ฟ้องศาล“โดนหลอกแต่งงาน” อ้างคู่สมรสต่างชาติไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชี้ ชายไต้หวันควรปรับทัศนคติเสียใหม่

เมื่อไม่นานมานี้ มีชายรายหนึ่งแซ่ไช่ฟ้องร้องค่าเสียหายจากบริษัทจัดหาคู่ โดยชี้ว่าทางบริษัทได้แนะนำหญิงสาวที่เคยมีแฟน ไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ ถือเป็นการหลอกแต่งงาน ทั้งนี้ศาลท้องถิ่นชั้นต้นได้ตัดสินให้แพ้คดี นายจางจิ้นเสียง (張晉祥) นายกสมาคมสิทธิมนุษยชนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน ได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าว โดยแนะนำให้ผู้ชายไต้หวันปรับความคิดเสียใหม่ “ในขณะที่คุณถามผู้หญิงว่าเธอเป็นสาวบริสุทธิ์หรือไม่ อีกฝ่ายถามก็สามารถถามกลับว่าคุณเป็นชายบริสุทธิ์หรือไม่ เช่นกัน ”เขายังกล่าวอีกว่า ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตาม ไม่ควรมองว่าการแต่งงานเป็นเพียงสินค้าชนิดหนึ่ง หรือมองว่าคนเป็นเพียงสิ่งของ

นายจางจิ้นเสียง (張晉祥)  กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่เขาได้ทำงานร่วมกับกลุ่มสิทธิมนุษยชนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ พบว่ากลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่แต่งงานมาอยู่ไต้หวัน จัดอยู่ในกลุ่มคนด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคมอย่างมาก ซึ่งในอดีตได้ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการแต่งงานข้ามชาติอยู่มากมาย จากกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เขาเชื่อว่าไม่ว่าแรงจูงใจในการแต่งงานกับคู่สมรสชาวต่างชาติจะเป็นอย่างไร อย่างน้อยก็ต้องสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของคู่สมรสชาวต่างชาติได้

ตัวอย่างเช่น เวียดนามเป็นสังคมที่ถือว่าสตรีเป็นใหญ่ ที่ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายออกไปทำงานข้างนอก จนมาถึงยุคปัจจุบันผู้ชายเวียดนามจึงออกมาทำงานหาเงินมากขึ้น แต่กระนั้น ผู้หญิงส่วนใหญ่จำเป็นต้องส่งเงินกลับบ้านเกิดในเวียดนาม หากผู้ชายไต้หวันสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของภรรยาชาวเวียดนามได้ แสดงกิริยาท่าทางและปฏิบัติต่อพวกเขาในทางที่ดี ให้ความรักความเอาใจใส่ ค่อยๆพัฒนาความรักและความสัมพันธ์ ไม่ใช้ความรุนแรง เชื่อว่าจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากภรรยาชาวเวียดนาม และอยู่ร่วมดูแลชีวิตของกันและกันไปจนแก่เฒ่าได้อย่างแน่นอน

Related Articles

Back to top button
Close