ฟิลิปปินส์เสนอช่วยเหลือวัคซีนไต้หวันที่ผลิตเองจริงหรือ? ทำเนียบ ปธน.ไต้หวันชี้แจงข้อเท็จจริง 3 ประการ ลบล้างข่าวลือ

มีบางสื่อรายงานว่า เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์ได้ส่งจดหมายถึงไต้หวัน โดยระบุว่าหากวัคซีนที่ไต้หวันผลิตเองผ่านการอนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization : EUA) ทางฟิลิปปินส์จะใช้วัคซีนที่ผ่านการอนุมัติ EUAของไต้หวัน และนำมาฉีดให้กับประชาชนในประเทศได้โดยตรง โดยไม่ต้องทำการทำทดลองทางคลินิกระยะที่ 3  รัฐบาลฟิลิปปินส์ปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. นอกจากนี้ จางตุนหาน(張惇涵) โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง 3 ประการ เพื่อลบล้างข่าวลือดังกล่าว

สำหรับกรณีผู้ผลิตวัคซีนไต้หวันได้หารือแนวทางร่วมมือในการทดลองวัคซีนหรือการอนุมัติใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินกับทางฟิลิปปินส์หรือไม่ รวมทั้งกรณีรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เสนอประเด็นที่จะให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนไต้หวันหรือไม่ จางตุนหาน(張惇涵) ระบุว่า มีกลุ่มคนบางกลุ่มได้ผนวกสองกรณีนี้เป็นเรื่องเดียวกัน หลังจากทำความกระจ่าง จึงได้ชี้แจงข้อเท็จจริงออกเป็น 3 ประการดังนี้ :

ประการแรก ศูนย์บัญชาการควบคุมป้องกันโรคระบาดไต้หวัน (CDC) ไม่ได้กล่าวว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ส่งจดหมายถึงรัฐบาลไต้หวัน ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกมาชี้แจงต่อสาธารณะอย่างเปิดเผย ว่ายังไม่ได้รับจดหมายจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ การรายงานของสื่อบางแห่ง นำเสนอหัวข้อข่าวไม่ถูกต้อง ศูนย์บัญชาการฯได้ประสานให้สื่อที่เกี่ยวข้องทำการแก้ไขแล้ว นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ผลิตวัคซีนไต้หวันได้แสวงหาความร่วมมือการทดลองในต่างประเทศนั้น ทำเนียบประธานาธิบดีไม่มีความเห็นในเรื่องนี้  ประการสุดท้าย รัฐบาลฟิลิปปินส์ไม่ได้เสนอความช่วยเหลือด้านวัคซีนกับไต้หวัน และรัฐบาลฟิลิปปินส์ไม่ได้เขียนจดหมายถึงรัฐบาลไต้หวันเช่นกัน

จางตุนหาน(張惇涵) ชี้ว่า ถึงแม้จะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว แต่รู้สึกเสียใจที่พบว่า ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มนำเอาสองประเด็นนี้มาผนวกเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งไม่เพียงแต่ไม่ช่วยทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว ยังไม่เป็นประโยชน์เชิงบวกต่องานป้องกันการแพร่ระบาด ยิ่งไปกว่านั้น อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างไต้หวันและฟิลิปปินส์อีกด้วย

แจ้งให้ทราบ :
ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดไต้หวัน  ยังคงเพิ่มความเข้างวดมาตรการควบคุมป้องกันโรคและเฝ้าระวังคุมเข้มชายแดนอย่างเคร่งครัด ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หากมีอาการเป็นไข้ ไอหรือมีอาการไม่สบายอื่นๆ โปรดโทรแจ้งสายด่วนควบคุมโรค “1922” หรือ “ 0800-001922” ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำสวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด โดยแจ้งประวัติการเดินทาง และประวัติการสัมผัสโดยละเอียด เพื่อสะดวกในการวินิจฉัยและสามารถรายงานได้อย่างทันท่วงที

 

Related Articles

Back to top button
Close