เถาหยวนเริ่มตรวจคัดกรองแรงงานข้ามชาติ บริษัทเดลต้าเริ่มนำตรวจ

นครเถาหยวนเริ่มตรวจคัดกรองแรงงานข้ามชาติแล้ว เช้าวันนี้(9 มิ.ย.)  สมาคมแพทย์ที่จับคู่กับรัฐบาลลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองแบบราพิดเทสต์ (Rapid Test)รอบแรกที่โรงงานเดลต้าเขตกุยซาน  เจิ้งเหวินช่าน(鄭文燦) ผู้ว่าการนครเถาหยวนกล่าวว่า เถาหยวนมีแรงงานข้ามชาติ 97,000 คน เป็นเมืองที่มีแรงงานข้ามชาติทำงานอยู่มากที่สุดในไต้หวัน มีบริษัทถึง 141 แห่งที่ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติมากกว่า 100 คน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินการตรวจคัดกรอง นอกจากนี้ เทศบาลนครเถาหยวนยังได้จัดตั้งศูนย์ตรวจคัดกรอง 13 แห่งตามพื้นที่เขตอุตสาหกรรมต่างๆ  จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. เป็นต้นไป ทั้งนี้หวังว่าด้วยการตรวจคัดกรองเชิงป้องกัน จะช่วยเป็นแนวป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มแรงานได้อย่างมีประสิทธิผล

เจิ้งเหวินช่าน(鄭文燦)กล่าวว่า บริษัทเดลต้า เป็นผู้นำด้านการผลิตพลังงานสีเขียว มีโรงงาน 5 แห่งในเถาหยวน และมีพนักงานมากถึง 6,000 คน ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด ภาคธุรกิจต่างๆที่ยังต้องดำเนินไป จำเป็นต้องพร้อมการป้องกันล่วงหน้า ดังนั้นทางเทศบาลจึงส่งเสริมการตรวจคัดกรองในภาคธุรกิจ ทีมแพทย์จากสมาคมแพทย์ได้เดินทางมาโรงงานเพื่อช่วยตรวจคัดกรอง บริษัทเดลต้า เทศบาลนครเถาหยวนและสมาคมแพทย์พร้อมแล้ว ส่วนการตรวจคัดกรองในอีกหลายโรงงานก็สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นเช่นกัน

สำหรับแผนตรวจคัดกรองแรงงานข้ามชาติเชิงป้องกัน เจิ้งเหวินช่าน(鄭文燦)ชี้ว่า การติดเชื้อกลุ่มของแรงงานข้ามชาติในครั้งนี้ กระทบต่อภาคการผลิตของอุตสากรรมเทคโนโลยีระดับสูง เมืองซินจู๋-เหมียวลี่ได้จัดตั้งทีมแนวร่วมป้องกันการแพร่ระบาด ทางด้านเขตอุทยานวิทยาศาสตร์เมืองซินจู๋ได้เริ่มแผนตรวจคัดกรองแบบราพิดเทสต์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ นครเถาหยวนเป็นเมืองที่มีแรงงานข้ามชาติมากที่สุดในไต้หวัน ตามสถิติของกระทรวงแรงงาน  ไต้หวันมีแรงงานข้ามชาติทั้งหมด 709,123 คน ซึ่งเถาหยวนมีแรงงานข้ามชาติมากถึง 117,807 คน โดย 97,166 เป็นแรงงานข้ามชาติในภาคอุตสาหกรรม ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคม มีผู้ผลิตที่ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติประมาณ 6500 แห่ง หอพักที่มีแรงงานข้ามชาติมากกว่า 20 คน มีมากกว่า 800 แห่ง ล่าสุด ทางเทศบาลได้สำรวจบริษัทที่ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติมากกว่า 50 คนขึ้นไป รวมถึงหอพักที่มีแรงงานข้ามชาติเข้าพักมากกว่า 50 คนขึ้นไป ปัจจุบันพบว่าแผนการแบ่งเส้นทางเพื่อลดการรวมกลุ่มยังต้องปรับปรุง ทั้งนี้จะขอให้แผนกการจัดการแรงงาน และแผนกการทำงานต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการผลิตของภาคธุรกิจ

เจิ้งเหวินช่าน(鄭文燦) ได้กล่าวถึงการตรวจคัดกรอง เพื่อความปลอดภัยได้ใช้วิธีตรวจผ่านตู้กระจก โดยขั้นตอนแรกจะดำเนินการตรวจด้วยชุดทดสอบแบบ​รวดเร็ว (Rapid Test) หากการตรวจแบบรวดเร็วมีผลเป็นบวก ก็จะทำการตรวจเชื้อโควิดแบบ PCR ทันที และหากผลตรวจ PCR เป็นบวก หลังได้รับการยืนยันจากเทศบาลแล้วจะถูกส่งไปยังสถานกักโรครวมหรือโรงแรมกักโรคทันที นอกจากเดินทางไปตรวจคัดกรองให้แรงงานในโรงงานแล้ว ทางเทศบาลยังได้จัดตั้งจุดตรวจคัดกรอง 13 แห่ง เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้โรงงานขนาดใหญ่ในเขตอุตสาหกรรมจองคิวเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรอง

เจิ้งเหวินช่าน(鄭文燦)กล่าวว่า นครเถาหยวนได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างระมัดระวัง ซึ่งประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดหนักในเขตไทเป-นิวไทเป ปัจจุบัน เมืองซินจู๋และเหมียวลี่จัดตั้งทีมแนวร่วมป้องกันการแพร่ระบาด  ซึ่งต้องร่วมกันป้องกันการติดเชื้อกลุ่มในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ทางเทศบาลดำเนินแผนตรวจคัดกรองแรงงานเชิงป้องกัน โดยหวังว่าจะสามารถขยายแนวป้องกันการแพร่ระบาดให้กับพนักงาน ภาคธุรกิจและสังคม เพื่อให้ภาคการผลิตของไต้หวันสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย

แจ้งให้ทราบ :
ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดไต้หวัน (CECC) ยังคงเพิ่มความเข้างวดมาตรการควบคุมป้องกันโรคและเฝ้าระวังคุมเข้มชายแดนอย่างเคร่งครัด ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หากมีอาการเป็นไข้ ไอหรือมีอาการไม่สบายอื่นๆ โปรดโทรแจ้งสายด่วนควบคุมโรค “1922” หรือ “ 0800-001922” ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำสวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด โดยแจ้งประวัติการเดินทาง และประวัติการสัมผัสโดยละเอียด เพื่อสะดวกในการวินิจฉัยและสามารถรายงานได้อย่างทันท่วงที

นครเถาหยวนเริ่มตรวจคัดกรองแรงงานข้ามชาติ  นำตรวจโดยโรงงานเดลต้าเขตกุยซาน ภาพคือบริเวณโรงงาน พนักงานไต้หวันและแรงงานข้ามชาติกำลังเข้าแถวเพื่อรอตรวจคัดกรอบด้วยชุด​ตรวจแบบรวดเร็ว Rapid Test (ที่มารูปภาพ : เทศบาลเมืองเถาหยวน)

 

Related Articles

Back to top button
Close