รางวัลแรงงานดีเด่นระดับประเทศ ไม่แบ่งสัญชาติ ! ปีนี้มอบรางวัลให้ รง.ข้ามชาติ 5 คนเป็นครั้งแรก

แรงงานข้ามชาติ ภาพประกอบเรื่อง (ภาพข้อมูล)

(บทความ / สำนักข่าว CNA)  เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงานไต้หวันจะทำการคัดเลือกแรงงานดีเด่นระดับประเทศ ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้นอกจากคัดเลือกแรงงานท้องถิ่นแล้ว ยังได้เพิ่มรางวัลประกาศเกียรติคุณแรงงานข้ามชาติดีเด่น โดยในปีนี้มีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับเลือกเป็นแรงงานดีเด่นระดับประเทศในภาคการผลิต 3 คน ภาคสวัสดิการสังคม 2 คน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแรงงานดีเด่นจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เม.ย.
สำหรับวันแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงานไต้หวันจะมีการคัดเลือกแรงงานดีเด่นระดับประเทศ เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชู แต่เดิมมีเพียงแรงงานท้องถิ่นเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว แต่ในปีนี้ได้เพิ่มรางวัลแรงงานข้ามชาติดีเด่น

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. หวงฉีหยา (黃琦雅) รองอธิบดีกรมแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNA (Central News Agency)ของไต้หวัน ระบุว่ากระทรวงแรงงานไต้หวันจะมอบรางวัลให้กับแรงงานดีเด่นเป็นประจำทุกปี ซึ่งแรงงานดีเด่นจะไม่มีการแบ่งกิจการ ไม่มีการแบ่งสัญชาติ ภายใต้แนวคิดนี้ ในปีนี้จึงเป็นครั้งแรกที่จะมอบรางวัลให้แรงงานข้ามชาติดีเด่น ซึ่งนอกจากจะมอบรางวัลแรงงานดีเด่นให้แรงงานท้องถิ่นทั้งหมด 51 คนแล้ว ยังมีแรงงานข้ามชาติ 5 คนได้รับรางวัลแรงงานดีเด่นในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ตามระเบียบ สำหรับวิธีการคัดเลือกแรงงานดีเด่นระดับประเทศ เทศบาลท้องถิ่น สหภาพแรงงาน นายจ้างและบริษัทจัดหางาน สามารถเสนอรายชื่อแรงงานเข้าประกวดแรงงานดีเด่น เมื่อกระทรวงแรงงานได้รับรายชื่อจะทำการแบ่งตามประเภทของกิจการ หลังจากนั้นจึงจะส่งให้คณะกรรมการทำการคัดเลือกเพื่อค้นหาแรงงานดีเด่น

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกแรงงานข้ามชาติดีเด่น นายเซวียเจี้ยนจง ผอ. สำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติ กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานกล่าวว่า เทศบาลท้องถิ่นเป็นผู้เสนอรายชื่อแรงงานดีเด่น หลังจากนั้นจะส่งให้นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเป็นกรรมการคัดเลือก ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติอินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ หรือเวียดนาม ล้วนมีสิทธิ์ในการถูกส่งชื่อเข้าประกวดแรงงานดีเด่น สำหรับปีนี้มีแรงงานข้ามชาติได้รับเลือกเป็นแรงงานดีเด่นทั้งหมด 5 คน โดยแบ่งออกเป็นแรงงานข้ามชาติภาคการผลิต 3 คน ภาคสวัสดิการสังคม 2 คน

สวี่เกินขุย(許根魁) หัวหน้าแผนกกรมแรงงานสัมพันธ์ของกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ในปีนี้จะมีพิธีมอบรางวัลแรงงานดีเด่นระดับประเทศในวันที่ 29 เม.ย. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแรงงานดีเด่นจะได้รับเกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมกับเงินรางวัลอีก 10,000 เหรียญไต้หวัน พร้อมกันนี้จะได้เข้าพบประธานาธิบดีไช่อิงเหวินในทำเนียบประธานาธิบดีอีกด้วย

Related Articles

Back to top button
Close