หากไม่เข้าสู่การสังเกตอาการตนเอง 7 วัน นายจ้างถูกปรับสูงสุด 1 ล้านเหรียญไต้หวัน !

(ภาพจาก / กองแรงงานกรุงไทเป )

สถานการณ์โรคโควิด-19ยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลก แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในไต้หวัน จึงหลายเป็นจุดที่หลายฝ่ายในสังคมต่างให้ความสนใจและมีความกังวล เฉินซิ่นอวี่(陳信瑜) ผู้อำนวยการกองแรงงานกรุงไทเปกล่าวว่า ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน แรงงานข้ามชาติภาคการประมง รวมทั้งผู้ที่ทำงานเป็นผู้อนุบาล ผู้ช่วยงานบ้านในครัวเรือน และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต หลังครบกักตัวดูอาการ 14 วัน ต้องเข้าสู่การสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 7 วัน มิฉะนั้นนายจ้างจะถูกปรับเป็นเงินอย่างต่ำ 5 หมื่นเหรียญไต้หวัน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศ บุคคลที่สามนอกเหนือจากนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานเอกชน  ต้องดำเนินการทำแผนให้แรงงานข้ามชาติที่มาทำงานในไต้หวันเข้าสู่การสังเกตอาการตนเอง 7 วันตามกฎหมายการว่าจ้างแรงงานมาตรา 46 วรรค 1 ข้อที่ 8-10 หากฝ่าฝืนมาตรการที่เกี่ยวข้อง ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินตั้งแต่ 50,000 – 1,000,000 เหรียญไต้หวันตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน

เฉินซิ่นอวี่อธิบายว่า สำหรับแรงงานข้ามชาติที่ทำงานการประมง เป็นผู้อนุบาล ผู้ช่วยดูแลงานบ้านในครัวเรือน รวมทั้งแรงงานข้ามชาติในภาคอุตสาหกรรมการผลิต หลังพ้นกำหนดกักตัว14 วัน ต้องเข้าสู่การสังเกตอาการตนเอง7วันเช่นกัน สถานที่ที่ใช้สำหรับการสังเกตอาการ ควรพักห้องละ 1 คน หากมีความลำบากในการจัดหาห้องเดี่ยว ก็จะต้องเว้นระยะห่างของเตียง 1.5 เมตร และต้องจัดเตรียมสบู่ เจลทำความสะอาด แอลกอฮอล์ให้ครบถ้วน เพื่อให้พวกเขาหมั่นล้างมือฆ่าเชื้อให้สะอาดอยู่เสมอ

เฉินซิ่นอวี่กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะเดียวกันต้องรักษาระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือและหมั่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณที่อยู่อาศัยอยู่เป็นประจำ ในช่วงแรกที่แรงงานข้ามชาติเข้ามาไต้หวัน นายจ้างต้องหมั่นเตือนให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และแจ้งข้อควรระวังระหว่างอยู่ในช่วงสังเกตอาการด้วยตนเอง ช่วยกันปกป้องไต้หวัน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาด

สุดท้าย เฉินซิ่นอวี่เน้นย้ำว่า บุคคลที่สามนอกเหนือจากนายจ้างหรือบริษัทจัดหางาน ต้องดำเนินการให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่การกักตัวสังเกตอาการตนเอง หากฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสั่งปรับตั้งแต่ 50,000 – 1,000,000 ล้านไต้หวัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ขอให้นายจ้าง บริษัทจัดหางาน รวมถึงบุคคลที่สาม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดำเนินการให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่กระบวนการสังเกตอาการด้วยตนเอง 7 วัน

Related Articles

Back to top button
Close