แรงงานข้ามชาติ 7 แสนราย แนวร่วมป้องกันโรคโควิดในไต้หวัน! กลุ่มแรงงานดันโปรแกรมอัจฉริยะป้องกันโรคระบาดภาษาอาเซียน

องค์กร One forty เปิดตัวโปรแกรมอัจฉริยะป้องกันโรคระบาดภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภาพจาก / One forty)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไต้หวันกำลังรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การเผชิญหน้ากับโรคระบาด ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติต้องพบกับปัญหาด้าน “อุปสรรคภาษา” และ “ความไม่สมมาตรของข้อมูล” โดยเหตุนี้ องค์กร One-Forty องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นด้านการศึกษา จึงได้ออกแบบโปรแกรมอัจฉริยะป้องกันโรคระบาด ภายใต้โครงการช่วยเหลือสังคม One-Forty CAREโดยจะมีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกับโรคระบาดเป็นภาษาอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และภาษาไทยเป็นประจำทุกวัน  และยังรวบรวมทุกคำตอบเพื่อตอบคำถามที่พบมากในแรงงานข้ามชาติ พร้อมทั้งรณรงค์ให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติติดตั้ง “แอปพลิเคชันระยะห่างทางสังคมของไต้หวัน” (台灣社交距離App)

One-Forty ชี้ว่า ไต้หวันมีแรงงานข้ามชาติมากกว่า 7 หมื่นคน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พวกเขาไม่เพียงเป็นดั่งเพื่อนร่วมทัพของชาวไต้หวัน  อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญด้านการป้องกันการแพร่ระบาดในชีวิตประจำวันอีกด้วย สืบเนื่องจากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กร One-Forty จึงได้ทำการสัมภาษณ์ออนไลน์แรงงานข้ามชาติจากอุตสาหกรรมต่างๆ ทำความเข้าใจด้านความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และหาแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลดังกล่าวระบุว่า อุปสรรคด้านภาษาและความไม่สมมาตรของข้อมูล เป็นปัญหาสำคัญที่แรงงานข้ามชาติพบเจอ Umy ผู้อนุบาลรายหนึ่งกล่าวว่า “อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันพบคือ ฉันไม่สามารถอ่านข่าวภาษาจีนได้” แรงงานข้ามชาติรายอื่นก็รู้สึกเห็นด้วย Jaya กล่าวว่า “โดยปกติแล้ว ผมมักใช้ได้เพียง Google Translate แปลข่าวไต้หวัน”

เพื่อแก้ปัญหาที่แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญ  One-Forty ได้เปิดตัวโครงการห่วงใยสังคม “One-FortyCARE” ออกแบบโปรแกรมอัจฉริยะป้องกันโรคระบาดสำหรับแรงงานข้ามชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ โดยหวังว่า “การให้ความรู้ด้านการป้องกันการแพร่ระบาด” จะสามารถช่วยให้แรงงานข้ามชาติและประชาชนชาวไต้หวัน จับมือกันผ่านพ้นวิกฤตโรคโควิด-19ในครั้งนี้ไปร่วมกันได้

โปรแกรมอัจฉริยะป้องกันโรคระบาดของ One-Forty CARE มีหลักการสามประการ ดังนี้ :

ประการแรก : อัพเดทข่าวสารสำคัญและสถานการณ์โรคระบาดอย่างรวดเร็วเป็นภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ภาษาอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย

หลังจากเข้าร่วมกลุ่มโปรแกรมอัจฉริยะป้องกันการแพร่ระบาด สามารถเลือกภาษาที่ต้องการ One-Fortyจะอัพเดทข่าวสารล่าสุดของหน่วยงานป้องกันควบคุมโรคไต้หวันเป็นภาษาอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และภาษาไทย นอกจานี้ ทาง One-Forty ยังมีบริการให้ข้อมูลความรู้ด้านสุขศึกษา ไม่ว่าจะเป็น วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันระยะทางสังคม การปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันช่วงการป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงวิธีการใช้บัตรอีซี่การ์ดในการยืนยันตัวตน

ประการที่สอง :  ไขทุกปัญหาของแรงงานข้ามชาติ พร้อมทั้งติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เข้าใจความยากลำบากที่แท้จริงของแรงงานข้ามชาติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด โปรแกรมอัจฉริยะป้องกันโรคระบาดจึงได้ออกแบบระบบการถามคำถามและตอบคำถาม ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมปัญหาที่พบบ่อยในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นแปลเป็นภาษาต่างๆเพื่อตอบกลับแรงงาน ช่วยให้แรงงานข้ามชาติได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม

ประการที่สาม : ส่งเสริมให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดตั้ง แอปพลิเคชันระยะห่างทางสังคมของไต้หวัน (台灣社交距離App)

หลังจากที่ภาครัฐไต้หวันได้จัดทำ “แอปพลิเคชันระยะห่างทางสังคมของไต้หวัน” (台灣社交距離App) ทาง One-Forty จึงได้จัดทำภาพสอนวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้เชิญชวนให้เพื่อนๆแรงงานข้ามชาติจากประเทศอาเซียนช่วยกันแชร์ข้อมูลไปยังกลุ่มโซเชียลต่างๆ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติทุกคนเข้าใจวิธีการใช้งานและติดตั้ง “แอประยะห่างทางสังคมของไต้หวัน” ได้อย่างรวดเร็ว เชื่อมต่อแรงงานข้ามชาติ 7 แสนกว่าชีวิตให้กลายเป็นพลังในการป้องกันโรคโควิด-19ในไต้หวัน

หลังเปิดตัวเมื่อวันที่ 15 พ.ค.  นับได้ว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากได้กลุ่มแรงงานข้ามชาติ มีจำนวนการคลิกเข้าร่วมกลุ่มโปรแกรมอัจฉริยะป้องกันโรคระบาดมากกว่า 10,000 ครั้ง  ขณะเดียวกัน มีแรงงานข้ามชาตินับหมื่นรายติดตั้ง “แอประยะห่างทางสังคมของไต้หวัน”  อย่างไรก็ตาม หวังว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ความรู้ด้านการป้องกันโรคระบาด” ที่ถูกต้องและรวดเร็ว จะช่วยให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้ามาเป็นแนวร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดในไต้หวัน ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

Related Articles

Back to top button
Close