ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.เป็นต้นไป ชะลอนำเข้า รง.ข้ามชาติชั่วคราว ก.แรงงานชี้ ขยายเวลาใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานออกไป 3 เดือน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในไต้หวันมีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศ ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 19 พ.ค.เป็นต้นไป ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติที่ไม่มีบัตรถิ่นที่อยู่เดินทางเข้าไต้หวันชั่วคราว ซึ่งรวมไปถึงแรงงานข้ามชาติด้วย

กระทรวงแรงงานระบุว่า จากสถิติของเดือนที่ผ่านมา มีการนำเข้าแรงงานข้ามชาติ 7,249 คน โดย 6,726 คนเป็นแรงงานภาคการผลิต 523 คนเป็นแรงงานภาคสวัสดิการสังคม สำหรับมาตรการชะลอนำเข้าแรงงานข้ามชาติ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทรัพยากรแรงงานทั้งภาคการผลิตและภาคสวัสดิการสังคม ทางกระทรวงจึงได้วางแผนมาตรการรับมือดังต่อไปนี้ :

  1. ขยายใบอนุญาตนำเข้าแรงงานข้ามชาติโดยอัตโนมัติ : ใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานข้ามชาติของนายจ้าง มีอายุ 6 เดือน หากครบกำหนด 6 เดือนไม่สามารถนำเข้าแรงงานข้ามชาติได้ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตว่าจ้างกับทางกระทรวงแรงงานได้ และเพื่อลดงานธุรการที่ซับซ้อน กระทรวงแรงงานไต้หวันจึงประกาศ ขยายระยะเวลาของใบอนุญาตนำเข้าแรงงานข้ามชาติที่ยังมีอายุการใช้งานออกไปโดยอัตโนมัติ หากใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานข้ามชาติครบกำหนดระหว่างวันที่ 19 พ.ค. ถึงวันที่ 30 มิ.ย. จะขยายอายุออกไปอีก 3 เดือนโดยอัตโนมัติ นายจ้างไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องเพื่อขอขยายใบอนุญาต

2. ประสานไปยังศูนย์ดูแลระยะยาวให้ช่วยจัดสรรทรัพยากรการดูแล : กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันได้จัดตั้งระบบการดูแลระยะยาว 2.0 หากครอบครัวที่มีผู้ป่วยหรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองที่มีความต้องการการดูแล สามารถโทรไปที่สายด่วนให้การบริการดูแลระยะยาว 1966 หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน เพื่อยื่นขอใช้บริการต่างๆของระบบการดูแลระยะยาว 2.0

  1. มาตรการการจ้างงานแรงงานที่เป็นชาวไต้หวัน : ศูนย์บริการจัดหางานทั่วไต้หวันให้บริการจับคู่ผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง นอกจากนี้ยังใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจให้รางวัลผู้ว่าจ้างและลูกจ้างเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน สนับสนุนให้ชาวไต้หวันเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงาน

Related Articles

Back to top button
Close