อินโดนีเซียหวังว่าไต้หวันจะยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าแรงงานอินโดนีเซีย กระทรวงแรงงานชี้ ให้อินโดนีเซียเสนอรายชื่อห้องทดลองที่ใช้ในการตรวจเชื้อที่มีมาตรฐานมาก่อน

นางสวี่หมิงชุน (許銘春) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวัน (ภาพข้อมูลจาก NOWnews)

เมื่อปลายปีที่แล้ว ไต้หวันระงับนำเข้าแรงงานอินโดนีเซียเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   แต่ไม่นานมานี้ ทางการอินโดนีเซียตอบรับเงื่อนไขที่ให้มีการระบุสถานที่ตรวจเชื้อที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะควบคุมดูแลไม่ให้มีใบรายงานผลตรวจเป็นเท็จเกิดขึ้น โดยหวังว่าไต้หวันจะยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าแรงงานอินโดนีเซีย นางสวี่หมิงชุน (許銘春)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวันระบุว่า ให้ฝ่ายอินโดนีเซียเสนอรายชื่อห้องทดลองที่ใช้ในการตรวจเชื้อ เพื่อให้ทางศูนย์บัญชาการฯทำการประเมินและพิจารณาก่อน

เนื่องจากปลายปีที่แล้ว พบแรงงานอินโดนีเซียที่เดินทางเข้ามาในไต้หวันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งแรงงานที่เดินทางเข้ามามีใบรายงานผลตรวจโควิดเป็นลบ แต่เมื่อตรวจเชื้อในไต้หวันกลับพบผลเป็นบวกเป็นจำนวนมาก ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อไต้หวันคำนึงถึงการควบคุมป้องกันโรค เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมปีที่แล้ว จึงประกาศระงับการนำเข้าแรงงานข้ามชาติชาวอินโดนีเซียแบบไม่มีกำหนด และระบุว่าหากฝ่ายอินโดนีเซียสามารถจัดตั้งหน่วยงานที่ตรวจหาเชื้อกรดนิวคลีอิกที่มีมาตรฐานและสามารถรับรองความถูกต้องของใบรายงานผลได้ จึงจะพิจารณาปลดล็อกนำเข้าแรงงานข้ามชาติชาวอินโดนีเซีย แต่ ณ เวลาดังกล่าว ฝ่ายอินโดนีเซียคิดว่าการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ จึงไม่ยอมให้ความร่วมมือ การเจรจาระหว่างไต้หวัน-อินโดนีเซียล้มเหลว เป็นผลให้มาตรการห้ามนำเข้าแรงงานดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้ ทางการอินโดนีเซียได้บอกกับทางสำนักงานผู้แทนไต้หวันประจำอินโดนีเซีย แสดงถึงความตั้งใจที่พร้อมจะกำหนดห้องทดลอง 90 แห่งสำหรับใช้ตรวจเชื้อคัดกรองแรงงานที่จะเข้ามาทำงานในไต้หวัน  และให้คำมั่นว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบดูแลความถูกต้องของใบรายงานผลตรวจให้ได้มาตรฐาน โดยหวังว่าจะเป็นที่ยอมรับของฝ่ายไต้หวัน  ทางการอินโดนีเซียระบุว่า คำสั่งระงับนำเข้าแรงงาน ส่งผลกระทบต่อแรงงานชาวอินโดนีเซียมากกว่า 6,000 คน ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการดังกล่าวจะถูกยกเลิกในไม่ช้า

เฉินสือจง(陳時中) ผู้บัญชาการ ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณายกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าแรงงาน แต่ในตอนแรกยังคงจำเป็นต้องมีการควบคุมจำนวนคน หลังจากนั้นต้องดูว่าการเจรจาด้านนโยบายแรงงานของกระทรวงแรงงานต่อไป

นางสวี่หมิงชุน (許銘春) กล่าวว่า ได้ขอให้สำนักงานผู้แทนไต้หวันประจำอินโดนีเซียแจ้งต่อทางการอินโดนีเซีย ขอให้ฝ่ายอินโดนีเซียเสนอรายชื่อห้องทดลองที่ใช้ในการตรวจเชื้อจำนวน 80 แห่ง โดยหวังว่าห้องทดลองเหล่านี้มีมาตรฐานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องของใบรับรองผลตรวจโควิด กระทรวงแรงงานระบุว่า จะนำเอารายชื่อที่ได้ยื่นต่อศูนย์บัญชาการฯเพื่อทำการประเมินโดยเร็วที่สุด

ส่วนจะยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าแรงงานอินโดนีเซียหรือไม่ นางสวี่หมิงชุน (許銘春) กล่าวว่า ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพ และการป้องกันโรคของไต้หวันมาเป็นอันดับแรกก่อน จากนั้นจึงจะทำการปรึกษากับศูนย์บัญชาการฯต่อไป

Related Articles

Back to top button
Close