ครอบครัวผู้มีรายได้ต่ำรุ่นที่ 2 สอบติด ม.ไถต้า ภาควิชากายภาพบำบัด รายได้ครอบครัวมาจากคุณแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ทำงานในตลาดกลางคืน

ข่าวดีเมื่อวันที่ 4.. ลวี่ถง(呂彤) ติดมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ภาควิชากายภาพบำบัด ในวันที่ 11ม.. เฉินหมิงอิ้ง(陳明印)  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปลายสตรีเมืองจีหลง ได้มอบทุนการศึกษา 10,000 TWD เพื่อเป็นกำลังใจให้เธอ (ภาพ/โรงเรียนมัธยมปลายสตรีเมืองจีหลง)

ลวี่เผิง(呂彤) จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายสตรีเมืองจีหลง((National Keelung Girls’ Senior High School) ติดในรายชื่อนักศึกษารอเรียกลำดับที่1 ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในภาควิชากายภาพบำบัด จากโครงการความหวังการศึกษาต่อ เดิมทีเธอหมดหวังและตั้งใจแน่วแน่ในการเตรียมตัวสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เหมือนพระเจ้าเห็นถึงความมุมานะของเธอ เมื่อวันที่ 4  ม.ค. เธอถูกเรียกให้ไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เฉินหมิงอิ้ง(陳明印)  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปลายสตรีเมืองจีหลง ได้มอบทุนการศึกษา 10,000 TWD เพื่อเป็นกำลังใจให้เธอ

พ่อของลวี่ถงสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สามารถทำงานได้ ครอบครัวของเธอต้องพึ่งพารายได้จากคุณแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ทำงานในตลาดกลางคืน แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะไม่ดี แต่สมาชิกในครอบครัวต่างมีความรักและสามัคคีกันต่อกัน เธอและพี่สาวฝาแฝดของเธอเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายสตรีเมืองจีหลง ลวี่ถงเป็นเด็กดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ถึงแม้คนในตระกูลของเธอไม่มีใครเคยเรียนมหาวิทยาลัย (ปู่ย่าตายายของเธออ่านหนังสือไม่ออก  พ่อของลวี่ถงเรียนจบมัธยมปลายหลักสูตรสายอาชีพ แม่ของเธอเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) แต่เธอยังคงมีความมุ่งมั่น ผลักดันตัวเองขวนขวายโอกาสจากทรัพยากรทางการศึกษาที่ทางโรงเรียนมอบให้ ขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียน ทำให้เธอสามารถรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับท็อปของโรงเรียนตลอดมา

เฉินหมิงอิ้ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปลายสตรีเมืองจีหลง  กล่าวว่า ลวี่ถงเป็นเด็กที่กตัญญูรู้คุณ และได้รับทุนการศึกษาจาก”โครงการเข้าศึกษาในสถานศึกษาใกล้บ้าน” อยู่เป็นประจำทุกเทอม หากมีทุกการศึกษาอื่นๆ ทางโรงเรียก็จะแจ้งให้เธอทราบอยู่เสมอ แม้ว่าเธอจะไม่สามารถเรียนพิเศษอย่างเพื่อนๆคนอื่น แต่เธอก็ตั้งใจทำในหน้าที่ของเธออย่างดีที่สุดโดยไม่เคยตัดพ้อต่อโชคชะตา หากประสบปัญหาด้านการเรียน เธอก็จะกระตือรือร้นในการหาคำตอบและขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ และความเพียรพยามยามในการพัฒนาตัวเองของเธอ จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าการมีทรัพยากรมากมาย

Related Articles

Back to top button
Close