ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เอเย่นต์สมองใสเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ก.แรงงานชี้ เรียกเก็บเงินแบบผิดกฎหมาย ถูกปรับ 10 ถึง 20 เท่า

แรงงานข้ามชาติ ภาพประกอบเรื่อง (ภาพจาก/กองแรงงานกรุงไทเป)

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ไต้หวันขาดแคลนผู้อนุบาลอย่างหนัก มีประชาชนชี้ว่าพบบริษัทจัดหางานสมองใสใช้โอกาสครั้งนี้ เรียกร้องให้นายจ้างจ่าย “ค่าหัวคิวแรงงาน” เป็นจำนวนเงินราว 28,000 เหรียญไต้หวัน หารายได้พิเศษจากวิกฤตขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งยังใช้คำพูดข่มขู่ ทำให้ประชาชนรู้สึกถูกคุกคาม

เฉินซิ่นอวี่ (陳信瑜) ผู้อำนวยการ กองแรงงานกรุงไทเปกล่าวว่า ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดหางานสามารถเรียกเก็บได้นั้น กฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว เมื่อประชาชนจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆก็ตาม ควรขอให้บริษัทจัดหางานออกใบเสร็จจ่ายเงินระบุรายการที่จ่ายทุกครั้ง สำหรับกรณีบริษัทจัดหางานมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หากพบเจอสถานการณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อสายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955 หรือร้องเรียนไปยังกองแรงงาน

ตามระเบียบ “มาตรฐานค่าธรรมเนียมและรายการบริษัทจัดหางานเอกชน” บริษัทจัดหางานสามารถเรียกเก็บได้เพียงค่าบริการลงทะเบียนและค่าจัดหาแรงงานจากนายจ้างเท่านั้น และห้ามเก็บเกินค่าจ้างแรงงานที่ตกอยู่คนละ 17,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ในส่วนของค่าบริการของแรงงานแต่ละคน ต้องไม่เกิน 2000 เหรียญไต้หวันต่อปี ทั้งนี้ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเอกสารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับรองสัญญาจ้างงานของแรงงานที่ต้องส่งให้สำนักงานแรงงานของประเทศผู้ส่งออกแรงงานประจำในไต้หวันเป็นผู้ตรวจสอบ ค่าเปลี่ยนหนังสือเดินทาง เป็นตัน

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายการอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดตามกฎหมาย อาทิ ค่าปรึกษา ค่าหัวคิว ค่าจัดหางาน ล้วนเป็นการกระทำผิดกฎหมายการจ้างงานตามมาตรา 66 จะถูกลงโทษปรับเงิน10- 20 เท่าของค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ เฉินซิ่นอวี่กล่าวว่า จะดำเนินการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด ขอให้ประชาชนทุกคนวางใจ

นอกจากนี้ เธอยังเตือนประชาชนว่าหากต้องการยื่นเรื่องว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ ต้องเลือกบริษัทจัดหางานที่ถูกกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของตน ประชาชนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน หน้าระบบสืบค้นผลการประเมินบริษัทจัดหางานเอกชนของ พิจารณาผลการประเมินและประเภทของบริษัทจัดหางานในเขตพื้นที่ที่ตนพักอาศัย เพื่อคัดเลือกบริษัทที่ตรงตามเงื่อนไขความต้องการของตนได้

Related Articles

Back to top button
Close