นโยบายไปทำงาน ตปท. ค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์ของอินโดนีเซียเปลี่ยนเป็นรับผิดชอบร่วมกัน 3 ฝ่าย ประเมินเบื้องต้นนายจ้างไต้หวันจ่าย 23,700 เหรียญ

นาย Benny Rhamdani อธิบดีกรมคุ้มครองสวัสดิการแรงงานในต่างประเทศ (ภาพ / สำนักข่าว CNA)

(บทความ / สำนักข่าวCNA) ก่อนหน้านี้อินโดนีเซียมีนโยบายให้นายจ้างและรัฐบาลอินโดนีเซียเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานอินโดนีเซีย  หลังเจรจากับไต้หวันเมื่อวันที่ 8 เม.ย. ได้เสนอแนวทางใหม่ ให้นายจ้างไต้หวัน รัฐบาลท้องถิ่นของอินโดนีเซียและแรงงานข้ามชาติ ทั้ง 3 ฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน ตามข้อมูลจากอินโดนีเซีย ประเมินเบื้องต้นว่านายจ้างไต้หวันรับผิดชอบ 23,700 เหรียญไต้หวัน

ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้ว่า นาย Benny Rhamdani อธิบดีกรมคุ้มครองสวัสดิการแรงงานในต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ส่งเสริมนโยบายไปทำงานต่างประเทศค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์ของอินโดนีเซีย ได้เสนอและรายงานโครงสร้างต้นทุนในการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการประเมินค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อแตกต่างจากนโยบายการจ่ายเงินเป็นศูนย์คือ แรงงานข้ามชาติมีส่วนในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วย เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง การตรวจสุขภาพ ใบรับรองพลเมืองดี เป็นต้น

บุคคลดังกล่าวชี้ว่า ทางอินโดนีเซียผลักดันให้นายจ้างไต้หวันต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ซึ่งรวมถึงตั๋วเครื่องบินไปกลับ หนึ่งเที่ยวบินราคาประมาณ 3 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 5,800 เหรียญไต้หวัน)  ตลอดจนค่าธรรมเนียมบริษัทจัดหางานอินโดนีเซีย ทั้งนี้สำหรับค่าบริษัทจัดหางานอินโดนีเซียยังคงรอการยืนยัน หากยืนยันว่านายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะตกอยู่ประมาณ 4 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 7,800 เหรียญไต้หวัน) นอกจากนี้ ยังมีค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสัญญาการจ้างแรง ฯลฯ ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้ว่า ตามฉบับการเสนอของอินโดนีเซีย ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น นายจ้างไต้หวันต้องแบกรับค่าใช่จ่ายประมาณ 12 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 23,700 เหรียญไต้หวัน) ค่าธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทจัดหางานในไต้หวัน

สำหรับรัฐบาลท้องถิ่นอินโดนีเซีย ก่อนหน้านี้ที่นาย Benny Rhamdani ได้เสนอนโยบายการจ่ายเงินเป็นศูนย์สำหรับแรงงานข้ามชาติอินโดนีเซีย เขาได้เสนอว่ารัฐบาลท้องถิ่นที่แรงงานชาวอินโดนีเซียอาศัยอยู่ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมแรงงานก่อนเดินทางและค่าใบรับรองการทำงาน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านรูเปียห์ (ประมาณ 9,800 เหรีญไต้หวัน)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2020 นาย Benny Rhamdani ได้ลงนามในระเบียบข้อที่ 9 ของปี 2020 แรงงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ บรรลุตามเป้าหมายตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานข้ามชาติอินโดนีเซียมาตราที่ 30 ข้อที่ 18 ของปี 2017 ทั้งนี้ สำหรับระเบียบข้อที่ 9 ของปี 2020 ระบุว่า ค่าใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติมีทั้งหมด 14 รายการ นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น12 รายการซึ่งรวมถึงตั๋วเครื่องบินไป – กลับ รัฐบาลท้องถิ่นอินโดนีเซียรับผิดชอบ 2 รายการที่เหลือซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

เดิมอินโดนีเซียวางแผนใช้นโยบายไปทำงานต่างประเทศค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์ในวันที่ 15 มกราคม แต่ต่อมาได้เลื่อนไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม

หลังการเจรจา กระทรวงแรงงานอินโดนีเซียได้ออกแถลงข่าวระบุว่า นโยบายการไปทำงานต่างประเทศค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์ เพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานข้ามชาติถูกเรียกเก็บเงินมากเกินไป ค่าใช้จ่ายที่สูงเป็นการทำร้ายแรงงานข้ามชาติเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ต้องใช้เวลาในการทบทวนกฎระเบียบต่างๆอย่างรอบคอบ พร้อมกับหารือกับหน่วยงานต่างๆและบริษัทเอเย่นต์ที่เกี่ยวข้อง

Related Articles

Back to top button
Close