ห้ามมอบหมายให้ผู้อนุบาลทำความสะอาดบ้าน !สามปีที่ผ่านมากรุงไทเปสั่งปรับแล้ว 2 ล้าน 8 แสน 2 หมื่นเหรียญไต้หวัน

แรงงานข้ามชาติ ภาพประกอบเรื่อง (ภาพจากศูนย์ข้อมูล)

เทศกาลตรุษจีนใกล้เข้ามา หลายครอบครัวและหลายบริษัทต่างกำลังอยู่ในช่วงทำความสะอาดตึกที่อยู่อาศัย เฉินซิ่นหวี่ (陳信瑜) ผู้อำนวยการกองแรงงานกรุงไทเปได้เตือนว่า นายจ้างที่ว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติ  ผู้อนุบาลจะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุบาลเท่านั้น ห้ามมอบหมายให้ผู้อนุบาลทำงานอื่นเช่นการทำความสะอาดต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่อยู่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตทำงาน มิฉะนั้นจะเป็นการละเมิดกฎหมายการจ้างงาน ต้องระวางโทษปรับ 30,000 – 150,000 เหรียญไต้หวัน สามปีมานี้ กรุงไทเปได้สั่งปรับแล้วเป็นเงินกว่า 2ล้าน 8 แสน2 หมื่นเหรียญไต้หวัน ขอให้ผู้ว่าจ้างให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกฎหมาย

จากสถิติของกองแรงงานเทศบาลกรุงไทเป กรณีนายจ้างฝ่าฝืนกฎหมาย “มอบหมายให้ชาวต่างชาติทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตทำงาน” ในปี 2018 มีผู้ถูกปรับ 31 ราย สั่งปรับเป็นจำนวนเงิน 1,020,000 เหรียญไต้หวัน  ในปี 2019 มีผู้ถูกปรับ 20 ราย เป็นเงิน 660,000 เหรียญไต้หวัน ในปี 2020 มีผู้ถูกปรับ 37 ราย เป็นเงิน 1,140,000 เหรียญไต้หวัน กรณีที่พบได้ทั่วไป เช่น นายจ้างมอบหมายให้ผู้อนุบาลในครัวเรือนไปช่วยงานในที่กิจการร้านอาหารของตนหรือของญาติสนิท  หรือต้องช่วยดูแลสมาชิกคนอื่นในครอบครัว รวมไปถึงช่วยเลี้ยงสุนัข และไปรับส่งเด็กให้นายจ้างเป็นต้น

เฉินซิ่นหวี่ (陳信瑜) ชี้ว่า ไต้หวันใช้ระบบการออกใบอนุญาตในการว่าจ้างชาวต่างชาติ ดังนั้นขอบเขตการทำงานของแรงงานข้ามชาติ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาในใบอนุญาตทำงาน แรงงานข้ามชาติที่เป็นผู้อนุบาลในครัวเรือมีหน้าที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลชีวิตประจำวันของผู้รับการดูแลเท่านั้น

เฉินซิ่นหวี่ (陳信瑜)กล่าวว่า หากนายจ้างมอบหมายให้ผู้อนุบาลทำความสะอาด เลี้ยงดูเด็ก ให้ช่วยทำงานที่ร้านเครื่องดื่มหรือร้านอาหาร รวมไปถึงให้ผู้อนุบาลไปช่วยญาติสนิททำงานความสะอาดบ้าน ซึ่งเป็นงานที่อยู่นอกเหนือการได้รับอนุญาต ไม่ว่าแรงงานจะสมัครใจหรือไม่ก็ตาม ต่างถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานมาตรา 57 ข้อ 3 “มอบหมายให้ชาวต่างชาติทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตทำงาน” ต้องระวางโทษปรับ 30,000 – 150,000 เหรียญไต้หวัน

เฉินซิ่นหวี่ (陳信瑜) เตือนว่า  หากไม่มีการปรับปรุงในระยะเวลาที่กำหนด นายจ้างจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติ นอกจากนี้ หากนายจ้างว่าจ้างแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีใบอนุญาติทำงานถูกต้องตามกฎหมาย ถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานมาตรา 44 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 150,000 และมีโทษปรับสูงสุดถึง 750,000 เหรียญไต้หวัน

Related Articles

Back to top button
Close