โครงการลดหย่อนโทษผู้ที่เข้ามอบตัวกลายเป็นการช่วยให้ รง. ทำงานผิดกฎหมาย สตม.ชี้ ตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมาย

เพื่อตอบสนองการรายงานของสื่อที่เปิดเผยว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดผลักดันโครงการลดหย่อนโทษสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ารายงานตัว ในกรณีที่แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเข้ามอบตัว จะได้รับอนุญาตไม่ต้องไปอยู่ในสถานกักกัน กลายเป็นการช่วยเหลือแรงงานทำงานผิดกฎหมาย  “ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันระบุว่า กลไกการการเข้ามอบตัวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 ไม่ได้เกิดขึ้นหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ในด้านของการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน ผู้ที่เข้ารายงานตัวและมีความประสงค์จะกลับประเทศ จะได้รับอนุญาติไม่ต้องเข้าสถานกักกัน โดยพวกเขาต้องเดินทางกลับประเทศในระยะเวลาที่กำหนดด้วยตนเอง หากไม่เดินทางกลับตามที่กำหนด ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินการควบคุมตัวและส่งตัวกลับตามกฎหมาย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันเน้นย้ำว่า หลังจากแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเข้ารายงานตัว ในช่วงก่อนเดินทางกลับประเทศไม่อนุญาตให้ทำงานอย่างผิดกฎหมาย หากตรวจพบจะถูกควบคุมตัวและดำเนินการส่งตัวกลับประเทศตามกฎหมาย นอกจากนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันยังคงประสานงานกับต่างประเทศจัดเครื่องเครื่องบินเช่าเหมาลำ(เที่ยวพิเศษ) เพื่อส่งแรงงานที่อยู่ในสถานกักกันกลับประเทศ ปัจจุบันสถานกักกันยังคงมีพื้นที่ในการรองรับที่อยู่ในการควบคุม ไม่มีความแออัด ในส่วนของแรงงานที่ขาดการติดต่อหรือแรงงานทำงานผิดกฎหมายมีสาเหตุที่ค่อนข้างซับซ้อน ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังคงประสานงานกับหน่วยงานด้านแรงงานเพื่อจัดการศักยภาพการนำเข้าแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

Related Articles

Back to top button
Close