ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของแรงงานข้ามชาติ! สนง.ตรวจสอบแรงงานเถาหยวนจัดอบรมให้ความรู้แรงงานในสถานที่ต่อเนื่อง

นครเถาหยวนเป็นเมืองที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่มากที่สุดในไต้หวัน  สำนักงานตรวจสอบแรงงานเรียกร้องให้นายจ้างเพิ่มมาตรการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เพื่อนๆแรงงานข้ามชาติที่ทำในนครเถาหยวนมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น (ภาพ/ จากสำนักงานตรวจสอบแรงงาน นครเถาหยวน)

สำนักงานตรวจสอบแรงงาน เทศบาลนครเถาหยวนพบว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานของแรงงานข้ามชาติมีสถิติสูงกว่าแรงงานไต้หวัน ดังนั้นจึงยังคงจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเยี่ยมและให้ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติ หวังว่าจะสามารถเอื้ออำนวยสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรแก่แรงงาน ให้พวกเขาทำงานได้อย่างสบายใจ

ในปี 2020 กองแรงงานได้ตรวจสอบอุตสาหกรรมในท้องที่ 344 แห่งที่ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ พบว่ามีอุตสากรรมสูงถึง 273 แห่งที่ขาดเอกสารการอบรมความรู้พนักงานในฉบับภาษาต่างประเทศ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงงานข้ามชาติใช้เพียงความจำขณะเข้าอบรมในการสั่งการเครื่องจักร ซึ่งไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลี่เสียนเสียง(李賢祥) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบแรงงานกล่าวว่า หลังจากกระทรวงแรงงานได้อนุมัติให้เทศบาลนครเถาหยวนเป็นผู้ดูแลตรวจเยี่ยมแรงงาน สำนักงานตรวจสอบแรงงานจึงได้ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาบ้านเกิดของแรงงานในการจัดอบรมแรงงาน ทั้งนี้ได้จัดทำโปสเตอร์โปรโมทสี่ภาษา เพื่อช่วยให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าใจระบบปฏิบัติการเครื่องจักรและรับทราบถึงอันตรายในสถานปฏิบัติงานได้ชัดเจนขึ้น

จากสถิติในปี 2019 และปี 2020 นครเถาหยวนพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานทำงานของแรงงานข้ามชาติภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน สำนักงานตรวจสอบแรงงานวางแผนจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมอีกทั้งหมด 50 ครั้ง เพื่อช่วยนายจ้างเสริมสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงานข้ามชาติ และหวังว่าการใช้ภาษาของในการฝึกอบรมจะช่วยเพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติได้

ผู้อำนวยการหลี่ยังกล่าวว่า นครเถาหยวนเป็นเมืองที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่มากที่สุดในไต้หวัน นายจ้างควรดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดอาจเกิดจากการทำงานให้ดีที่สุด เพื่อให้เพื่อนๆแรงงานข้ามชาติที่ทำในนครเถาหยวนมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

Related Articles

Back to top button
Close