ระบบใหม่ “ผู้พิพากษาภาคประชาชน” เริ่มใช้ปี ค.ศ. 2023 คู่สมรสผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีสิทธิ์ได้รับเลือก

(ภาพจาก / เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่)

ตามรายงานจากเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในไต้หวัน เมื่อวันที่ 24 มี.ค. หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครเกาสงได้จัดงาน“ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและข้อกฎหมายสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” งานนี้ได้เชิญชวนพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทำปอเปี๊ยะสไตล์ประเทศบ้านเกิดของตน เพื่อให้ทุกคนสามารถสัมผัสวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศในเขตภูมิภาคเอเชีย ขณะเดียวกันได้เรียนเชิญนายเฉินหมิงฟู่(陳明富) ผู้พิพากษาศาลสูงไต้หวันประจำนครเกาสง มาให้บรรยายเกี่ยวกับประเด็นผู้พิพากษาภาคประชาชน เพื่อช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายของไต้หวันมากขึ้น

ตามสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นครเกาสงมีประชากรที่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มากกว่า 64,000 คน หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาสงจึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ขณะเดียวกันได้เรียนเชิญนายเฉินหมิงฟู่(陳明富) ผู้พิพากษาศาลสูงไต้หวันประจำนครเกาสง บรรยายระบบใหม่ในการคัดเลือก “ผู้พิพากษาภาคประชาชน” ที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมการตัดสินคดี โดยจะเริ่มใช้ในปี ค.ศ. 2023 สำหรับประชาชนที่มีอายุครบ 23 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไต้หวัน พักอาศัยอยู่ในอาณาเขตดูแลของศาลท้องถิ่น 4 เดือนขึ้นไป มีโอกาสได้รับเลือกเป็นผู้พิพากษาภาคประชาชนในศาลท้องถิ่นนั้น

อาตี้ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวอินโดนีเซียที่ได้รับสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันกล่าวว่า ระบบการพิจารณาคดีในไต้หวันมีความก้าวหน้ามาก ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคดีร่วมกับผู้พิพากษามืออาชีพ แต่ขณะเดียวกันก็มีความกังวลว่าเนื่องจากขาดความรู้ด้านข้อกฎหมาย อาจไร้ความสามารถช่วยเหลือในการพิจารณาคดีความ

นายเฉินหมิงฟู่(陳明富)  กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าผู้พิพากษาภาคประชาชนอาจไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย แต่พวกเขาสามารถนำประสบการณ์ชีวิต ค่านิยม ระบบความคิด และมุมมองต่อกฎหมายที่แตกต่างกันเข้าสู่ชั้นศาล เพื่อให้การพิจารณาคดีมีความโปร่งใส มีความครอบคลุมรอบด้านและเที่ยงธรรม เพิ่มระดับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการพิจารณาคดี

 

Related Articles

Back to top button
Close