โควิด-19ทำให้ขาดแคลนแรงงาน จะขยายเวลาการทำงานในไต้หวันของ รง.ต่างชาติหรือไม่? ก.แรงงาน ก.เศรษฐการชี้ เป็นประเด็นที่สามารถหารือได้

สวี่หมิงชุน(許銘春) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวัน(ภาพ / NOWnews ภาพข้อมูล)

นายหลอจื้อเจิ้ง (羅致政) ส.ส. พรรคดีพีพีกล่าวถึงประเด็นการขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก จะพิจารณาขยายเวลาการทำงานในไต้หวันของแรงงานข้ามชาติภาคการผลิต จากเดิมทำงานในไต้หวันได้สูงสุดไม่เกิน 12 ปี ขยายออกไปเป็น 14 ปีได้หรือไม่ สวี่หมิงชุน(許銘春) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวันและ หวางเหม่ยฮัว (王美花) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการไต้หวันกล่าวว่า การขยายระยะเวลาการทำงานในไต้หวันของแรงงานข้ามชาติ เป็นประเด็นที่สามารถอภิปรายหารือได้

นายหลอจื้อเจิ้ง (羅致政)ชี้ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวันในปีนี้ยอดเยี่ยม แต่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก ปัจจุบันแรงงานภาคการผลิตสามารถทำงานในไต้หวันได้สูงสุดไม่เกิน 12 ปี เป็นไปได้หรือไม่ที่จะขยายเวลาการทำงานในไต้หวันออกไปให้เหมือนกับแรงงานภาคสวัสดิการสังคม ที่สามารถทำงานในไต้หวันได้สูงสุดไม่เกิน 14 ปี

สวี่หมิงชุน(許銘春) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า การขยายเวลาการทำงานในไต้หวันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่สำหรับการขยายเวลาออกไปอีก 2 ปีเป็นประเด็นที่สามารถอภิปรายหารือได้ ซึ่งอาจสามารถแก้ปัญหาปัจจุบันที่เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนักได้บ้าง เนื่องจากปีนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับรัฐบาลให้การส่งเสริมโครงการสาธารณะอย่างจริงจังและการกลับมาลงทุนในไต้หวันของนักธุรกิจไต้หวัน ทำให้ปีนี้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานที่รุนแรงกว่าปีก่อนๆ แต่ปัญหาขาดแคลนแรงงานนอกจากสภาพแวดล้อมทั่วไปแล้ว ยังต้องพิจารณาว่าแรงงานสามารถตอบสนองความต้องการของนายจ้างได้หรือไม่ ตลอดจนเงินเดือนและสวัสดิการอื่นๆ โดยหลักแล้วกระทรวงแรงงานจัดอันดับความสำคัญโดยหวังให้ประชาชนไต้หวันมีสิทธิ์ทำงานในอุตสาหกรรมที่ขาดแรงงานก่อน หลังจากนั้นหากอุตสาหกรรมยังคงขาดแคลนกำลังแรงงาน จึงจะสามารถขอนำเข้าแรงงานข้ามชาติได้

ขณะเดียวกัน นางหวางเหม่ยฮัว(王美花) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการไต้หวันก็ได้กล่าวว่า การขยายระยะเวลาการทำงานในไต้หวันของแรงงานข้ามชาติ เป็นประเด็นที่สามารถพูดคุยได้ แต่ละอุตสาหกรรมต่างมีความต้องการแรงงานที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสารสนเทศ ที่มักใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติ แรงงานข้ามชาติอาจไม่มีความจำเป็นต้องทำงานในไต้หวันในระยะเวลานาน แต่อุตสาหกรรมดั้งเดิมเช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องจักร เนื่องจากต้องใช้ทักษะและความชำนาญ อาจมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและทำงานมานาน

นายหลอจื้อเจิ้ง (羅致政)ชี้ว่า นักศึกษาต่างชาติที่เรียนจบและเลือกทำงานในไต้หวันโดยเฉลี่ยแล้วมีจำนวนค่อยข้างน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย จะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองหรือไม่ อย่างไรก็ตามระบบการประเมินคะแนนสำหรับนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลและนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการทำงานต่อในไต้หวันใช้ได้กับผู้เรียนจบระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ไต้หวันต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคระดับกลางจำนวนมาก เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับอาชีวศึกษาสามารถทำงานในไต้หวัน

ก่งหมิงซิน (龔明鑫)ประธานคณะกรรมการการพัฒนาแห่งชาติกล่าวว่า เมื่อปี 2019 ปีมีนักศึกษาต่างชาติจบการศึกษาในไต้หวันเกินกว่า 1 หมื่นคน มีประมาณ 4,900 คนที่เลือกทำงานในไต้หวัน เมื่อปี 2020 มีนักเรียนต่างชาติที่เรียนจบและเลือกทำงานต่อในไต้หวันประมาณ 6,000 คน เห็นได้ว่าการเลือกทำงานในไต้หวันมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จากมุมมองคณะกรรมการการพัฒนาแห่งชาติชี้ว่า สามารถพิจารณาปรับเงื่อนไขในการอนุมัตินักศึกษาต่างชาติที่เรียนจบและมีความต้องการทำงานในไต้หวันให้มีความครอบคลุมมากขึ้น

Related Articles

Back to top button
Close