY NEW ID!” ICRT ( เสื้อแดงคือ ซูหุ้ยเหวิน(蘇慧雯) ผอ.ศูนย์บริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงไทเป ) (ภาพ/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

ซูหุ้ยเหวิน(蘇慧雯) ผอ.ศูนย์บริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงไทเปกล่าวว่า หมายเลขบัตร ARCแบบใหม่ใช้ “กลไกการแทนที่” ถึงแม้เลขบัตรแบบใหม่จะเริ่มใช้วันที่ 2 มกราคม2564 เป็นต้นไป  แต่ทุกคนไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเปลี่ยนเป็นบัตรใหม่ ขอแนะนำให้เปลี่ยนเมื่อบัตรใกล้หมดอายุ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือบัตรสูญหาย ค่อยไปทำบัตรใหม่ที่ศูนย์บริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก็จะได้รับการเปลี่ยนเป็นบัตรARCแบบใหม่โดยจะไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม เพียงจ่ายค่าธรรมเนียมตามเดิมที่ต้องจ่าย หากมีคำถามใดๆเกี่ยวกับการยื่นขอบัตรARCแบบใหม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “สายด่วนบริการสำหรับชาวต่างชาติที่พักอาศัยในไต้หวัน(0800-024-111)” หรือ “สายด่วน 1996”

Related Articles

Back to top button
Close