นโยบายใหม่ของกระทรวงแรงงาน ! ออกใบอนุญาตว่าจ้างแรงงาน หนังสือยกเลิกใบอนุญาต ฉบับสองภาษา

ตั้งแต่เดือน เม.. กระทรวงแรงงานได้ออกใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานข้ามชาติฉบับสองภาษา นอกจากฉบับภาษาจีนแล้ว ยังมีฉบับภาษาแม่ของแรงงาน  (ได้แก่ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย) รวมไปถึงบทคัดย่อที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ (ภาพ / กระทรวงแรงงาน)

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรให้กับแรงงานข้ามชาติที่ทำงานไต้หวัน ช่วยให้แรงงานข้ามชาติได้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของตนที่ระบุไว้ในใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานข้ามชาติหรือหนังสือยกเลิกใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ ตั้งแต่เดือน เม.ย. เป็นต้นไป ทางกระทรวงแรงงานไต้หวัน จึงได้ออกหนังสือที่เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานเป็นฉบับภาษาจีนและฉบับภาษาแม่ของแรงงานข้ามชาติสองภาษา (ได้แก่ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย) และมีบทคัดย่อที่ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารสำคัญ สร้างหลักประกัน

สำหรับใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานข้ามและหนังสือยกเลิกใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานข้ามชาติของกระทรวงแรงงานฉบับปัจจุบัน ที่กระทรวงแรงงานได้ออกให้นายจ้างใช้สำหรับยื่นขอนำเข้าแรงงานข้ามชาติ ล้วนมีข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นที่อยู่การทำงานของแรงงานข้ามชาติ เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของใบอนุญาตการจ้างงาน ข้อมูลตรวจสุขภาพเป็นประจำ การยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ รวมไปถึง ข้อควรระวังอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นการเปลี่ยนนายจ้าง หรือระยะเวลาการทำงานที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในไต้หวัน เพื่อดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติ ให้พวกเขารับรู้ข้อมูลสำคัญที่ระบุไว้บนใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานข้ามและหนังสือยกเลิกใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ กระทรวงแรงงานไต้หวันระบุว่า ตั้งแต่เดือน เม.ย. เป็นต้นไป จะออกใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานข้ามและหนังสือยกเลิกใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานข้ามชาติเป็นฉบับจีนและฉบับภาษาที่สอง และส่งมอบให้แรงงานข้ามชาติ

สองภาษา ห่วงใยใส่ใจ

เมื่อพิจารณาว่าแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ กระทรวงแรงงานจึงได้แปลใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ และหนังสือยกเลิกใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานข้ามชาติเป็นภาษาแม่ของพวกเขา และส่งมอบให้พร้อมกับฉบับจริง เพื่อให้แรงงานข้ามชาติรับทราบข้อมูลสำคัญที่ระบุไว้ในเอกสารดังกล่าวผ่านภาษาของตน หลีกเลี่ยงการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วน และเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในไต้หวันต่อไป

นายจ้างอย่าลืมส่งมอบ

ตามกฎหมายการจ้างงานของไต้หวัน มาตรา 5 วรรค 2 ข้อ 2 กำหนดว่าห้ามนายจ้างฝืนเจตนารมณ์ของแรงงานโดยการเก็บหรือยึดเอกสารสำคัญของพวกเขา หากฝ่าฝืน จะถูกปรับตั้งแต่ 60,000 เหรียญไต้หวัน ปรับสูงสุดไม่เกิน 300,000 เหรียญไต้หวัน พร้อมทั้งเพิกถอนใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติ ห้ามยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติ เนื่องจากนายจ้างเป็นผู้ช่วยส่งมอบเอกสารดังกล่าวทั้งฉบับจริงและฉบับแปลให้แรงงานข้ามชาติ ทางกระทรวงแรงงานจึงเตือนว่า หลังจากนายจ้างได้รับหนังสือ ต้องส่งมอบให้แรงงานข้ามชาติตามความเป็นจริง จะได้ไม่ถูกปรับจากการฝ่าฝืนกฎหมายที่ระบุไว้ข้างต้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์กระทรวงแรงงาน (โทร. 02-8995-6000) หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติ กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน (URL: https: //www.wda .gov.tw)

Related Articles

Back to top button
Close