ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไม่ต้องกลับไปรับรองวุฒิการศึกษาที่ประเทศบ้านเกิดแล้ว! ก.ศึกษาธิการจัดตั้งคลังข้อมูลโรงเรียน 11 ประเทศอาเซียน

สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันจัดตั้งคลังข้อมูลโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นใน  11 ประเทศอาเซียน (ภาพ/ shutterstock)

เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ในการศึกษาต่อและการทำงานของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันได้จัดตั้งคลังข้อมูลโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นใน  11 ประเทศอาเซียน ปรับปรุงขั้นตอนการรับรองให้ง่ายและสะดวกขึ้น สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีวุฒิการศึกษาจากประเทศของตน สามารถยื่นขอรับรองวุฒิต่อสำนักงานเทศบาลท้องถิ่นในไต้หวัน โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปทำเรื่องรับรองที่ประเทศบ้านเกิด และไม่จำเป็นต้องแปลเอกสารเหล่านั้นเป็นภาษาจีน

สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ได้จัดทำ “โครงการรับรองวุฒิการศึกษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และวุฒิการศึกษาของลูกหลานผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” จัดตั้งคลังข้อมูลโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นของ 11 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยให้กระบวนการขั้นตอนการรับรองวุฒิการศึกษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ สำนักงานการศึกษาแห่งชาติยังมีการจัดประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับรองวุฒิการศึกษาที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น ในภาคเหนือ กลาง ใต้ ขึ้นเป็นประจำทุกปี  และเชิญชวนกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ตามแต่ละท้องที่เข้าร่วมด้วย พร้อมทั้งจัดทำ “ผังขั้นตอนการขอรับรองวุฒิการศึกษา”เป็นภาษาต่างประเทศขึ้นหลายภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากประเทศต่างๆ และในปีนี้จะมีการจัดเพิ่มเติมที่ภาคตะวันออกด้วย

สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันชี้ว่า การลดความซับซ้อนของขั้นตอนการรับรองวุฒิการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่  ช่วยประหยัดเวลาซึ่งแต่เดิมต้องเดินทางกลับไปรับรองวุฒิที่ประเทศบ้านเกิด อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเต็มใจในการเรียนต่อของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ในอนาคตจะร่วมมือกับเทศบาลท้องถิ่นต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับรองวุฒิการศึกษา เพื่อช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ในไต้หวันของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Related Articles

Back to top button
Close