ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ตั้งใจเรียนจนสอบติดมหาวิทยาลัยดัง เป็นนักเรียนคนแรกของโรงเรียนพณิชยการบ้านหยวนหลินที่ติด ม.ไถต้า

เฉินหุ้ยหวี่ (陳蕙妤) นักเรียนจากโรงเรียนพณิชยการบ้านหยวนหลิน(National Yuanlin Home-Economics and Commercial Vocational Senior High School ) ได้รับเลือกเข้าศึกษาต่อภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันผ่านโครงการความหวังการศึกษาต่อ”  ส่วนหลี่หยุนเจิน(李昀蓁) ได้เข้าศึกษาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษอเมริกัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงยังผ่านการคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคู่คือนักเรียนดีเด่นที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับโรงเรียนพณิชยการบ้านหยวนหลิน(ภาพ/ถ่ายโดยนักข่าว เฉินหย่าฟัง เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2021)

เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งของโรงเรียนพณิชยการบ้านหยวนหลิน(National Yuanlin Home-Economics and Commercial Vocational Senior High School ภาษาจีนชื่อ 國立員林高級家事商業職業學校 ) ที่มีนักเรียนในโรงเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เฉินหุ้ยหวี่ (陳蕙妤) นักเรียนสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ ได้รับเลือกเข้าศึกษาต่อภาควิชาการบัญชี ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันผ่าน“โครงการความหวังการศึกษาต่อ”ส่วนหลี่หยุนเจิน(李昀蓁) นักเรียนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ได้เข้าศึกษาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ-อเมริกัน ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงยังผ่าน “การคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ”ด้วยคะแนน TOEIC 950 คะแนน เมื่อวันที่ 8 ม.ค.นายเฉินติ้งหง(陳定宏)ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่า นักเรียนทั้งสองมีผลงานโดดเด่น และได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับโรงเรียนพณิชยการบ้านหยวนหลิน

เฉินจื้อเหว่ย (陳志維) ประธานสมาคมผู้ปกครองนักเรียนชี้ว่า โรงเรียนพณิชยการบ้านหยวนหลิน ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้านและสมดุล โดยให้ความสำคัญในด้านวิชาการ ทักษะความสามารถและด้านกิจกรรม รวมไปถึงการพัฒนาด้านพหุปัญญาและมุ่งเน้นความสามารถในการปรับตัว อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาโอกาสและแสงสว่าง ให้พวกเขาค้นหาความสามารถของตนผ่านกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆ ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนสองคนได้รับเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน(National Taiwan University)  และมหาวิทยาลัยแห่งชาติจงยัง(National Central University) จึงเป็นการพิสูจน์ว่าการส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพณิชยการบ้านหยวนหลิน เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด

(ภาพ/ถ่ายโดยนักข่าว เฉินหย่าฟัง เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2021)

นายเฉินติ้งหงชี้ว่า นักเรียนทั้งสองต้องเผชิญกับการแข่งขันในเข้าร่วมสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมากมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะได้รับเลือกให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันและมหาวิทยาลัยแห่งชาติ พวกเขาสานฝันตัวเองผ่าน “โครงการความหวังการศึกษาต่อ” และ“การคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ” อย่างไรก็ตาม นักเรียนทั้งสองต่างมีเป้าหมายที่แน่วแน่ตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้าเรียนในโรงเรียนพณิชยการบ้านหยวนหลิน พวกเขาตั้งใจมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน จึงทำให้ประสบความสำเร็จเฉกเช่นปัจจุบัน

นายเฉินติ้งหง(陳定宏)เปิดเผยว่า แม่ของเฉินหุ้ยหวี่ (陳蕙妤)  เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนาม ในช่วงประถมศึกษา หุ้ยหวี่(蕙妤) เข้าร่วมโครงการคบเพลิงผู้อาศัยใหม่ ช่วงมัธยมก็มักจะเข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้นสำหรับบุตรหลานผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ จากอุปนิสัยที่มีความใฝ่รู้และกระตือรือร้นในการเรียนรู้อยู่เสมอ  จึงมักได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการประกวดสร้างแบบจำลอง  การประกวดเขียนเรียงความเป็นต้น นอกจากนี้ เธอยังชอบอ่านหนังสือหลากหลายแขนงและให้ความสนใจกับประเด็นทางสังคม มีความเห็นอกเห็นใจกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมอาสาอยู่เสมอ อีกทั้งยังเคยเป็นอาสาสมัครในงานวิ่งเพื่อการกุศลและค่ายการเติบโตของนักเรียนระดับประถมศึกษา

เฉินหุ้ยหวี่ (陳蕙妤) กล่าวว่า จริงๆแล้วเธอรู้สึกตกใจเมื่อรู้ว่าได้รับเลือกให้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ในตอนแรกเธอเพียงลองเข้าร่วมโครงการตามแรงสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา คาดไม่ถึงว่าท่ามกลางการแข่งขันกับนักเรียนระดับมัธยมปลายกว่าหลายโรงเรียน เธอจะได้รับเลือกให้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน แต่เมื่อทราบว่าได้รับเลือก ก็เกิดแรงกดดันไม่น้อย ในอนาคตต้องตั้งใจและพยายามมากกว่าเดิม ถึงจะสามารถแข่งขันและศึกษาเล่าเรียนร่วมกับนักเรียนระดับหัวกะทิที่มาจากทั่วประเทศได้

เฉินจื้อเหว่ย (陳志維) ประธานสมาคมผู้ปกครองนักเรียนชี้ว่า ปีนี้มีนักเรียนสองคนได้รับเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันและมหาวิทยาลัยแห่งชาติจงยัง จึงเป็นการพิสูจน์ว่าการส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพณิชยการบ้านหยวนหลิน เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด(ภาพ/ถ่ายโดยนักข่าว เฉินหย่าฟัง เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2021)

Related Articles

Back to top button
Close