ผู้ว่าฯกรุงไทเปยกประเด็นเด็กไร้สัญชาติที่เกิดจาก รง.ข้ามชาติหลบหนี กองแรงงานชี้ : ประชาสัมพันธ์การคุมกำเนิด

(ภาพประกอบเรื่องshutterstock )

(บทความ / สำนักข่าวCNA) กองแรงงาน กรุงไทเป วางแผนจัดตั้งโรงเรียนสำหรับแรงงานข้ามชาติ นายเคอเหวินเจ๋อ (柯文哲) ผู้ว่าการกรุงไทเปพูดถึงประเด็นเด็กไร้สัญชาติที่เกิดจากแรงงานข้ามชาติ เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์การคุมกำเนิดให้กับแรงงานข้ามชาติเพศหญิง นางเฉินซิ่นอวี่ (陳信瑜) ผอ. กองแรงงาน กรุงไทเปรับปากว่าเมื่อเดินทางไปตรวจเยี่ยมชีวิตความเป็นอยู่แรงงาน จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขศึกษาให้กับพวกเขา

ผอ. กองแรงงาน กรุงไทเประบุว่า  ไต้หวันมีแรงงานข้ามชาติมากกว่า 700,000 คน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกำลังแรงงานและด้านระบบการดูแลครอบครัวที่มีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ กรุงไทเปวางแผนจัดตั้งโรงเรียนสำหรับแรงงานข้ามชาติ เพื่อสร้างสังคมเมืองที่เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม

หลังฟังการรายงาน นายเคอเหวินเจ๋อ ผู้ว่าการกรุงไทเปชี้ว่า ไต้หวันมีแรงงานข้ามชาติที่ขาดการติดต่อ 50,000 คน ซึ่งคาดว่ามีเด็กไร้สัญชาติที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายกว่า 10,000 คน จึงแนะนำให้มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การคุมกำเนิด รวมไปถึงการใช้ยาป้องกันการตั้งครรภ์หลังจากมีเพศสัมพันธ์ให้กับแรงงานข้ามชาติเพศหญิง แต่คำพูดดังกล่าวกลับถูกตั้งมองว่าเป็นการดูหมิ่นแรงงานข้ามชาติ

หลังถูกถามถึงประเด็กดังกล่าว นายเคอเหวินเจ๋อจึงตอบกลับว่า ตนไม่ทราบว่าคำพูดคำไหนที่แสดงถึงการดูหมิ่นเหยียดหยาม และกล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ทางเทศบาลกรุงไทเปจะจัดตั้งบ้านสงเคราะห์ที่หนานกั่ง เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กไร้สัญชาติที่เกิดจากแรงงานข้ามชาติหลบหนี แต่อย่างไรก็ตาม ก็ควรดำเนินการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

กองแรงงานกล่าวว่า หลังจากที่แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้ามาไต้หวัน ภายใน 30 วันกองแรงงานจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเยี่ยมห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติ พร้อมกับให้ความรู้ด้านสุขศึกษา อันที่จริงการตั้งครรภ์ถือเป็นอิสระของแรงงานข้ามชาติ แต่ทั้งนี้ ได้บอกกล่าวให้แรงงานข้ามชาติระมัดระวังความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามและอย่าลืมป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์

ทั้งนี้ทางกองแรงงานกล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ดำเนินตาม “โครงการนายจ้างว่าจ้างผู้อนุบาลข้ามชาติอย่างสบายใจ” ซึ่งจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการคุมกำเนิด

Related Articles

Back to top button
Close